تاريخ : یکشنبه 1390/09/13 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی
 

پایگاه جمع آوری ذخیره سازی و انتشار مطالب مربوط به فوتبال روزدنیا

 

چنانچه شما بازدیدکننده گرامی درنظر سنجی های وبلاگ شرکت نمایید ، 

ما رادرآموزشی ترنمودن مطالب کمک خواهید نمود.

                      

 هیچ گاه اجازه نده ترس از شکست مانع حضورت در میدان مسابقه شودتاريخ : چهارشنبه 1393/06/19 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

درفوتبال پایه ، ملاک اصلی و محورآموزش روی فاکتورهایی غیرازفاکتور جسمانی است چون ممکن است پذیرش فشارسنگین با ظرفیت های ذهنی و ظرفیت های بدنی که یک نونهال دارد مطابقت نداشته باشد و به نوعی برای بازیکنان سنین پایه توصیه نمی شود و ممکن است فشار زیاد به صفحه رشد استخوانهای آنان آسیب وارد کند .
درسنین پایه به فوتبال با دید رقابتی نگاه نمی کنند چون پرداختن به رقابت است که بایستی بازیکن برای آن به سختی خودش را آماده نماید.
ذهن یک بازیکن نونهال اگرمعطوف به تلاش زیاد وبردن وتاخت وتاز برای بردن بیشتر شود به خوبی نمی تواند به اهداف تحصیلی با کیفیت دست یابد و ممکن است نسبت به سایر ارزشهایی اجتماعی که درمسیر یادگیری فوتبال بایستی بدان دست یابد دچارغفلت شود .
فوتبال بعنوان یک فرا ورزش ، درس زندگی می دهد و فیفا نیزاجازه نمی دهد که کاراضافه و بدن سازی باعث شود که بازیکنان از اصل فوتبال روی گردان ودلزده شوند.
____________
* توصیه می شود که مربیان روی تکنیک ودرک تاکتیکی بازیکنان و ایجاد بسترمناسب روانی برای پذیرش سختی فوتبال در کاربا نونهالان توجه نشان دهند تا بازیکن فوتبال ، تربیت کنیم نه یک پرنده و یا یک دونده و یا یک وزنه بردار !

بنابراین مربیان باید در تمرینات و آموزش ها به بازیکنان حق اشتباه کردن بدهند و با این کار استرس را از آنها دور کنند .
اما این نکته را هم به خوبی به آنها یادآور شوند که با درس گرفتن از آن اشتباه ، درصدد تکرار آن برنیایند !
مربیان باید آرامش را در فضای محیط تمرینی برقرار کنند
آرامش نباشد ،تمرکز نیست و تمرکز نباشد ،تصمیم گیری صحیح نیست و عدم تصمیم گیری صحیح کیفیت عمل بازیکن را به شدت پایین می آورد .تاريخ : دوشنبه 1393/06/10 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

 از مهمترين تاکتيکهاي رايج در جهان فوتبال، بهره گيري از سيستمهاي مناسب و پيشرفته توسط مربيان و براي هر سابقه است. براي اجراي درست و بجاي هر سيستم از بازي فوتبال، مربي بايد از تمامي ويژگيهاي بازيکنان آگاه بوده، سپس مناسب ترين سيستم را براي پيروزي تيم خود، طراحي نمايد.

مثال – مربي با شناخت از توانائي هاي مدافعين وس تيم خود يقين دارد که آنها قادر نخواهند بود دو مهاجم وسط تيم حريف را که داراي فيزيک بدني بالا، قدرت سرزني خوب و سرعت زياد مي باشند، خنثي نمايند. در اينصورت لازم است قبل از مسابقه و ضمن تمرين ويژه ، آگاهي لازم را به تمامي بازيکنان ، بدهد تا آنها نسبت به اين مورد هوشيارتر باشند.

 مطالعه و بررسي در تمرينات عملي، انجام مسابقات گوناگون و آزمايشهاي متعدد و نتايج حاصله، مي تواند دانش و آگاهي مربيان را بالا برده تا جائي که قادر باشند با شناخت کامل از کيفيات و توانائيهاي تيم خود وتيم حريف، از ابتکارات تازه اي سود برده و با اين کار به اعتبار و ارزش خود بيفرايد.

 فاکتورهاي ديگري که مي تواند در نتيجه بخشي سيستم ها موثر باشد بايد از : زمين مسابقه، تماشاگران، داوران ، منطقه جغرافيايي انگيزه مدير باشگاه و يا سرمايه گذاران براي کسب موفقيت ، نام برد که قابل توجه و مهم است.

 سيستم ها و تاکتيک ها:

1 – انتخاب هر يک از سيستمهاي بازي توسط مربي، نحوه ديد، درايت و آگاهي از تاکتيک تيم خود و تيم مقابل را مي رساند.

2– انتخاب سيستمهاي بازي: نشانگر چگونگي استفاده از وسعت زمين و در کليه مناطق زمين مي باشد.

3– بهره گيري از سيستمها : چنانچه درست انتخاب شود سبب موفقيت، و اگر نادرست انتخاب شود، سبب عدم موفقيت مي شود.

4– شرايط آمادگي بازيکنان : زمين ، آب و هوا ، شدت باد ، نوع توپ و حتي داور مسابقه در انتخاب سيستم بازي، که بخشي از تاکتيک تيم مي باشد، کاملاٌ فرق خواهد داشت.

5– انتخاب سيستم هاي بازي : همان استراتژي تيم در مسابقات مي باشد.

6– انتخاب هر يک از سيستمها، بخش مهمي از شناخت توانائي ها و قابليت هاي بازيکنان مي باشد.

 

بازگشت به فوتبال تهاجمي

در جام جهاني 1994 جشن و شادي بخاطر بازيهاي تهاجمي بود. زيرا نمايش هاي مأيوس کننده اي که در ايتاليا 1990 ديده شد، در اين مسابقات هرگز ديده نشد. يکي از دلايل اصلي اين تحول، قانون جديد فيفا در مورد تکل از پشت بود. اين قانون به مهاجمان اجازه داد تا با آزادي و اطمينان بيشتر بازي کنند. زيرا مدافعين خشن بدين شکل مجازات مي شوند.در روشهاي تاکتيکي بجاي آرايش 2-5- 3 که بيشتر در ايتاليا 90 ديده شد،
 تاکتيک 2-4-4 برگزيده شد. اين سيستم توسط برزيل تکميل شد و آنان توانستند براي چهارمين بار جام جهاني را تصاحب نمايند. جام جهاني 94 بدين خاطر مهم بود که تا حدي پايان کار سوئيس و يا هافبک بازيساز بود. وظيفه جديد در يک تيم به يک گلر بازيساز با پا، مدافعين کنار نفوذي و مهاجمي که با استفاده از خصوصيات و شخصيت فردي قادر است تا در هر لحظه نتيجه بازي را تغيير دهد، سپرده شد.

جام جهاني 1994 يکي از بزرگترين نمايشها بود. گلهاي بيشتري به ثمر رسيد که مهمترين دليل براي اين امر، تغيير قانون توسط فيفا، حمايت بيشتر از بازيکنان مهاجم و جرايم بيشتر براي مدافعين خشن بود.

در مورد خيلي مهم در فوتبال عبارتند از اينکه هر بازيکن براي تيم کار کند و توجه خود را متمرکز کند.

معيارهاي بازي سيستماتيک ، مشاهده و ارزيابي و همکاري بازيکنان

برگزاري ديدارهاي جام جهاني که هر چهار سال يکبار انجام مي شود، معتبرترين و مهم ترين مسابقات فوتبال جهان است که براي انتخاب تيم قهرمان جهان برگزار مي شود. 32 تيم از 32 کشور که بعد از ديدار مقدماتي در پنج قاره جهان و از بين تيمهاي تقريباٌ تمامي کشورها انتخاب مي شوند، در ديدارهاي نهايي تلاش مي کنند تا افتخار بزرگ «قهرمان جهان» را نصيب خويش سازند . اين 32 تيم از حداکثر تدارکات، دانش فني و مربيان نامدار، بهترين و نخبه ترين بازيکنان و حمايت صددرصد معنوي و مالي دولتها و ملتهاي خود بهره مي برند.

 جو مسابقات جام جهاني، بخصوص در ديدارهاي نهايي آن، طوريست که مدتها قبل از شروع مسابقات اکثر اخبار بين المللي و ورزشي تحت الشعاع خبرها، گزارشها و رويدادهاي اين ديدارها قرار مي گيرد.پيش بيني ها، پيش گوئيها ، نظر سنجيها ، توسط رسانه ها و مردم آغاز شده و با توجه به آشنايي کارشناسان ، مفسران و مردم اکثر بحث ها محور قهرماني يک يا چند تيم با معروفيت بيشتر دور مي زند.

 به طور کلي از عوامل مهم و مؤثر در پيروزي هر يک از تميها در مسابقات جام جهاني، توانائي در اجراي به موقع اصول «حمله دفاع» مي باشد و مي توان گفت تمام بازيکنان تيمها داراي تکنيک و مهارتهاي لازم هستند که عبارتند از :

1– ضربه زدن به توپ نسبت به ميزان مهارتي که دارند . هريک از بازيکنان تيم ها نسبت به ميزان مهارت نمره مي گيرند.

2– دريبل کردن حريف نسبت به ميزان مهارتي که دارند.

3– هد زدن به توپ نسبت به ميزان مهارتي که دارند.

4– کنترل کردن توپ نسبت به ميزان مهارتي که دارند.

 عواملي که مي تواند يک تيم را بر تيم ديگري در مسابقات به پيروزي برساند،عبارتند از:

1– ميزان و جمع و امتيازات هر يک از فاکتورهاي ذکر شده که يک تيم را نسبت به تيم ديگر برتر مي سازد.

2– استفاده از شانس هاي بدست آمده در به ثمر رساندن گلهاي زده شده

3– کمتر اشتباه کردن هر يکي از بازيکنان و مربيان در هر يک از مسابقات انجام شده

4– آشنايي کامل به استفاده از محيط و آمادگي بدني در کليه شرايطي محيطي و آب و هواي منطقه اي در مسابقه

5– آشنايي هر يک از بازيکنان و هيئت همراه تيم ها از مقررات بين المللي و قوانين بازي در مسابقات

6– نحوه جذب انرژي و اکسيژن گيري در انواع شرايط فشار بدني و روحي

7– آشنايي به جسارت و ريسک پذيري در زنجيره مديريت تيم ها به هنگام برخورد با لحظات خطر ناشي از نتايج مسابقات .

 زمان ريسک کردن                                                                                                                       اظهار نظر قطعي در ارتباط با موضوع توسعه فوتبال مدرن در آينده کار بسيار مشکلي است. چون :

اولاٌ ما قادر نيستيم آينده را ببينيم و لذا آنچه که مي گوئيم جز يک پيش گويي چيز ديگري نيست.

ثانياٌ : در رابطه با فوتبال و قوانين آن دائم تغييراتي بوجود مي آيد.

ثالثاٌ : ممکن است سيستمهاي رقابتي جديد و براي مثال بين قاره ها، و از اين قبيل، بوجود آيد که نهايتاً روي پيشرفت فوتبال اثر بگذارد و به اين ترتيب پيش گويي ها نيز اشتباه باشد.

همانطور که مه مي دانند، فوتبال به طور دايم در حال توسعه و پيشرفت است. در اين روند ممکن است گاهي سرعت پيشرفت زياد و گاهي نيز کم باشد. در حال حاضر گرفتن توپ توسط دروازه بان با دست و از يار خودي ممنوع شده است.

و اين تغيير بر کار دفاعي اثر گذاشته و آنرا محدودتر کرده است. از طرفي همين ممنوعيت موجب افزايش تعداد دفاع گرديده است و نتيجه آن که وقتي بازيکنان بيشتر دفاع کنند، شانس کمتري براي گل زدن بوجود مي آيد و به نظر مي رسد با اين روند، فوتبال به سمت بازي دفاعي پيش خواهد رفت. و اين براي فوتبال و آينده آن خوب نيست.

1– توسعه کار تيمي:

کل اين مورد دو مفهوم را در بردارد. اول آنکه وقتي تيم صاحب توپ مي شود تلاش دارد تعداد بازيکنان بيشتري را درگير کار حمله نمايد و دوم، تلاش براي استفاده بيشتر از فضاي خالي بين بازيکنان است.

خطوط دفاعي هر تيم در سازمان دفاعي خود داراي دو خط دفاعي مختلف است.

الف ) خط اول که در جلوي دروازبان قرار دارد و سازماندهي شده است اين خط مي تواند با ليبر و يا بدون آن ، سازمان يابد.

ب ) خط دوم در جلوي خط اول قرار مي گيرد. اين خط معمولاٌ شامل دو بازيکن است که سعي در کاهش خطر دارند.تاريخ : دوشنبه 1393/06/10 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

یک مقاله قدیمی اما کاربردی و مناسب برای مربیان فوتبال

"با فوتبال باید به زبان خودش صحبت کرد همان گونه که در مسابقات یورو دیدیم سوئیس این بار پس از اینتر میلان در میدانی دیگر این نظریه را به اثبات رساند که تنها مالکیت و داشتن بازیکنان تکنیکی راه برتری نیست و تاکتکی که امروز این گونه تیم‌ها را به تسخیر خود در آورده فقط و فقط سرعت در انتقال توپ است و بس!"شکست اسپانیا مقابل سوئیس اگر چه با افسوس و ناراحتی هوادران این تیم در سراسر جهان همراه بود اما فرصت تازه‌ای را پدید آورد تا بار دیگر با حقیقت‌های فوتبال آشنا شده و درک درستی از تاکتیک‌های نوین فوتبال داشته باشیم.تصویری که از اسپانیا پیش از جام جهانی فوتبال در اذهان عمومی به وجود آمده بود این تیم را شکست ناپذیر جلوه می‌داد.

تا قبل از بازی اسپانیا مقابل سوئیس اغلب هوادران این تیم تصور می‌کردند اسپانیا با ارئه بازی مافوق تصور سوئیس را به زانو در خواهد آورد.بازی با برتری محسوس اسپانیا هم آغاز شد،این تیم با محوریت ژاوی و اینیستا از همان دقایق آغازین بازی را در دست گرفت و با دادن پاس‌های پی در پی میان بازیکنان خود سعی در گیج کردن حریف داشت.

اسپانیا موفق هم بود ؛آن‌ها همچون تاکتیکی که بارسلونا در لالیگا و لیگ قهرمانان مقابل حریفان خود به اجرا می‌گذاشت حریف را با بالابردن زمان مالکیت خود وادار به عقب نشینی می‌کردند که این شیوه منجر به برتری محسوس این تیم در همان دقایق آغازین می شد.بیننده نیز در این شرایط با تحسین بازی اسپانیا سعی می‌کرد احساس خود را نسبت به بازی این تیم بروز بدهد.واقعا تحسین برانگیز هم بود.اسپانیا نه تنها با محوریت ژاوی و اینیستا بلکه با سخت کوشی بازیکنی به نام پیکه حتی از قلب دفاع هم برنامه‌های هجومی خود را بر حریف دیکته می‌کرد و در اغلب دقایق نیزموفق بود.در این فضا قرمز پوشان اسپانیا که تداعی کننده تیم بارسلونا بودند هر لحظه بوی گل را به مشام بیننده می‌رساندند اما غافل از اینکه سوئیس نیز با درک درستی از توانایی‌های تیم اسپانیا دانسته مقابل حریف به دفاع تیمی می‌پرداخت تا پس از فروکش کردن حملات گسترده این تیم تاکتیک مد نظر خود را پیاده کند.

بازی در نهایت همانگونه که سوئیس می‌پنداشت پیش رفت.سوئیس به واسطه بهره‌برداری از فضایی که در اختیارش قرار گرفت و سرعت در انتقال توپ توانست در نهایت تیر خلاص را شلیک کند و به هر ترتیب که بود توانست برنده این بازی باشد.پس از بازی اما دوستداران تیم اسپانیا با انتقاد از شیوه بازی سوئیس مدعی شدند این تیم با ضد فوتبال تواست اسپانیا را شکست بدهد.این تحلیل‌ها که زائیده ذهن علاقمندان به تیم اسپانیا است اما در فوتبال امروز دنیا جایگاهی ندارد و از نگاه کارشناسی نمی‌توان این پیروزی را زیر سوال برد.

این تحلیل‌ها پس از شکست بارسلونا مقابل اینتر میلان هم شنیده می‌شد،اما هیچ کس از خود نمی‌پرسد که چرا پیشتر بارسلونا و حالا اسپانیا قادر نیستند از از برتری خود در میدان استفاده کرده و دروزاه حریف را باز کنند.آیا تاکتیک‌های این دوتیم بی نقص است؟اگر این طور است چرا منجر به کسب نتیجه دلخواه نمی‌شود؟ قطع به یقین این دو تیم با اشکال‌هایی رو به رو هستند که این اشکال‌ها در پس مالکیت بی‌نظیرشان و تعدد پاس‌های‌شان پنهان می‌ماند اما در فوتبال باید دنبال حقیقت بود.

امروز تیم‌هایی در دنیای فوتبال تداوم خواهند داشت که درک درستی از توانایی‌های حریف خود داشته باشند.کاری که اوتمار هیتزفیلد ،سرمربی تیم سوئیس هم انجام داد.انتقال سریع و بی‌وقفه توپ به سمت دروازه حریف ،سرعت و استفاده از فضا ،سخت کوشی در تخریب بازی حریف _که خود یکی از تاکتیک‌های کارآمد فوتبال به حساب می‌آید_ و در نهایت حفظ روح و روان در مواجهه با تیم‌هایی که با تعداد بیشمار پاس‌های خود هر تیمی را به وحشت می‌اندازند. البته اصلی‌ترین عاملی که باعث شد اسپانیا مقابل سوئیس شکست بخورد سرعت انتقال توپ سریع تیم پیروز بود که سرانجام منجر به باخت این تیم شد.

امروز هوادران تیم‌هایی که با ستاره‌های خود و تعدد پاس‌های‌شان هر بیننده‌ای را به وجود می‌آورند باید باور کنند که حقیقت‌هایی در فوتبال وجود دارد که همواره در احساس ما پنهان می‌شود.

با فوتبال باید به زبان خودش صحبت کرد همان گونه که دیدیم سوئیس پس از اینتر میلان در میدانی دیگر این نظریه را به اثبات رساند که تنها مالکیت و داشتن بازیکنان تکنیکی راه برتری نیست و تاکتکی که امروز این گونه تیم‌ها را به تسخیر خود در آورده فقط و فقط سرعت در انتقال توپ است و بس!تاريخ : شنبه 1393/06/08 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

* ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﺟﻬﺶ ﺭﺷﺪ ﺩﺭ ﭘﺴﺮﺍﻥ 11/5 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺍﺳﺖ . ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺭﺷﺪ ﺩﺭ ﭘﺴﺮﺍﻥ 13/5 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺍﺳﺖ.

* ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺟﻬﺶ ﺭﺷﺪ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﺯﻥ ( ﻓﻘﺪاﻥ ﭼﺎﺑﮑﯽ ، ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ) ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﮐﻨﺎﺭ ﺁﻣﺪﻥ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﻨﺪ .

* ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺪﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻭ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﻌﺪﯼ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺒﺎﺩ . ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺧﻮﺏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﻗﺪﺭﺗﯽ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺑﺪﺍﻥ ﺩﺍﺩ .

* ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺮﯾﺪﻥ ، ﭘﺮﺗﺎﺏ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺩﻭﯾﺪﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﻪ شکل ﯾﮑﻨﻮﺍﺧﺘﯽ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺒﺎﺩ.

* ﻧﻮنهالان ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺭﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﻭ ﻓﻌﺎﻝ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ .

* ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺪﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﻗﻮﯼ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﺑﻮﯾﮋﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﻭ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻫﻤﺘﺎﯾﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺭﺳﻨﺪ.

* ﻭﺿﻊ ﻇﺎﻫﺮﯼ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﺑﻮﯾﮋﻩ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ﻫﻤﺘﺎﯾﺎﻧﺸﺎﻥ .

* ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﻓﺰﺍﯾﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﺑﻪ ﻫﻤﺘﺎﯾﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﻮﯾﮋﻩ ﻫﻤﺠﻨﺴﺎﻥ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﻧﮓ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﺪﻥ ﻭ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻨﯽ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .

* ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺟﺮ ﻭ ﺑﺤﺚ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺮﺑﯿﺎﻧﺸﺎﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪ.

* ﺩﺭ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺟﺴﻤﯽ ﻭ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺧﻮﺩ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﺎ ﺍﻣﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻮنهالان ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺳﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻋﺼﺒﯽ ﻭ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺭﻭﺣﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺭﻭﺯﯼ ﺩﺭ ﺍﻭﺝ ﻭ ﺭﻭﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﺷﺪ.

* ﺑﻪ ﺗﺪﺭﯾﺞ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﻋﯿﻨﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﺗﺠﺮﯾﺪﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

* همﭼﻨﺎﻥ ﮐﻪ ﺭﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﺻﺪﺩ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﯼ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺁﯾﻨﺪ . ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺑﻮﯾﮋﻩ ﺍﺯ ﻫﻤﺴﺎﻻﻥ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺁﻧﻬﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .

* ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﻩ سنی نونهالان ﺳﺨﺖ ﺩﺭ ﺻﺪﺩﻧﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯﻧﺪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺭﺍ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ.تاريخ : شنبه 1393/06/08 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

افزايش تجربه وحضور مستمر در رقابت‌هاي ورزشي باعث افزايش اعتماد به نفس ورزشکار مي‌شود.

دکتر عليرضا آق بابا با تاکيد بر اهميت اعتماد به نفس در ورزشاران براي پيشرفت و جلوگيري از افت آنها، تصريح کرد: اعتماد به نفس ورزشي يعني سودمندي که ورزشکار در نوع ورزش خود مي‌بيند و در يک مهارت و يک ويژگي اعتماد به نفس داشته و در مهارت و پست ديگر ندارد که اين اعتماد به نفس اختصاصي نام دارد.

اين روانشناس ورزشي اعتماد به نفس را درک توانمندي فرد از خود دانست و افزود: اعتماد به نفس توانمندي دروني است که نمي‌توان آن را به يکباره به فرد ديگري داد، ولي در راستاي اهداف و انديشه‌ها مي‌توان آن را در افراد ايجاد کرد. بهترين زمان استفاده از اعتماد به نفس دوپينگي يا لحظه‌اي زماني است که ورزشکار توانمند است، ولي اعتمادي به توانايي‌هاي خود ندارد و روحيه خود را از دست داده است.

آق بابا خود سودمندي را در سه دسته سطح اجرا، قدرت يا نمايش اطمينان و تعميم دادن خواند و تصريح کرد: در سطح اجرا به طور مثال بازيکني فقط مي‌تواند در سطح محلي توانمند باشد و در سطوح بالاتر نمي‌تواند عملکرد خوبي از خود به نمايش بگذارد.

اين روانشناس ورزشي ادامه داد: خودسودمندي قدرت يا نمايش اطمينان از ويژگي‌هاي ديگر رواني است؛ ورزشکاري که در ورزشگاه بزرگ و با تعداد زياد جمعيت بازي نکرده نمي‌تواند در چنين مسابقاتي با اطمينان قدرت خود را به نمايش بگذارد. در نوع ديگر خودسودمندي ورزشکار در پست خاصي اعتماد به نفس و توانمندي دارد و در صورت جابجايي و انتقال به پست ديگر نمي‌تواند وظيفه خود را به خوبي انجام دهد و استرس بر او غلبه مي‌کند.

وي با مهم خواندن آموزش مهارت‌هاي رواني از پايه‌هاي پايين‌تر در ورزش گفت: موفقيت و تجربه ميداني اعتماد به نفس را افزايش مي‌دهد و هر کس که اجراي بيشتري داشته باشد به دليل اين که شکست‌ها و موفقيت‌هاي زيادي ديده است موفق‌تر خواهد بود.

آق بابا با تاکيد بر اين که تشويق و اعتماد به نفس هر چقدر دروني‌تر و از وجود انسان نشات گرفته باشد، داراي اهميت بيشتري است، خاطر نشان کرد: تشويق دروني از تشويق‌هاي ديگران موثرتر است ، زيرا تشويق ديگران ممکن است کمرنگ شده و يا از بين برود، اما با تشويق دروني ورزشکار هيچ گاه اعتماد به نفس خود را از دست نمي‌دهد، البته توجه ورزشکاران به انگيزه‌هاي بيروني مثل پول، ماشين و ... سبب مي‌شود انگيزه هاي دروني خود را از دست بدهد.

اين روانشناس ورزشي اعتماد به نفس در ورزش‌هاي تيمي و انفرادي را متفاوت دانست و تصريح کرد: در ورزش‌هاي انفرادي عدم موفقيت افراد به خودشان بر مي‌گردد و نمي‌توانند آن را به گردن شخص ديگري بيندازند و بر همين اساس ورزشکاري که اعتماد به نفس در ورزش انفرادي دارد قوي‌تر از ورزشکاران گروهي است، زيرا در ورزش‌هاي گروهي اگر فردي اعتماد به نفس خود را از دست بدهد هم تيمي هاي وي مي‌توانند با کارهايي مثل پاس دادن و دلداري دادن به وي کمک کنند.

وي در ادامه گفت: هنگامي که يک تيم از رقيب خود ضعيف تر است. مي‌توان با دادن اعتماد به نفس کاذب مانند اين که بگوييم چه ببريد و يا ببازيد شما خوب هستيد و براي فصل بعد انتخاب خواهيد شد باعث شويم بازيکنان با اطمينان خاطر به زمين مسابقه وارد شوند.

آق بابا با اشاره به اين که اعتماد به نفس کاذب بيروني از جانب مربي بسيار موثرتر از اعتماد به نفس کاذب دروني است، خاطر نشان کرد: اعتماد به نفس کاذب دروني سبب مي‌شود ورزشکار نتواند وظايف خود را به خوبي انجام دهد و توانايي‌هايي خود را به نمايش بگذارد و به نوعي باعث گول زدن خود شود.

اين روانشناس ورزشي ارتباط اعتماد به نفس و دفعات اجرا را مثبت خواند و تصريح کرد: هر چه اعتماد به نفس ورزشکار بالاتر برود اضطراب و استرس وي کمتر مي‌شود و هر چه اضطراب بيشتري داشته باشد اعتماد به نفس خود را از دست داده و نمي‌تواند عملکرد واقعي خود را به نمايش بگذارد.تاريخ : چهارشنبه 1393/05/08 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

 

گمراه کردن بازیکن یار گیر : عملی که باعث می شود با استفاده از دویدن ، پیدا کردن فضا، دویدن فریبنده برای دریافت توپ ، از یک بازیکن حریف فرار کنیم یا عبور کنیم

همگی به بیرون برای حمله : یک بخش پویا و با تحرک حمله ای است که در برگیرنده این است که بازیکنان به بازی عرض می دهند تا از این راه بتوانند فضای لازم برای حمله را به وجود آورند ( هم در عرض و هم در یک سوم زمین حریف )

حرکت بدون توپ : ایجاد و خلق فضا برای هم تیمی ها با استفاده از دویدن به فضا ، دویدن های فریبنده و غیره

بازی مثلثی : بازی که 3 نفر در آن درگیر هستند ؛ جائیکه 2 نفر به صورت خودکار از فرد صاحب توپ حمایت می کنند و این حمایت در فضای پشت و جلوی او صورت می پذیرد

بازی حفظ توپ : حفظ و نگهداری توپ با استفاده از بازی کردن با توپ از جناح راست به چپ و سپس توپ را به عقب آوردن

تغییر ضرب آهنگ : شتاب دادن یا آهسته و کنند کردن بازی ( حرکات و تغییرات توپ ) با استفاده از مجموعه اعمال تاکتیکی یا کارهای تکنیکی و غیره

تعویض بازی : عوض کردن و تغییر دادن محل بازی با استفاده از پاس بلند به بخش دیگر زمین ، مخالف جائیکه بازی قبلا در آن جریان داشته

بردن بازی به زمین حریف : بازیکن که توپ را در اختیار دارد به سمت حریف حرکت می کند و آن ها را وسوسه می کند که روی تکل بزنند و او سپس حریف را با پاس دادن و یا دریبل کردن از سر راه بر می دارد.

بازی حمایتی : عمل پشتیبانی کردن از حمل کننده توپ برای ایجاد یک گزینه انتخاب برای او

تعویض جا : تعویض جا یا مناطق با دیگر بازیکنان

دویدن یا فرارهای فریبنده و تله ای : دویدن به یک فضا در محوطه مدافعین اما بدون هیچگونه قصدی برای دریافت تئپ ( بدین وسیله یک فضای خوب برای هم تیمی خود خلق کرده اید )

دویدن اورلپ : به وجود آوردن برتری عددی در کناره ها که هم تیمی شما در آن منطقه مالکیت توپ را در اختیار دارد ( به وجود آوردن وضعیت 2 مقابل 1 )

بازیکن محوری : بازیکن که اغلب وقتی توپ را دریافت می کند پشتش به دروازه است و او پس از ان باید توپ را برای استفاده مهاجمان مهیا و آماده کندتاريخ : چهارشنبه 1393/05/08 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

تمرینات آمادگی هوازی می تواند به سه جزء تقسیم شود

 

1ـ تمرینات هوازی با شدت پائین

ظرفیت هوازی می تواند در طول فعالیت های مداوم و یا متناوب و با شدت مناسبی كه ضربان قلب را در حد 60 تا 80 درصد ضربان بیشینه نگه می دارد ، بهبود یابد. این نونع تمرینات با شدت پایین ( تامتوسط ) را اغلب ال اس دی  می نامند. در این تمرینات مقدار مسافت تمرین بر كیفیت آن برتری دارد. ضربان قلب به ندرت به بالاتر از 160 ضربه در دقیقه می رسد. تمرینات هوازی با شدت پایین را می توان در طول تمرینات متنوع فوتبال و یا بازی های تمرینی انجام داد هم چنین می توان دویدنهای مسافتی و فارتلك را هنگامی كه تمرینات بدون توپ انجام می شود مورد استفاده قرار داد. فارتلك یا بازی سرعت در سوئد در دهه 1930 مورد استقبال قرار گرفت. فارتلك شكلی از تمرینات مداوم بود كه بر اساس رسوم داخلی اجراء می شد. دویدن فارتلك باید حدود 45 دقیقه یا بیشترطول بكشد و مسافتی چندین كیلومتری را شامل شود. گام ها بین دویدن سرعتی با شدت بالا و دویدن نرم و آهسته نوسان دارد. فارتلك معمولا در زمین های متفاوتی مانند مسیرهای هموار و... انجام می شود.

                            

2 ـ تمرینات هوازی باشدت بالا

مطالعات نشان می دهد كه میزان دویدن های با شدت بالا در طول یك مسابقه به سطح آن مسابقه مربوط می شود. انتظار می رود بازیكنان سطوح بالا در بالاترین شدت مسافت بیشتری را در زمین طی كنند. پس اگر هدف بازی در سطوح بالاست باید از نظر جسمانی توانائی این رقابت را در خود ایجاد كنید. تمرینات هوازی با شدت بالا با میزان كالری در حدود 85 تا 95 درصد از ضربان قلب بیشینه انجام می شوند و در مجوع استقامت قلبی ـ عروقی ، سرعت و استقامت عضلانی را نیز بهبود می دهند.

 

3ـ تمرینات بازگشت به حالت اولیه

شما نیاز ندارید و در واقع نباید هر روز تمرین سخت انجام دهید. روز بعد از بازی یا در صورت امكان روز بعد از جلسه تمرینی با شدت بالا ، مهمترین زمان برای بار تمرینی سبك است تا به بدنتان اجازه و فرصت بازسازی و بهبود دهید. تمرینات بازیابی معمولا شامل تمرینات با شدت پائین و همراه با توپ است. فعالیت ها می تواند دریبل زدن ، پاس دادن ، ، شوت زنی و بازی مالكیت با توپ را شامل شود كه با تلاشهای زیر بیشینه اجراء می شود. بازی های سرگرمی با شدت پائین نیز موثر و مفید هستند. در این بازی ها در حالی كه از بازی لذت می برید، خستگی را نیز از بدن دور می نمائید. در طول تمرینات بازگشت ضربان قلب باید حول 130 ضربه در دقیقه باشد.تاريخ : چهارشنبه 1393/03/21 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی
 
چگونه و با چه تمريناتي مي توانيم تيكي تاكا را در اِلمان تيم فوتبال محلي خود جاي دهيم.
چگونه تیکی تاکا را تمرین کنیم + فیلم

به گزارش فوتبال آنلاين ،ساكر مگزين،تيكي تاكا به شيوه بازي تيم بارسلونا و تيم ملي اسپانيا گقته مي شود.اولين بار،آندرس مونتس مفسر اسپانيايي جام جهاني 2006 آلمان اين واژه را براي شيوه بازي اسپانيا به كار برد.

 معني تيكي تاكا ساده است و پياده كردن آن نيز در نگاه اول همين طور: مالكيت توپ را در اختيار بگير،هميشه روي دست يارانت باش،با اولين ضرب،به نزديك ترين يار پاس بده،پاس بده،پاس بده،پاس بده و دروازه را باز كن.و دوباره مالكيت توپ را در اختيار بگير و بگذار حريف با روحيه خراب 90 دقيقه به دنبال توپ بدود.

 تيكي تاكا

همه ما مي دانيم كه ديگ بارسا از مدرسه فوتبال لاماسيا مي جوشد اما اطلاعات به دست آمده از شيوه تمرينات آن ها بسيار ناچيز است.براي اين كه نا اميد نشده باشيم بايد بگويم كه اطلاعاتي ارزشمند به تازگي براي من ارسال شده.

 تيم هاي بالاي 12 سال بارسلونا يك تمرين،بازي،تمرين استقامتي يا هر چه كه مي توان اسمش را گذاشت همواره تكرار مي كنند.بازي 4 برابر 4.فوتبال 4 برابر 4 در منطقه محدود و بدون دروازه.اين تمرين مدام بازيكنان را با پاس هاي كوتاه و سريع،تشكيل مثلت ها و شركت پيوسته در دفاع و حمله عادت مي دهد.تمرينات با انجام بازي 4 برابر 4 آغاز مي شود،تكرار مي شود و پايان مي يابد.براي تمرينات با تاكيد بيشتر بر بدنسازي هم مربع هاي تشكيل شده در گوشه هاي زمين شكل مي گيرند و با دستور مربي با استارت هاي بلند و كوتاه جابه جايي ها صورت مي گيرند.تيم برنده تشويق مي شود و جالب اينجا است كه تنبيهي در كار نيست.

 اين شيوه در واقع تكامل ايده «بازي كوچك» آلمان ها است.هلندي ها هم از ميانه دهه هشتاد به شدت بر روي بازي 4 برابر 4 تاكيد كردند.

فرم اوليه 1-2-1 است يا همان داياموند.با قابليت بازي در عمق و تشكيل پيوسته مثلث ها.

تمرينات تيكي تاكا

دوست ندارم اين مقاله را با ارائه يك تمرين خاص به پايان برسانم.اين مقوله بسيار ساده است.دو برابر دو،سه برابر سه و چهار برابر چهار بدون دروازه بازي كنيد.در مناطق محدود نسبت به رده سني.در مراحل پيشرفته مي توان هر فرد را هم در منطقه اي محدود كرد و يا نه فقط رقيب مستقيم بلكه همه جفت ها در خراب كردن توپ گروه هاي ديگر شركت كنند.

شما مي توانيد بارسلوناي منطقه خود باشيد.

 

 تاريخ : سه شنبه 1393/03/20 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی
 

در جوامع امروز، تحرک کودکان به‏طور هشدار دهنده‏ای کاهش یافته است. اغلب کودکان امروزی، اوقات فراغت خود را صرف‏ تماشای تلویزیون،ماهواره و بازی‏ با رایانه می‏کنند و کم‏تربه فعالیت‏ جسمانی می‏پردازند.به همین‏ سبب،تندرستی جسمی،ذهنی، اجتماعی و روحی،و در نهایت‏ کیفیت زندگی آن‏ها دچار اختلال‏ می‏شود.تغذیهء صحیح،حفظ ترکیب بدنی سالم،مصرف نکردن‏ بی‏رویهء دارو،پرورش نیروی‏ برقراری ارتباط،پرورش‏ روح،نیز داشتن نگرش‏ مثبت به زندگی،اوقات‏ خوش و هدف در زندگی،در کیفیت‏ مطلوب زندگی مؤثر هستند.به نظر می‏رسد،ورزش‏ منظم و مداوم،همچنین آمادگی‏ جسمانی،حقیقتا کلیدی طلایی‏ برای رسیدن به این منظور هستند. مطمئنا بخشی از هدف آمادگی‏ جسمانی،وابسته کردن کودک به‏ ورزش برای تندرستی(آمادگی‏ جسمانی وابسته به تندرستی) است.عامل‏های آمادگی جسمانی‏ عبارتند از :  برای کودکان:

 قدرت عضلانی،استقامت‏ عضلانی،استقامت قلبی-تنفسی، انعطاف‏پذیری و ترکیب‏بدنی

باوجود این‏که قدرت عضلانی‏ یکی از عامل‏های مهم آمادگی‏ جسمانی است،ولی معمولا در دوران کودکی و نوجوانی،به دلیل‏ مجموعه‏ای از دیدگاه‏های سنتی، نادیده گرفته می‏شود

 تفاوت قايل شدن بين تمرين (تمرين قدرتي با وزنه يا تمرين مقاومتي ) و ورزش هاي رقابتي وزنهبرداري ، پاورليفتينگ و بدنسازي امري ضروري است .   
تمرين قدرتي از روشهاي مقاومتي براي افزايش توانايي خود جهت مقابله در برابر نيرو استفاده مي كند. وزنه هاي آزاد ، وزن بدن خود شخص ، ماشين ها يا ساير وسايل (مثل باندهاي الاستيك ، مديسن بال)براي ايجاد مقاومت به كار مي روند.

 وزنه برداري و پاورليفتينگ ورزش هاي رقابتي هستند كه توانايي بلند كردن حداكثر وزنه در آنها به رقابت گذاشته مي شود.  بدنسازي يك ورزش مبتني بر زيبايي است كه با بلند كردن رقابتي وزنه ارتباطي ندارد اما به تمرين با وزنه وابسته است.

مقالات گوناگون صدمات حاد زيادي را در ورزش هاي وزنه برداري و پاورليفتينگ گزارش كرده اند . اما در مورد برنامه هاي تمرين قدرتي كه با نظارت افراد با صلاحيت انجام مي شود چنين گزارشي دادهنشده است

در گذشته باورهای غلطی در مورد تمرینات قدرتی وجود داشت که مانع تمرین دادن به کودکان و نوجوانان می شد . عامل اصلی پیش‌گیری از تمرینات قدرتی توسط برخی مربیان، اطلاعات نادرست از مکانیز فیزیولوژیکی، رشد حرکتی و ساختار اسکلتی ـ عضلانی دوران بلوغ بود .

از جمله این باورها می توان به موارد زیر اشاره کرد :

1.    آسیب رسانی به صفحات رشد

2.    فشارهای مکانیکی به سیستم اسکلتی عضلانی

3.    تصور اشتباه از تمرینات قدرتی

4.    نبود هورمون های آندروژنی در کودکان و نوجوانان قبل از بلوغ

 

مکانیسم بهبود قدرت در تمرینات قدرتی

ü     فوايد و خطرات احتمالي ناشي از تمرينات قدرتي در کودکان و نوجوانان در دهه گذشته مورد توجه محققان و پزشکان و مربيان قرار گرفته و به طور کلي تمرينات قدرتي براي اين گروه مورد قبول واقع شده است چرا که باعث افزايش قدرت و رشد استخوان شده و از مصدوميت در ساير ورزش‌ها و فعاليت‌ها پيشگيري مي کند.

ü     یکی از دلایلی که در گذشته موجب شده بود محققان علوم تمرینی به انکار تمرینات قدرتی برای کودکان اصرار بورزند پائین بودن سطح آندروژن‌های موجود در خون، بالاخص سطح تستسترون در نوجوانان می‌باشد. دانش جدید به تحقیقات و ادبیات علمی در حمایت از نظریه تأثیر مثبت تمرینات قدرتی در کودکان اعتقاد دارد. شیوه‌های تمرینات قدرتی نه‌تنها ترشح همان میزان درصد تستسترون در عضله را تحریک می‌نماید بلکه سایر عوامل هورمونی، عضلانی و عصبی را برای کسب قدرت و استقامت عضلانی در نوجوانان به گونه‌ای فراخوانی می‌نماید که توانائی و کسب قدرت را تا حدود قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد.

ü     تجربه کار با وزنه توسط نوجوانان، تجربه‌های تمرینی آنها تکامل می‌بخشد و موجب توسعه سازگاری‌های عصبی ـ عضلانی می‌گردد. این تجارت عصبی ـ حرکتی موجب بهبود فعال‌سازی واحد حرکتی، هماهنگی و کاهش علائم بازدارنده بر روی واحدهای حرکتی به افزایش توانتر برانگیختگی واحدهای حرکتی از کانال‌ها و مسیرهای دستگاه اعصاب مرکزی می‌باشد .

ü     تعداد تارهای عضله از همان سالهای اول زندگی ثابت باقی می شود . در تحقیقات متعددی نشان داده شد که در اثر تمرینات قدرتی  هایپرپلازی و به تبع افزایشی در محیط اندام مشاهده نشد .

ü     در مورد هایپر تروفی نتایج متضادی بدست آمد ولی بیشتر نتایج به وجود هایپرتروفی در عضلات اشاره دارند .

ü     سن استانداردی (قابل قبولی) برای شروع برنامه‏ی تمرین مقاومتی‏ توسط کودک وجود ندارد. به عنوان‏ یک شاخص،اگر کودکی بتواند در برنامه‏های ورزشی شرکت کند، آمادگی برای شرکت در برخی از انواع‏ برنامه‏های تمرین مقاومتی را نیز دارد .

ü  راهبردهای اصلی برای‏ پیشرفت کودکان در تمرینات‏ مقاومتی

سن 7 سال یا کوچک‏تر

                                           شروع حرکات پایه با وزنه های سبک یا بدون وزنه

                                           آموزش تکنیک حرکت

                                           شروع حرکت با استفاده از وزن بدن

                                           حرکات دو نفره و حرکات کم مقاومت

                                            پایین نگه داشتن حجم تمرین

                                            توسعه مفهوم جلسه تمرین

 

 

سن  8-10 سال

                       افزایش تدریجی تعداد حرکات

                       تمرین تکنیک حرکت

                       شروع تدریجی و فزاینده برای استفاده از وزنه در حرکات ساده

                      کنترل تعادل شخص در برابر فشارهای تمرین

سن 11-12 سال

                      آموزش تمام حرکات پایه      

                      ادامه استفاده از وزنه به صورت فزاینده برای تمام حرکات

                      تاکید روی تکتیک حرکت

                      شروع حرکات پیشرفته با وزنه سبک یا بدون وزنه

سن  14-15 سال

                       حرکت به سمت حرکات پیشرفته تر

                      تاکید بر روی تکنیک حرکت

                     افزایش حجم تمرین

                                                                    

سن 16 و بالاتر

بعد از اکتساب یک سطح پایه  ؛ حرکت دادن شخص به سمت برنامه بزرگسالان

 

نکات مهم

ü        برای شروع تمرینات آمادگی روانی فرد نیز بسیار حائز اهمیت است. تفاوتهای چشمگیری بین افراد از نظر آمادگی روانی دیده شده است.

ü     در شروع، نوجوانان باید از حداقل میزان تمرین با وزنه استفاده کنند تا سلامت آنها در تمرینات قدرتی به خطر نیافتد.

ü      اولین شرط تمرینات قدرتی و کار با وزنه ساختارسازی و تقویت هسته مرکزی و اندام‌ها و عضلات محوری آناتومیکی بدن می‌باشد. (عضلات وابسته و نگه‌دارنده به مفصل‌ها و استخوان‌ها و ستون فقرات، شکم، کمر، زانو، شانه و ...)

ü     اصلی‌ترین و مهم‌ترین کلید برنامه تمرین با وزنه برای نوجوانان اصل شدت تمرین می‌باشد که پروتکل‌ها و تحقیقات حال حاضر در علم تمرین اصل شدت تمرین برای نوجوانان را با شدت تمرین متوسط توصیه می‌کنند. نوجوانان در آغاز کار با وزنه لازم است با دمبل، میله خالی و ماشین‌های کنترلی بدنسازی (استاندارد) تمرینات خود را انجام دهند ولی به‌تدریج با ترکیب دمبل و میله و سنگینی پلکانی وزنه، تمرینات خود را دنبال کنند.

ü     شدت تمرین متوسط ۱۰ تا ۱۵ تکرار را شامل می‌شود.  

ü     کودکان نوجوانان باید برنامه را با یک برنامه میله خالی و یا  وزنه کم آغاز کنند. مربی بدنساز باید تمرکز خود را در آغاز روی اجرا و طرز صحیح و اصولی حرکت با وزنه قرار دهد.

ü     بعد از آموزش تکنیک صحیح کار با وزنه میزان آمادگی و توان اولیه همه نوجوانان اندازه‌گیری شود و پس از تشخیص قدرت نوجوانان اجازه اجرای ۱۰ تکرار به عمل می‌آید.

ü     هنگامی که توانائی نوجوانان افزایش یافت یک ست اضافه و پس از آن تا ۳ ست به برنامه تمرینی اضافه می‌شود.

ü     به دلیل ایجاد تعادل بین گروه‌های عضلانی حرکت‌دهنده موافق و مخالف باید حدود ۱۰ تکرار انجام شود و حداقل یک تمرین برای هر گروه عضلانی موافق در نظر گرفته شود.

ü      ترتیب تمرین‌ها باید از گروه‌های عضلانی بزرگ‌تر به گروه‌های عضلانی کوچک‌تر ادامه یابد

ü      جلسات و تواتر تمرین را می‌توان از ۲ روز در هفته شروع و به ۳ جلسه تمرین در هفته افزایش داد و حداقل ۱ روز استراحت بین هر جلسه تمرین گنجانده شود.

ü     زمان تمرین با 15 دقیقه گرم کردن خوب و ۱۰ دقیق سرد کردن خوب مجموعاً حدود ۵۵ دقیقه منظور ‌شود.

ü     بي تمريني كاهش يا متوقف شدن يا دائمي تحريكات تمريني است كه مي تواند منجر به از بين رفتن سازگاري هاي فيزيولوژيكي و آناتوميكي و كاهش عملكرد ورزشي شود . پس از 9 هفته بي تمريني در پسران زيربلوغ كاهش جزيي در قدرت ايزومتريك مشاهده شد .

بیشترین مشکلات کار با وزنه

1.     عدم اجرای تکنیک صحیح

2.     استفاده مفرط و مکرر و مداوم کار با وزنه

3.     شدت تمرین وعدم استراحت هنگام کار با وزنه

4.     استفاده از وزنه های آزاد در شروع کار

5.     نظارت کم مربی در اجرای مهارت  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ