تاريخ : دوشنبه 1393/06/10 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

 از مهمترين تاکتيکهاي رايج در جهان فوتبال، بهره گيري از سيستمهاي مناسب و پيشرفته توسط مربيان و براي هر سابقه است. براي اجراي درست و بجاي هر سيستم از بازي فوتبال، مربي بايد از تمامي ويژگيهاي بازيکنان آگاه بوده، سپس مناسب ترين سيستم را براي پيروزي تيم خود، طراحي نمايد.

مثال – مربي با شناخت از توانائي هاي مدافعين وس تيم خود يقين دارد که آنها قادر نخواهند بود دو مهاجم وسط تيم حريف را که داراي فيزيک بدني بالا، قدرت سرزني خوب و سرعت زياد مي باشند، خنثي نمايند. در اينصورت لازم است قبل از مسابقه و ضمن تمرين ويژه ، آگاهي لازم را به تمامي بازيکنان ، بدهد تا آنها نسبت به اين مورد هوشيارتر باشند.

 مطالعه و بررسي در تمرينات عملي، انجام مسابقات گوناگون و آزمايشهاي متعدد و نتايج حاصله، مي تواند دانش و آگاهي مربيان را بالا برده تا جائي که قادر باشند با شناخت کامل از کيفيات و توانائيهاي تيم خود وتيم حريف، از ابتکارات تازه اي سود برده و با اين کار به اعتبار و ارزش خود بيفرايد.

 فاکتورهاي ديگري که مي تواند در نتيجه بخشي سيستم ها موثر باشد بايد از : زمين مسابقه، تماشاگران، داوران ، منطقه جغرافيايي انگيزه مدير باشگاه و يا سرمايه گذاران براي کسب موفقيت ، نام برد که قابل توجه و مهم است.

 سيستم ها و تاکتيک ها:

1 – انتخاب هر يک از سيستمهاي بازي توسط مربي، نحوه ديد، درايت و آگاهي از تاکتيک تيم خود و تيم مقابل را مي رساند.

2– انتخاب سيستمهاي بازي: نشانگر چگونگي استفاده از وسعت زمين و در کليه مناطق زمين مي باشد.

3– بهره گيري از سيستمها : چنانچه درست انتخاب شود سبب موفقيت، و اگر نادرست انتخاب شود، سبب عدم موفقيت مي شود.

4– شرايط آمادگي بازيکنان : زمين ، آب و هوا ، شدت باد ، نوع توپ و حتي داور مسابقه در انتخاب سيستم بازي، که بخشي از تاکتيک تيم مي باشد، کاملاٌ فرق خواهد داشت.

5– انتخاب سيستم هاي بازي : همان استراتژي تيم در مسابقات مي باشد.

6– انتخاب هر يک از سيستمها، بخش مهمي از شناخت توانائي ها و قابليت هاي بازيکنان مي باشد.

 

بازگشت به فوتبال تهاجمي

در جام جهاني 1994 جشن و شادي بخاطر بازيهاي تهاجمي بود. زيرا نمايش هاي مأيوس کننده اي که در ايتاليا 1990 ديده شد، در اين مسابقات هرگز ديده نشد. يکي از دلايل اصلي اين تحول، قانون جديد فيفا در مورد تکل از پشت بود. اين قانون به مهاجمان اجازه داد تا با آزادي و اطمينان بيشتر بازي کنند. زيرا مدافعين خشن بدين شکل مجازات مي شوند.در روشهاي تاکتيکي بجاي آرايش 2-5- 3 که بيشتر در ايتاليا 90 ديده شد،
 تاکتيک 2-4-4 برگزيده شد. اين سيستم توسط برزيل تکميل شد و آنان توانستند براي چهارمين بار جام جهاني را تصاحب نمايند. جام جهاني 94 بدين خاطر مهم بود که تا حدي پايان کار سوئيس و يا هافبک بازيساز بود. وظيفه جديد در يک تيم به يک گلر بازيساز با پا، مدافعين کنار نفوذي و مهاجمي که با استفاده از خصوصيات و شخصيت فردي قادر است تا در هر لحظه نتيجه بازي را تغيير دهد، سپرده شد.

جام جهاني 1994 يکي از بزرگترين نمايشها بود. گلهاي بيشتري به ثمر رسيد که مهمترين دليل براي اين امر، تغيير قانون توسط فيفا، حمايت بيشتر از بازيکنان مهاجم و جرايم بيشتر براي مدافعين خشن بود.

در مورد خيلي مهم در فوتبال عبارتند از اينکه هر بازيکن براي تيم کار کند و توجه خود را متمرکز کند.

معيارهاي بازي سيستماتيک ، مشاهده و ارزيابي و همکاري بازيکنان

برگزاري ديدارهاي جام جهاني که هر چهار سال يکبار انجام مي شود، معتبرترين و مهم ترين مسابقات فوتبال جهان است که براي انتخاب تيم قهرمان جهان برگزار مي شود. 32 تيم از 32 کشور که بعد از ديدار مقدماتي در پنج قاره جهان و از بين تيمهاي تقريباٌ تمامي کشورها انتخاب مي شوند، در ديدارهاي نهايي تلاش مي کنند تا افتخار بزرگ «قهرمان جهان» را نصيب خويش سازند . اين 32 تيم از حداکثر تدارکات، دانش فني و مربيان نامدار، بهترين و نخبه ترين بازيکنان و حمايت صددرصد معنوي و مالي دولتها و ملتهاي خود بهره مي برند.

 جو مسابقات جام جهاني، بخصوص در ديدارهاي نهايي آن، طوريست که مدتها قبل از شروع مسابقات اکثر اخبار بين المللي و ورزشي تحت الشعاع خبرها، گزارشها و رويدادهاي اين ديدارها قرار مي گيرد.پيش بيني ها، پيش گوئيها ، نظر سنجيها ، توسط رسانه ها و مردم آغاز شده و با توجه به آشنايي کارشناسان ، مفسران و مردم اکثر بحث ها محور قهرماني يک يا چند تيم با معروفيت بيشتر دور مي زند.

 به طور کلي از عوامل مهم و مؤثر در پيروزي هر يک از تميها در مسابقات جام جهاني، توانائي در اجراي به موقع اصول «حمله دفاع» مي باشد و مي توان گفت تمام بازيکنان تيمها داراي تکنيک و مهارتهاي لازم هستند که عبارتند از :

1– ضربه زدن به توپ نسبت به ميزان مهارتي که دارند . هريک از بازيکنان تيم ها نسبت به ميزان مهارت نمره مي گيرند.

2– دريبل کردن حريف نسبت به ميزان مهارتي که دارند.

3– هد زدن به توپ نسبت به ميزان مهارتي که دارند.

4– کنترل کردن توپ نسبت به ميزان مهارتي که دارند.

 عواملي که مي تواند يک تيم را بر تيم ديگري در مسابقات به پيروزي برساند،عبارتند از:

1– ميزان و جمع و امتيازات هر يک از فاکتورهاي ذکر شده که يک تيم را نسبت به تيم ديگر برتر مي سازد.

2– استفاده از شانس هاي بدست آمده در به ثمر رساندن گلهاي زده شده

3– کمتر اشتباه کردن هر يکي از بازيکنان و مربيان در هر يک از مسابقات انجام شده

4– آشنايي کامل به استفاده از محيط و آمادگي بدني در کليه شرايطي محيطي و آب و هواي منطقه اي در مسابقه

5– آشنايي هر يک از بازيکنان و هيئت همراه تيم ها از مقررات بين المللي و قوانين بازي در مسابقات

6– نحوه جذب انرژي و اکسيژن گيري در انواع شرايط فشار بدني و روحي

7– آشنايي به جسارت و ريسک پذيري در زنجيره مديريت تيم ها به هنگام برخورد با لحظات خطر ناشي از نتايج مسابقات .

 زمان ريسک کردن                                                                                                                       اظهار نظر قطعي در ارتباط با موضوع توسعه فوتبال مدرن در آينده کار بسيار مشکلي است. چون :

اولاٌ ما قادر نيستيم آينده را ببينيم و لذا آنچه که مي گوئيم جز يک پيش گويي چيز ديگري نيست.

ثانياٌ : در رابطه با فوتبال و قوانين آن دائم تغييراتي بوجود مي آيد.

ثالثاٌ : ممکن است سيستمهاي رقابتي جديد و براي مثال بين قاره ها، و از اين قبيل، بوجود آيد که نهايتاً روي پيشرفت فوتبال اثر بگذارد و به اين ترتيب پيش گويي ها نيز اشتباه باشد.

همانطور که مه مي دانند، فوتبال به طور دايم در حال توسعه و پيشرفت است. در اين روند ممکن است گاهي سرعت پيشرفت زياد و گاهي نيز کم باشد. در حال حاضر گرفتن توپ توسط دروازه بان با دست و از يار خودي ممنوع شده است.

و اين تغيير بر کار دفاعي اثر گذاشته و آنرا محدودتر کرده است. از طرفي همين ممنوعيت موجب افزايش تعداد دفاع گرديده است و نتيجه آن که وقتي بازيکنان بيشتر دفاع کنند، شانس کمتري براي گل زدن بوجود مي آيد و به نظر مي رسد با اين روند، فوتبال به سمت بازي دفاعي پيش خواهد رفت. و اين براي فوتبال و آينده آن خوب نيست.

1– توسعه کار تيمي:

کل اين مورد دو مفهوم را در بردارد. اول آنکه وقتي تيم صاحب توپ مي شود تلاش دارد تعداد بازيکنان بيشتري را درگير کار حمله نمايد و دوم، تلاش براي استفاده بيشتر از فضاي خالي بين بازيکنان است.

خطوط دفاعي هر تيم در سازمان دفاعي خود داراي دو خط دفاعي مختلف است.

الف ) خط اول که در جلوي دروازبان قرار دارد و سازماندهي شده است اين خط مي تواند با ليبر و يا بدون آن ، سازمان يابد.

ب ) خط دوم در جلوي خط اول قرار مي گيرد. اين خط معمولاٌ شامل دو بازيکن است که سعي در کاهش خطر دارند.تاريخ : دوشنبه 1393/06/10 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

یک مقاله قدیمی اما کاربردی و مناسب برای مربیان فوتبال

"با فوتبال باید به زبان خودش صحبت کرد همان گونه که در مسابقات یورو دیدیم سوئیس این بار پس از اینتر میلان در میدانی دیگر این نظریه را به اثبات رساند که تنها مالکیت و داشتن بازیکنان تکنیکی راه برتری نیست و تاکتکی که امروز این گونه تیم‌ها را به تسخیر خود در آورده فقط و فقط سرعت در انتقال توپ است و بس!"شکست اسپانیا مقابل سوئیس اگر چه با افسوس و ناراحتی هوادران این تیم در سراسر جهان همراه بود اما فرصت تازه‌ای را پدید آورد تا بار دیگر با حقیقت‌های فوتبال آشنا شده و درک درستی از تاکتیک‌های نوین فوتبال داشته باشیم.تصویری که از اسپانیا پیش از جام جهانی فوتبال در اذهان عمومی به وجود آمده بود این تیم را شکست ناپذیر جلوه می‌داد.

تا قبل از بازی اسپانیا مقابل سوئیس اغلب هوادران این تیم تصور می‌کردند اسپانیا با ارئه بازی مافوق تصور سوئیس را به زانو در خواهد آورد.بازی با برتری محسوس اسپانیا هم آغاز شد،این تیم با محوریت ژاوی و اینیستا از همان دقایق آغازین بازی را در دست گرفت و با دادن پاس‌های پی در پی میان بازیکنان خود سعی در گیج کردن حریف داشت.

اسپانیا موفق هم بود ؛آن‌ها همچون تاکتیکی که بارسلونا در لالیگا و لیگ قهرمانان مقابل حریفان خود به اجرا می‌گذاشت حریف را با بالابردن زمان مالکیت خود وادار به عقب نشینی می‌کردند که این شیوه منجر به برتری محسوس این تیم در همان دقایق آغازین می شد.بیننده نیز در این شرایط با تحسین بازی اسپانیا سعی می‌کرد احساس خود را نسبت به بازی این تیم بروز بدهد.واقعا تحسین برانگیز هم بود.اسپانیا نه تنها با محوریت ژاوی و اینیستا بلکه با سخت کوشی بازیکنی به نام پیکه حتی از قلب دفاع هم برنامه‌های هجومی خود را بر حریف دیکته می‌کرد و در اغلب دقایق نیزموفق بود.در این فضا قرمز پوشان اسپانیا که تداعی کننده تیم بارسلونا بودند هر لحظه بوی گل را به مشام بیننده می‌رساندند اما غافل از اینکه سوئیس نیز با درک درستی از توانایی‌های تیم اسپانیا دانسته مقابل حریف به دفاع تیمی می‌پرداخت تا پس از فروکش کردن حملات گسترده این تیم تاکتیک مد نظر خود را پیاده کند.

بازی در نهایت همانگونه که سوئیس می‌پنداشت پیش رفت.سوئیس به واسطه بهره‌برداری از فضایی که در اختیارش قرار گرفت و سرعت در انتقال توپ توانست در نهایت تیر خلاص را شلیک کند و به هر ترتیب که بود توانست برنده این بازی باشد.پس از بازی اما دوستداران تیم اسپانیا با انتقاد از شیوه بازی سوئیس مدعی شدند این تیم با ضد فوتبال تواست اسپانیا را شکست بدهد.این تحلیل‌ها که زائیده ذهن علاقمندان به تیم اسپانیا است اما در فوتبال امروز دنیا جایگاهی ندارد و از نگاه کارشناسی نمی‌توان این پیروزی را زیر سوال برد.

این تحلیل‌ها پس از شکست بارسلونا مقابل اینتر میلان هم شنیده می‌شد،اما هیچ کس از خود نمی‌پرسد که چرا پیشتر بارسلونا و حالا اسپانیا قادر نیستند از از برتری خود در میدان استفاده کرده و دروزاه حریف را باز کنند.آیا تاکتیک‌های این دوتیم بی نقص است؟اگر این طور است چرا منجر به کسب نتیجه دلخواه نمی‌شود؟ قطع به یقین این دو تیم با اشکال‌هایی رو به رو هستند که این اشکال‌ها در پس مالکیت بی‌نظیرشان و تعدد پاس‌های‌شان پنهان می‌ماند اما در فوتبال باید دنبال حقیقت بود.

امروز تیم‌هایی در دنیای فوتبال تداوم خواهند داشت که درک درستی از توانایی‌های حریف خود داشته باشند.کاری که اوتمار هیتزفیلد ،سرمربی تیم سوئیس هم انجام داد.انتقال سریع و بی‌وقفه توپ به سمت دروازه حریف ،سرعت و استفاده از فضا ،سخت کوشی در تخریب بازی حریف _که خود یکی از تاکتیک‌های کارآمد فوتبال به حساب می‌آید_ و در نهایت حفظ روح و روان در مواجهه با تیم‌هایی که با تعداد بیشمار پاس‌های خود هر تیمی را به وحشت می‌اندازند. البته اصلی‌ترین عاملی که باعث شد اسپانیا مقابل سوئیس شکست بخورد سرعت انتقال توپ سریع تیم پیروز بود که سرانجام منجر به باخت این تیم شد.

امروز هوادران تیم‌هایی که با ستاره‌های خود و تعدد پاس‌های‌شان هر بیننده‌ای را به وجود می‌آورند باید باور کنند که حقیقت‌هایی در فوتبال وجود دارد که همواره در احساس ما پنهان می‌شود.

با فوتبال باید به زبان خودش صحبت کرد همان گونه که دیدیم سوئیس پس از اینتر میلان در میدانی دیگر این نظریه را به اثبات رساند که تنها مالکیت و داشتن بازیکنان تکنیکی راه برتری نیست و تاکتکی که امروز این گونه تیم‌ها را به تسخیر خود در آورده فقط و فقط سرعت در انتقال توپ است و بس!تاريخ : چهارشنبه 1393/05/08 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

 

گمراه کردن بازیکن یار گیر : عملی که باعث می شود با استفاده از دویدن ، پیدا کردن فضا، دویدن فریبنده برای دریافت توپ ، از یک بازیکن حریف فرار کنیم یا عبور کنیم

همگی به بیرون برای حمله : یک بخش پویا و با تحرک حمله ای است که در برگیرنده این است که بازیکنان به بازی عرض می دهند تا از این راه بتوانند فضای لازم برای حمله را به وجود آورند ( هم در عرض و هم در یک سوم زمین حریف )

حرکت بدون توپ : ایجاد و خلق فضا برای هم تیمی ها با استفاده از دویدن به فضا ، دویدن های فریبنده و غیره

بازی مثلثی : بازی که 3 نفر در آن درگیر هستند ؛ جائیکه 2 نفر به صورت خودکار از فرد صاحب توپ حمایت می کنند و این حمایت در فضای پشت و جلوی او صورت می پذیرد

بازی حفظ توپ : حفظ و نگهداری توپ با استفاده از بازی کردن با توپ از جناح راست به چپ و سپس توپ را به عقب آوردن

تغییر ضرب آهنگ : شتاب دادن یا آهسته و کنند کردن بازی ( حرکات و تغییرات توپ ) با استفاده از مجموعه اعمال تاکتیکی یا کارهای تکنیکی و غیره

تعویض بازی : عوض کردن و تغییر دادن محل بازی با استفاده از پاس بلند به بخش دیگر زمین ، مخالف جائیکه بازی قبلا در آن جریان داشته

بردن بازی به زمین حریف : بازیکن که توپ را در اختیار دارد به سمت حریف حرکت می کند و آن ها را وسوسه می کند که روی تکل بزنند و او سپس حریف را با پاس دادن و یا دریبل کردن از سر راه بر می دارد.

بازی حمایتی : عمل پشتیبانی کردن از حمل کننده توپ برای ایجاد یک گزینه انتخاب برای او

تعویض جا : تعویض جا یا مناطق با دیگر بازیکنان

دویدن یا فرارهای فریبنده و تله ای : دویدن به یک فضا در محوطه مدافعین اما بدون هیچگونه قصدی برای دریافت تئپ ( بدین وسیله یک فضای خوب برای هم تیمی خود خلق کرده اید )

دویدن اورلپ : به وجود آوردن برتری عددی در کناره ها که هم تیمی شما در آن منطقه مالکیت توپ را در اختیار دارد ( به وجود آوردن وضعیت 2 مقابل 1 )

بازیکن محوری : بازیکن که اغلب وقتی توپ را دریافت می کند پشتش به دروازه است و او پس از ان باید توپ را برای استفاده مهاجمان مهیا و آماده کندتاريخ : دوشنبه 1393/03/19 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی
 

اصول بازی تهاجمی شروع یا آغاز حمله : هر بازیکن تیم برای دریافت توپ وظیفه دارد در طول و عرض زمین خود را نشان دهد در واقع استفاده از طول و عرض زمین مهم است .

انتقال توپ از دفاع به حمله : زمانیکه که یک تیم صاحب توپ می شود . وظیفه و نقش بازیکنان نیز تغییر می کند. زیرا تیم حالت دفاع را از دست داده و به حالت حمله در می آید . در این حالت باید سریع توپ را به سوی دروازه حریف ببرد که این تاکتیک احتیاج به سازمان دهی دارد. سپس باید با کمترین ضربه توپ را به جلو فرستاد پس احتیاج به پاس بلند و دقیق و حمایت و استفاده از توپ ارسال شده دارد . چنانچه مراحل فوق امکان نداشت باید در زمان دریافت توپ ، حفظ توپ نماید .

مناطق مناسب حمله : استفاده از تمام طول و عرض زمین برای فقط توپ که باید به صورت مربع (سه حمایت ) و استفاده از پاس های نفوذی برای غافلگیری حریف ، به صورت فوق بازی کردتاريخ : جمعه 1393/02/12 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

براي استقلال فرقي نمي‌کند در کدام جبهه مشغول به نبرد است. ليگ قهرمانان آسيا،جام حذفي يا ليگ برتر. اصرار به نفوذ از جناح راست و سر درگمي در فاز دفاعي، اين روزها براي استقلال مشقي است که هر هفته توسط تيم حريف خط مي‌‌خورد!

ساختار دفاعي
نگاه کنيد به ساختار دفاعي استقلال که از دفاع ، فقط تجمع بي‌هدف را اجرا مي‌کند. به عبارتي براي ZONAL DEFENSEدر زمان ضربات شروع مجدد حريف‌، مي‌توان فضا‌هاي حياتي را با توجه به نوع ضربه و برآورد نقطه فرود آرايش داد. اما وقتي بازيکنان استقلال در مقابل اينگونه ضربات غافلگير مي‌‌شوند اين موضوع يعني بازيکنان استقلال تفکر دفاعي نداشته و به نوعي تقسيم کاردر اين تيم صورت نپذيرفته است.

تاکتيک تهاجمي
استقلال مي‌‌بايست در اين بازي دست به تعويض جهت بازي مي‌‌زد اما مثل هميشه اصرار به نفوذ از جناح راست را در دستور کار داشت. عدم حمايت از بازيکن هم تيمي و عدم نمايش بازي بدون توپ نيز معضل ديگري در تيم استقلال است. استقلال براي نقاط ديگرزمين برنامه خاصي نداشت. ميانگين سني بالا و توان بدني کمتر از استاندارد انرژي استقلال را تقليل داد.سرعت تيمي نيز مثل همه تيم‌هاي ايراني قابل تحسين نبود و پرس از جلو از سوي استقلال انجام نشد. در فوتبال روز دنيا مقوله بازپس گيري توپ مسئله‌اي مهم است.

هافبک‌هاي کم فروغ
هافبک‌هاي دفاعي استقلال توانايي بالايي در نبردهاي هوايي نداشتند و اين موضوع مي‌‌تواند براي استقلال دردسر ساز شود‌، به‌گونه‌اي که مدافعين مياني استقلال براي پوشش اين ضعف با حرکتي رو به جلو سعي در شرکت در نبردهاي هوايي داشتند که باعث ايجاد گپ پشت سرشان مي‌‌شد و مهاجمين کار بلد الريان در مقاطعي از بازي آنها از اين نقيصه استفاده مي‌‌کردند. براي استفاده بهتر از مبعلي بايد به او نقش مکملي داد يا بازيکني را در کنارش بازي داد که او مکمل مبعلي باشد.

يک نکته فني
اوچه يک گل زد ولي نبايد از برنامه خوب اميرقلعه‌نوعي براي مهار اين بازيکن غافل شد و عملا ديديم که اوچه ، اوچه هميشگي نبود.

مشکل عمده الريان
الريان در بازي‌هاي ليگ قهرمانان آسيا نشان داد از عدم حضور يک بازيکن متخصص در جناح راست رنج مي‌‌برد. نکته‌اي که قبل از بازي مورد توجه گروه آناليز روزنامه نود بود. اما متاسفانه اين موضوع از نگاه فني تيم استقلال به دور ماند تا اواخر بازي دست به کار شود. وقتي استقلال فشار تيمي خود را به جناح راست الريان منتقل کرد هم روانتر بازي کرد وهم بيشتر موقعيت به‌دست آورد. اين ضعف تيم الريان باعث شد حتي در مقابل تيم القطر با سيستم 3 دفاعه به زمين برود وباز افسوس که آخرين بازيهاي اين تيم از سوي کادر استقلال به خوبي آناليز نشده بود.

هافبک‌هاي دفاعي
نقطه ضعف ديگرالريان به هافبک‌هاي دفاعي برمي گشت که فاقد قدرت و از جنگندگي کمي برخوردار بودند. از اين طريق هم تيم استقلال مي‌‌توانست به هدف نزديک شود.

پرس از جلو
تيم الريان پرس از يک‌سوم دفاعي استقلال را در برنامه تدافعي خود قرار داده بود تا عملا تيم استقلال موفق به بازيسازي نشود. ضمن اينکه بال‌هاي الريان ومهاجم اين تيم با قدرت ديناميکي با توان بدني بالا عمل پرس را به خوبي اجرا مي‌‌کردند.

کپي از دست مربي الشباب
الرياني‌‌ها در فاز تدافعي مشابه الشباب عمل کردند و به نوعي مي‌‌توان گفت مربي الريان از روي دستِ مربي الشباب در اين مورد تقلب کرد. به طوري که اين تيم در مواقع دفاع 1-1-4-4 بازي مي‌‌کرد و با تاکتيک بال‌هاي چپ و راست اين تيم سعي در کاور کردن جناحين داشتند.

تکمله
در تصاوير زير شماتيک کارهاي ترکيبي دوتيم در نيمه اول و همچنين نحوه به ثمر رسيدن گل الريان را ملاحظه فرمائيد. فقر حرکات ترکيبي نزد تيم استقلال دو حالت دارد:
1 – بازيخواني تيم حريف وجلوگيري از بروزحرکات ترکيبي استقلال
2 – نداشتن برنامه از سوي تيم استقلال
در سوي ديگر ميدان تيم الريان بيشتر ميل به ارائه حرکات ترکيبي و با برنامه داشت. و اين موضع تمرينات خوب ونزديک به شرايط بازي را نشان مي‌‌داد.

گل الريان
دوسال پيش براي اولين بار نوشتم رحمتي در خروج وپرواز‌‌ها مشکل دارد. متاسفانه اين نقيصه برطرف نشده ، پس نقش مربي دروازه بانان چه مي‌‌شود. ضمن اينکه گل الريان نيز ماحصل يک کار ترکيبي بود.

شماتیک گل الریان:
2014-03-17_005629

شماتیکِ حرکات ترکیبی دو تیم در نیمه ی اول:
2014-03-13_133511

شماتیک حرکات ترکیبی دو تیم در نیمه ی دوم:
2014-03-14_125117

به چاپ رسیده در روزنامه ی نود.

گروه آنالیز (ایرج طالع ، کیوان زرنگار ، سامی ابراهیمی ، مهیار اسعد )تاريخ : یکشنبه 1392/11/27 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی


فوتبال دفاعي يا فوتبال تهاجمي؟

سال ها از روزهايي كه مي شد يكي از اين واژه ها را به تيمي نسبت داد گذشته است. ديگر فوتبال تدافعي يا تهاجمي وجود خارجي ندارد. فوتبال تركيبي از تهاجم و تدافع است. اينكه كدام يك نسبت به ديگري برتري داشته باشد به تفكر مربي برمي گردد. اينكه ابتدا حمله كند يا دفاع و نبايد فراموش كرد تاكيد بر دفاع يا حمله به تنهايي تيم را نابود مي كند و اين تفكر سال هاست در فوتبال مدرن اجرا مي شود. بارسا با تملك توپ بالاي 65درصد در هر ديدار بدون برنامه مناسب و متناسب در فاز تدافعي سقوط خواهد كرد مانند بارساي رايكارد در سال هاي آخر. روسيه گاس هيدينك در يورو 2008 تيمي بود با مالكيت پايين تر از 50 درصد با ساختار تدافعي و تاكيد بر دفاع ولي بدون طراحي ضدحملات مناسب و متناسب منجر به سقوط مي شد. توضيحات بالابراي درك صحيح اين موضوع است كه در فوتبال امروز، دفاع صرف يا تهاجم صرف معنا ندارد. مهم پيروزي و موفقيت است و به همين دليل با توجه به داشته هاي تيم و البته حريف بايد راه حلي يافت براي موفقيت و جواب اين سوال كه تيم خود را مبتني بر زماني سازماندهي كنيم كه توپ داريم يا مبتني بر زماني كه توپ در اختيار حريف است؟ بنا بر جواب اين سوال است كه مربي تصميم مي گيرد از چه استراتژي يا تاكتيكي استفاده كند 

با نگاهی به مسابقات سالهای گذشته تیم های بزرگ به حقیقت موضوع بهتر پی می بریم

    آلمان – هلند
    
پيروزي آلمان را مي توان به دليل موفقيت اين تيم در فاز تدافعي دانست. هر دو تيم داراي لوزي تهاجمي قدرتمند و مهاجماني در سطح اول فوتبال دنيا هستند ولي آنچه پيروز ديدار را مشخص كرد ساختار دفاعي دو تيم بود. نكته مهم عملكرد موثرتر اشنايدر در برابر اوزيل بود. دريافت توپ بيشتر، پاس هاي ارسال شده بالاتر و عملكرد موثر تر در جريان ديدار ولي پيروز ديدار آلمان بود. آن هم در حالي كه هافبك پست 10 هلند عملكرد موثرتري نسبت به اوزيل داشت يعني موفقيت كليدي ترين پست سيستم 1-3-2-4 در تيم هلند نسبت به آلمان ولي نتيجه ديدار به نفع آلمان بود. هلند 61 درصد مالك ديدار بود در حالي كه آلمان 9 ضربه در چارچوب داشت و البته دو گل يعني 50 درصد ضربات در چارچوب بيشتر نسبت به هلند. موفقيت آلمان به دليل هماهنگي برنامه دفاعي اين تيم با برنامه تهاجمي بود. آلمان پيروز شد زيرا هافبك هاي مياني اين تيم فاز مناسبي روي هافبك هاي مياني توليد كننده هلند ايجاد كردند. آلمان تا نيمه زمين خود عقب مي نشست و با حملات سريع و ضدحملات با برنامه به دروازه هلند حمله مي كرد و در برابر، ساختار تدافعي هلند عملكرد مناسبي نداشت.
    
    
انگليس – فرانسه
    
فرانسه با مثلث تهاجمي قدرتمند و هافبك هايي كه مهارت حفظ توپ انفرادي بالايي دارند شانس بالاتري براي موفقيت از حريف خود داشت ولي نتيجه ديدار چيز ديگري بود. 55 درصد از زمان ديدار در اختيار فرانسه بود و نكته اينكه آمار ضربات به دروازه حريف، 19 به 3 به نفع فرانسه بود و آمار ضربات در چارچوب 15 به يك به نفع فرانسه ولي نتيجه نهايي ديدار: يك - يك. فرانسه مالك جريان بازي بود و ضربات پرتعدادي به سمت دروازه انگليس داشت ولي ساختار دفاعي انگليس موفق عمل كرد. ضربات فرانسه از خارج از باكس زده مي شد و خط دفاع فرانسه سعي داشت توپ را برابر خود نگه دارد و با اين فرمول، انگليس به يك امتياز از ديداري رسيد كه كمتر كسي برايش شانسي قائل بود. نكته مهم تناسب بين ساختار دفاعي و تهاجمي دو تيم بود: فرانسه مالك توپ بود ولي براي زمان از دست دادن توپ، سعي داشت با پرس روي توپ و يارگيري نفر به نفر در زمين حريف مانع شكل گيري ضدحملات انگليس شود و در برابر انگليس با استقرار ساختار دفاعي در نيمه زمين خودي سعي داشت مدافعان كناري فرانسه را به جلو بكشاند تا بتواند از فضاي پشت آنها صاحب موقعيت شود. برنامه تهاجمي فرانسه بدون نقشه هاي تدافعي و ساختار تدافعي انگليس بدون ضدحملات نمي توانست مفيد واقع شود.
    
    
دفاع مطلق؟
   
در سالهای گذشته حتي يونان هم با دفاع مطلق به قهرماني نرسيد، همان طور كه بارسا با فوتبال تهاجمي مطلق نتوانست قهرمان شود. چندین ماه از قهرماني چلسي با ساختار تدافعي قدرتمند اين تيم گذشته است و چه كسي است كه بتواند ادعا كند چلسي با دفاع مطلق موفق به حذف بارسا شده است در حالي كه در دو ديدار رفت و برگشت، چلسي دو برابر بارسا گلزني كرده بود. دو گل برابر يك گل. يورو به عنوان نمايشگاه فوتبال مدرن دليل ديگري بر اين ادعا است كه فوتبال صرفا تهاجمي يا تدافعي پايان يافته است. هر تيم داراي اولويت در اجراي برنامه تدافعي يا تهاجمي است و اين ارتباط و لينك مناسب بين اين دو برنامه است كه تيم موفق را مشخص مي كند.تاريخ : دوشنبه 1392/11/07 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

تکنیک

1ـ تسلط پیدا کردن بر دریبل ( هدایت توپ ؛ گول زدن حریف )

2ـ تسلط پیدا کردن بر ضربه های با هدف ( پاس ؛ سانتر ؛ شوت به دروازه و ضربه سر)

3- تسلط پیدا کردن بر کنترل توپ ( دریافت توپ و به کارگیری آن )

4- تسلط پیدا کردن بر رفتار دفاعی

 

تاکتیک

1ـ درک فکر بازی

2ـ نقش دادن مقرارت بازی در افکار تاکتیکی

3ـ امکانات عملی مختلف برای غلبه پیداکردن برموقعیت های مختلف بازی تشخیص وظایف مختلف و به انجام رساندن آنها

4ـ توانائی زیر نظر داشتن رفتار بازیکنان خودی و حریف و توانائی حدس زدن صحیح و نشان دادن عکس العمل مناسب

5ـ توانائی انجام کارهای انفرادی و گروهی و به انجام رساندن وظایف دفاعی و تهاجمی در چارچوب تاکتیکیتاريخ : دوشنبه 1392/10/16 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی
باید به یاد داشته باشیم تا خط هجومی قوی نداشته باشیم در گل زنی موفق نیستیم و تا خط دفاعی محکمی نداشته باشیم در جلوگیری از گل خوردن موفق نیستیم . اما با توجه به این که خط میانی در گل زدن نقش به سزایی دارد و در دفاع کردن نقش کلیدی ایفا می کند در واقع تلفیقی از دو خط هجومی و دفاعی است.

شاید بعضی از افراد موافق این قضیه نباشند. یعنی افزایش بازیکنان در خط میانی و اهمیت آن را با مثالی نقض می کنند . یکی از این مثال ها آرایش تیمی 3-4-3 و 3-3-4 است که افزایش تعداد مهاجمین و کاهش هافبک ها ، حتی گاهی کاهش مدافعین است . در پاسخ به این افراد می گوییم شما فاصله آخرین مدافع و اولین مهاجم را نگاه کنیدو این زمین را به قسمت هجومی و میانی و دفاعی تقسیم کنید . خواهید دید که باز هم تجمع بازیکنان در میانی فرضی بیشتر است زیرا وقتی که تیم هاباآرایشهای هجومی نظیر تیمهای مانند بارسلونا اجرا می شود .
دوبازیکن مهاجم در کناره ها کمی به عقب آمده و به بازیکنان خط میانی کمک می کنند و در واقع تعداد بازیکنان در میانی فرضی بیشتر است . اما گاهی اتفاق دیگری می افتد و بازیکنان خط دفاعی به خط وسط زمین آمده و 3 مهاجم به جای اینکه به عقب بیایند روی یک خط آفساید در لبه های محوطه جریمه قرار می گیرند تا فاصله مهاجمین تا مدافعین تیم کمتر از 30 متر باشد . در این جاست دوحالت پیش می آید یا مدافعین
کناری کاملا به خط میانی اضافه می شوند و یا مدافعین وسط در کار بازی سازی شرکت می کند که عملا باز هم حداقل تعداد هافبک ها به 5 بازیکن می رسد .
پس می توان گفت اگر کلیه بازیکنان در یک سطح باشند و در خطوط مختلف بازیکنان هم ترازی داشته باشیم خط میانی مهم ترین خط است .
 
2 -  خط دفاعی دفاع 4 نفره خطی یکی ازبهترین وپرکاربردترین شیوه هاست. چند ویژگی این نوع دفاع کردن ذکر شده است .
الف . حضور دو بازیکن در مرکز دفاع و تمرکز دفاعی بیشتر
ب . با توجه به قرار گرفتن روی یک خط دو مدافع مرکزی احتمال پر کردن آفساید کمتر است .
ج . در توپ های ارسالی کمتر مدافعین جا می مانند زیرا سریعتر شیفت را انجام می دهند .
د . بازسازی در دفاع آسان تر است .
ح . حضور دو مدافع کنار در حمله ( این عامل یکی از سه ویژگی مهم بازی های جام جهانی 2010 اعلام شده )

درخط میانی : تیم هایی که با 4 یا 5 بازیکن در خط میانی بازی می کنند احتمال موفقیت بیشتری دارند . زیرا در بازی سازی ، گل زدن و حتی دفاع کردن بسیار تأثیر گذار است . ( درباره ی سیستم های 3-4-3 و 3-3-4 توضیح دادیم . )

در خط هجومی : نمی توان به یک جمع بندی رسید ولی تیم هایی که بایک تک مهاجم و بدون حامی کار می کنند احتمال موفقیت کمتری دارند . پس بازی کردن با 2 مهاجم نسبتا ثابت یا یک مهاجم ثابت و یک مهاجم کاذب و یا 3 مهاجم احتمال گل زدن را بیشتر میکند .
3 - به نظر می رسد با توجه به وسعت زمین فوتبال آرایش 4 خطه پراکندگی تیم را بیشتر کرده و احتمال گرفتن توپ ازحریف در هنگام در اختیار نداشتن توپ بیشتر است .

4 - سیستم چرخه ای در هنگام حمله موجب آشفته شدن مدافعین حریف می شود ولی باید با ابزار مناسب و با هماهنگی بازیکنان انجام شود .

5 - در این مورد می توان بحث های زیادی انجام داد اما درباره ی دو آرایش بسیار مهم بحث می کنیم .

آرایش 3 – 3 -4 : این آرایش در دفاع می تواند به 1 – 3 – 2 – 4 و 1 – 2 -3 – 4 و در حمله به 3 – 4 – 3 و حتی در تیمی مانند بارسلونا گاهی به 3 – 5 – 2 تبدیل می شود .
آرایش 3 – 4 –3:می تواند در حمله به 3 – 5 – 2 تغییر یابد .
در دفاع می تواند به 1 – 2 – 3 – 4 ، 1- 3 – 2 – 4 تغییر یابد .

با توجه به تعاریف بالا :
رابطه آرایش تیمی با روش بازی را توضیح می دهیم .
اگه ابزار کار را دارید و طراحی تمرین انجام دهید و می توانید برای بازی مستقیم از 2 – 4 – 4 استفاده کنید . زیرا دو مهاجم ثابت در مرکز دفاع حریف قرار دارند و احتیاجی به تجمع در خط هافبک نیست . باید سعی شود از بازیکنان فیزیکی در خط حمله استفاده نمود .

برای بازی غیر مستقیم .
اگر می خواهید تعداد پاس ها خیلی زیاد شود بهترین گزینه 1 – 5 – 4 است زیرا تجمع در خط میانی زیاد است و خیلی راحت در دفاع و حمله تغییر می کند .

اگر قصد دارید با باز کردن بازی در کناره ها حریف را باز کنید
.
از دو مهاجم در کنار خط ها استفاده نمایید . البته مدافعین وهافبک های کناری میبایست ازآن هاحمایت کنند.آرایش 3 – 3 – 4 و 3 – 4 – 3 ناب است .

اگر قصد دارید ارسال های دیرهنگام زیاد انجام دهید
.
2 – 4 – 4 و 2 – 5 -3 مناسب است . مزیت 2 – 4 – 4 به 2 – 5 – 3 حضور مدافعین کنار در حمله است .
اگر قصد حمله را دارید باید در هنگام فشار حریف درکنار خط ها از بازیکنان سرعتی و تکنیکی استفاده نماییم .تاريخ : یکشنبه 1392/09/24 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

يک ضد حمله هنگامی رخ می دهد که حريف بازيکنانش را به سمت جلو برده اما در همين هنگام توپ را از دست مي دهد.در ضد حمله تيمی توپ بايستی به سرعت انتقال يابد و بازی مستقيم برای به دست آوردن تعداد بيشتر و بدست آوردن فرصت شوت زنی انجام گردد.                

اصل اوليه در ضد حمله اينست که توپ به صورت مطمئن به سمت جلو باسرعت بالا حرکت نموده و حتی يک لحظه نيز متوقف نگردد. تاکيد می گردد که توپ نبايستی در حرکت رو به جلو متوقف گردد.                           

به وسيله پاس رو به جلو و دويدن با توپ در بالاترين سرعت حريف مغلوب گرديده و قادر نخواهد بود که جهت پوشش به دفاع کمک نمايد.                               

دومين اصل در ضد حمله انتقال است (از دفاع به حمله) داشتن نفرات بيشتر در حمله و سرعت دادن به حمله و حرکت بدون توقف رو به جلو سمت دروازه حريف با عث می گردد تعداد مدافعين حريف در مقابل توپ کاهش يابد.(برتری عددی)                      

پاسها بايستی مستقيم رو به جلو و حتي الامکان به بازيکنی که بهترين موقعيت را نسبت به دروازه حريف دارد باشد.                                         

هنگامي که مهاجم شما با توپ است و مهاجم حامی به نزديکی مدافع آخرميرسد آخرين پاس بايستی پشت سر آخرين مدافع تيم حريف باشد                                                        

در تمام مدت ضد حمله نبايستی پاسها به کناره های زمين داده شود زيرا اين کار به حريف اجازه پوشش مدافعين را داده و در واقع حمله از کناره ها ضد حمله را از بين می برد                     

بازيکن نبايستی در دادن پاس رو به جلو تعلل نمايد زيرا اين کار باعث از بين رفتن ضد حمله ميشود

مدافع آخر بيشتر از مهاجمی می ترسد که با سرعت و بدون توقف تو پ را به سمت دروازه حرکت می دهد. او مي ترسد به تنهايی اقدام به درگيری نمايد و زیرا از اشتباه کردن هراس دارد.قرار گرفتن و رفتن به سمت مدافع در اين وضعيت بدون توقف لازمه موفقيت در ضد حمله است. (بايستی مستقيما به سمت مدافع حريف حرکت نمايد.                                

هنگام روبرو شدن با مدافع در يک سوم پايانی , مهاجم با توپ بايستی سعی نمايد که فرصت شوت را به وجود آورد . پا فشاری در اينکار نتيجه خوبی را در برخواهد داشت. در تمرين مهاجم شما ممکن است از 10 توپ به دست آمده 7 توپ را از دست دهد و سه فرصت شوت به دست آورد و يکي را تبديل به گل نمايد . در مسابقه واقعي    شما بايد بارضايت 7 توپ را ازدست دهيد تا يک گل بدست آوريد                                                   

هنگاميکه مهاجم دوم قابل دسترسي است , مهاجم اول بايد به سمت مدافع آخر تيم حريف حرکت نمايد و او را فلج نمايد. هنگاميکه مدافع حريف نزديک شده و آماده تکل کردن ميگردد مهاجم اول بايستی توپ را در فضای پشت مدافع برای مهاجم دوم جهت گلزني ارسال نمايد.

                                                     

توپ بدرستی دفع شده و به مهاجم رسيده اما او نمي تواند ضد حمله را به دلايل زير شروع کند:

هافبک شما توپ را به گوشه ها و کنار خط پاس ميدهد اين يک انتخاب عالی برای بازی سانتر و حمله از جناحين است اما ضد حمله محسوب نميشود.

زمانيکه بازيکن نزديک به ميانه زمين توپ را برای چند لحظه قبل از بازی رو به جلو و پاس به ديگر مهاجم جلوتر از خود در تسلط خود نگه میدارد.(در حقيِقت توپ را با تاخير پاس ميدهد)                                                                                          

پوشش حريف به دليل توقف حرکت توپ در هنگام حرکت رو به جلو.

در يک سوم حمله,مهاجم اول (با توپ) مستقيم به سمت مدافع آخرنمی دود ,و به آهستگی به جهت دور از دروازه هدايت می شود.                                                                

هنگاميکه هم مهاجم صاحب توپ و هم مهاجم دوم به سمت مدافع آخر د ر يک سوم حمله حرکت مي کنند مهاجم اول توپ را در نزديکی پاهای مدافع آخر به مهاجم دوم پاس می دهد به جای اينکه توپ را به پشت مدافع بفرستد.مدافع آخر به راحتی دو مهاجم شما را وادار می کند در خارج از محوطه جريمه به يکديگر پاس داده و فرصت شوت زدن را نيز از آنها سلب می کند.

                          تاريخ : دوشنبه 1392/08/20 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانیبا ظهور تاکتیک در اوایل سال 1990 , موقعی بود که بازیکنان دیگر با توجه به اجازه سرمربی روانه میدان میشدند و ازادانه بازی میکردند .

ما دیدیم که فوتبال مدرن توام و برگرفته از یک سری تاکتیکهای ضربه زن به حریف و با تحقیقات دقیق به لطف اپوزیسیون بر پیشرفت در اشنایی با اصول فنی فوتبال مثمره ثمر واقع شد . در طول بیش از 2 دهه پیش برای انجام یک مسابقه سنجیده و بر اساس یک سری از معیار ها همیشه نگرانی های زیادی وجود داشت که سرمربی تیمش را بر اساس یک سری معیار خاص روانه میدان کند تا اینکه بازیکنان در زمین ازادانه بازی کنند چیزی که امروزه به ندرت ما شاهد ان میباشیم .

موقعی که شما به جای ارسن ونگر یا الکس فرگوسن از مربیانی همچون پپ گواردیولا . رفائل بنیتز . انتونیو کونته یا مارچلو بیلسا صحبت میکنید , شما میتوانید تشخیص دهید که تیم هایشان یک بازی تکنیکی را برای بدست اوردن نتیجه انجام میداد که ممکن بود در اخر هم خیلیم چشم نواز نباشد اما این عملکرد برای تیم و بدست اوردن نتیجه در اخر رقابتها که هدف اصلی بدست اوردن قهرمانیست ثمره میداد .

خب در این مطلب تصمیم گرفته شده که به یک سری از تاکتیکهای جالب توجه که در حال حاظر هم در دنیای فوتبال دیده میشود بپردازیم .» استرالیا در جام جهانی 2006 از ارایش 1-6-3 استفاده کرد «واقعا تاسف انگیز بود که این تیم فقط با 1 پنالتی بحث بر انگیزی که در بازیش در برابر ایتالیا گرفته شد از مسابقات کنار رفت . ساکروس با نوعی از یک فوتبال بسته در برابر تیم های ان دوره بازی کرد و در برابر انها قرار گرفت . انها متوجه شدند که باید از این تاکتیک مفید در مسابقات استفاده کنند هرچند که خوشبختانه شاهد ان نبودیم که استرالیا در طول تورنمنت و در کل 90 دقیقه بازی فوتبال بسته ای رو بازی کند ( از قبیل ارایش و ترکیب یونانیا در سال 2004 که دفاع انها بعدا به عنوان دفاع فولادی لقب گرفت ). اما چیزی که کاملا در این تیم مشهود و همیشگی و هیچ تغیری
در طول مسابقه نداشت دفاع 3 نفره و مهاجم تک نفره بود . خب پس این بدان معناست که سرمربی استرالیا گاس هیدینگ با تمام تیز هوشی تاکتیکیش با 2 ترکیب متناوب 1-3-3-3 یا موثرا 1-6-3 بازی میکرد .

2 بازیکن در جناحین دفاعی و همچنین هافبک دفاعیش نقش موثر و قابل قبولی در رقابت ها برای انتقال از دفاع به حمله داشتند .

همچنین انها قادر به انجام بازی از خود بودند که مبتنی بر در اختیار داشتن مالکیت بازی و توپو میدان بود . در نهایت تیم هیدینگ علرغم شایستگی و اجرای قابل قبولی که از خود در جام جهانی 2006 نشان داد در دور 8 / 1 نهایی مغلوب 1 پنالتی بحث بر انگیز شد و از دور مسابقات کنار رفت .


» مارچلو بیلسا از ارایش 3-1-3-3 در شیلی و اتلتیکو بیلبائو استفاده کرد «اگر شما همیشه از من بپرسین که تمایل داری چه ارایش حمله ای رو در جام جهانی بعدی ببینی , میگم که یکم دقت به ارایش مارچلو بیلسا در تیم ملی شیلی در جام جهانی قبل داشته باشین . بیلسا در جام جهانی قبل از ترکیب 3-1-3-3 استفاده کرد که شاید بازی تیمش یکی از تکنیکی ترین و تماشاگر پسند ترین تیم های ان دوره بود و الحق و الانصاف فوتبال جذاب ی رو از خود ارائه دادند . بیلسا 1 سال بعد از جام جهانی به اتلتیکو بیلبائو پیوست و هنوز هم سرمربی این تیم میباشد . او همان ایده ای که در شیلی داشت را در همین تیم هم تقریبا پیاده کرد .
یک ارایش بسیار حمله ای که تحت تاثیر پرسینگ بر روی مدافعان حریف در زمین خودشان و در نهایت یک روش مستقیم حمله ای به انان قرار داشت .

هرچند که نمیتوان انکار کرد که این ارایش بسیار خطرناکی است چون استفاده از این ارایش تا حدودی میزان حفاضت از دروازه خودی را پایین میاورد .
به هر حال قطعا به یاد دارید که چه اتفاقاتی در بازی اتلتیکو بیلبائو و منچستر یونایتد در اولد ترافورد افتاد .


» ارایش موثر 1-2-3-4 «

با نگاهی به بازی تیم های ایتالیای متوجه میشویم که معمولا بیشتر از این ارایش در تورنمنت های بیت المللی استفاده میکنند .

بازی با 1 هافبک دفاعی و 2 بازیکن در جناحین برای کمک به مهاجم تک در حمله ایده اصلی این ترکیب و ارایش سیستمی میباشد .

دفاع در این ارایش و خصوصا جناحین دفاعی در این سیستم در اولویت میباشند که برای مقابله و ضربه زدن به تیم حریف معمولا بیشتر مربیان بدون تغیر انها را به حالت صفی و یا خطی قرار میدهند .تاريخ : یکشنبه 1392/06/31 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

 

سایت گل – جاناتان ویلسون ، از روزنامه نگاران مطرح انگلیسی است که برای نشریات مختلف از جمله فورفورتو ، گاردین ، ایندیپندنت و..مطلب می نویسد.او در یکی از ستون های ستون خود در روزنامه گاردین در مقاله های مختلف روند تکامل تاکتیک های فوتبال در عصر حاضر را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.اخیرا و پس از قهرمانی بایرن در این فصل از لیگ قهرمانان اروپا ، مقاله ای از جاناتان ویلسون منتشر شد که مورد توجه بسیاری از اهالی فوتبال قرار گرفت.ویلسون در این مقاله ، قهرمانی بایرن و سیستم اعمال شده توسط این تیم را نسخه تکامل یافته تیکی تاکای بارسلونا در چند سال گذشته می داند و هچنین به بررسی وظایف جدید مهاجمان نوک در فوتبال امروز دنیا می پردازد.

 

روند تاکتیکی فوتبال در فصل 2012-2013 چگونه بود؟

سزار لوئیس منوتی در کتاب خود این طور می نویسد :" هدف از تمرین در فوتبال، افزایش سرعت و دقت است. " این حقیقتی است که با ذات و ریتم فوتبال پیوند خورده است.هر ایده و طرح جدید که توسعه پیدا کند و اصلاح شود سریع تر می شود و سرانجام به حداکثر سرعت خود خواهد رسید ( به اوج خود خواهد رسید). آن وقت یک طرح جدیدتر به جای طرح قبلی مطرح می شود و جایش را می گیرد. آنچه که بایرن مونیخ در این فصل انجام داد این بود که فلسفه بازی بارسا را با نوآوری های فیزیکی ارتقا و توسعه داد.

تیم بارسلونا اولین تیمی بود که توانست از قوانین اصلاح شده آفساید بهره برداری کند.آنها در هنگام بازی ، زمین را بزرگ می کردند و به هر بازیکن فضای بیشتری دادند ، درگیری های فیزیکی میانه زمین را کاهش دادند و بازیکنان کوچک اندام و تکنیکی که به نظر دیگر بی استفاده شده بودند را به کار گرفتند. تعداد زیاد کارت ها و خطاهای بازیکنانی نظیر ژاوی ، اینیستا و مسی نشان می داد که آنها می توانستند در کنار بازی مالکانه و سرشار از پاس ، پرسینگ خفه کننده ای را به بازیکنان حریف وارد کنند.

اما اینکه بازیکنان کوچک اندام و کوتاه قامت می توانستند چنین کارهایی(پرسینگ و فوتبال مالکانه) را انجام دهند دلیلی بر این نیست که بازیکنان بلند قامت نتوانند از پس این کارها برآیند. مطمئنا بایرنی ها از نظر کیفیت پاس دادن به یکدیگر هنوز به سطح بازیکنان بارسلونا نرسیده اند اما آنها چندان هم از کاتالان ها فاصله ندارند.در دو بازی مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آنچه که به وضوح به چشم می آمد، خستگی و ضعف کاتالان ها بود.هر چند مقایسه بین بارسلونای فعلی که در مرحله نزولی چرخه خود قرار گرفته با بایرن مونیخ فعلی که در اوج چرخه خود قرار دارد عادلانه نیست اما بلندی قدوقامت بازیکنان بایرن نسبت به بارسلونا قابل انکار نیست.

ترجمه: امیر سوزنده فر

لطفا ادامه مطلب را بخوانید ....

 ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 1392/06/08 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

 

ضربه پنالتی یکی از موقعیت های بد و مایوس کننده برای دروازه بان است . در ضربات پنالتی هیچ انتظاری از دروازه بان برای مهار کردن توپ نمی توان داشت .

مهار پنالتی ، صرفا به شانس و اقبال دروازه بان بستگی دارد . تنها تکنیکی را که دروازه بان های بزرگ برای مهار ضربه پنالتی بکار می برند این است که قبل از شلیک ضربه پنالتی ، دروازه بان حدس می زند که توپ به کدام سمت امکان دارد برود . سپس بعد از شلیک به همان سمت شیرجه برود . دروازه بان اگر خوش شانس باشد ، توپ به همان جهت خواهد آمد در غیر این صورت توپ به درون دروازه یا خارج خواهد رفت .

مانند تمام تاکتیک ها ، ضربات پنالتی نیز احتیاج به تمرینات مداوم و همیشگی دارند. اگر برای چند لحظه تفکر کنید خواهید دید پنالتی ضربه قاطعی است که نتیجه مسابقه را تعیین می کند . چنین ضربه ای در جلوی منطقه پنالتی به طور مستقیم یا غیر مستقیم ، از سمت چپ یا راست و بدون وجود دیوار دفاعی یا همراه با آن اجرا می شود . ضربه زدن به توپ همیشه توام با موفقیت نیست بلکه در بسیاری از موارد شانس پیشروی کاهش می یابد .

شما در مقابل دروازه بان قرار می گیرید بدون اینکه حریفی در جلو یا پشت سر داشته باشید . بنابراین براحتی می توانید حواس خود را بر روی اجرای ضربه متمرکز کنید. آرامش و اعتماد به نفس از عوامل اصلی و ضروری هستند . چنین آرامشی فقط توسط تمرینات مکرر و مداوم به دست می آید . بنابراین اجرای ضربه توام با موفقیت در مقابل دروازه حریف فقط بستگی به میزان تمرینات و آموزش های لازم در این زمینه دارد .
اجرای ضربه پنالتی احتیاج به زیرکی دارد .

بازیکن مسئول اجرای ضربه پنالتی مزایای بسیاری دارد . دروازه بان تا هنگام اجرای ضربه از طرف بازیکن فقط می تواند در طول خط دروازه حرکت کند اما به سمت جلو نمی تواند گام بردارد . ۱۱ متر فاصله میان نقطه پنالتی و دروازه وجود دارد . ضربه به صورت مستقیم اجرا شده و افراد تیم در ۹ متری توپ قرار می گیرند . تمام مزایائی که برای بازیکن مسئول پنالتی فراهم است دروازه بان را در حکم طعمه قرار داده و در امر دفاع با اشکال مواجه می کند . این جملات بدان معنا نیست که بازیکن صد در صد توپ را وارد دروازه می کند . برای افزایش شانس خود باید پنج قانون اصلی را که در زیر می آید بکار بندد . اجرای موفقیت آمیز ضربه پنالتی بستگی به آرامشی دارد که در اثر تمرینات مکرر کسب کرده اید . فراموش نکنید که اگر توپ وارد دروازه نشود فقط به علت اشتباه بازیکن بوده است . هنگامی که ضربات پنالتی را از زوایای مختلف جلوی منطقه ، تمرین می کنید شانس پیروزی تیم خود را افزایش می دهید . این نکات عبارتند از :

 • مطمئن شوید که توپ را به طور صحیح در نقطه پنالتی قرار داده اید . هر گونه سد یا مانعی که توسط دروازه بان ایجاد می گردد موجب خارج شدن توپ از مسیر خود خواهد شد .
 • توپ را بر روی نقطه مورد نظر قرار داده و به آنچه که قصد اجرا دارید فکر کنید ، به صحبت ها یا حرکات بازیکنان که مزاحم شما هستند گوش ندهید . همه کس و همه چیز را به غیر از ضربه پنالتی فراموش کنید .
 • هدف گیری کرده و به طرف توپ بروید . در چنین حالتی باید قبلا درباره نقطه مورد نظر خود تصمیم گرفته باشید .
 • ضربه پنالتی شما باید قطعی بوده و درست اجرا شود . در چنین مرحله ای تصمیم خود درباره نقطه مورد نظر را تغییر ندهید . به حرکات بازوان یا بدن حریف توجهی نکرده و به فریادهای مدافعان بی اعتنایی کنید . زیرا اینها روش هایی هستند که در مورد ایجاد مزاحمت برای شما طرح ریزی می شوند.
 • شما باید هدف خود را که ناحیه ای در داخل هر نقطه است بشناسید . دروازه بان در وسط تور قرار می گیرد و آماده محافظت کردن از ۴ متر تور می باشد و در نتیجه ۵/۱ متر در هر طرف او خالی می ماند . دروازه بان در مورد دفاع مناطق ۵/۱ متری نمی تواند کاری انجام دهد . تلاش شما باید در جهت جای دادن توپ در داخل این مناطق باشد .

ضربات ایستگاهی :

اگر خطا در مقابل سمت چپ دروازه اجرا می شود بهتر است که از پای راست برای ضربه زدن به توپ استفاده کنید و بر عکس . قبل از ضربه زدن به توپ دروازه بان و دیوار دفاعی را به دقت مورد بررسی قرار دهید . اگر بازیکنان به درستی در کنار یکدیگر قرار نگرفته و فاصله ای را در میان آنها مشاهده می کنید یا زمانی که یکی از آنها کوتاه تر از بقیه است می توانید توپ را از بالای سر او عبور دهید .اگر باد نیز در حال وزیدن است جهت وزش باد آن را تعیین کنید . برای تعیین جهت وزش باد به پرچم استادیوم نگاه کرده و ببینید به کدام طرف تکان می خورد . قبل از اجرای ضربه پنالتی داور سوت خود را به صدا در می آورد . این علامت شروع اجرای ضربه است . بلافاصله شما باید ضربه را اجرا کنید و فرصت جا گیری صحیح را به دروازه بان ندهید .

فاصله و محل دیوار دفاعی ، ارتفاع دیوار و ارتفاع تور را که ۴۴/۲ متر است بررسی کنید . اگر قصد عبور دادن توپ از بالای دیوار دفاعی را دارید زاویه را بررسی کرده و مطمئن شوید که توپ از بالای تیر افقی عبور نمی کند .

فضای زیادی برای گذشتن توپ از بالای دیوار ، از میان مدافعان ، عبور کردن از دروازه بان و قرار گرفتن در داخل تور وجود ندارد . اکثر بازیکنان ضربه منحنی را اگر چه دارای قدرتی نیست ترجیح می دهند . زیرا شانس بسیاری برای عبور کردن از میان مدافعان و جای گرفتن در درون دروازه دارد . شما باید چنین ضرباتی را تمرین کنید . بنابراین می توانید آرام بوده و از اجرای ضربه به نحو صحیح مطمئن باشید . برای اجرای ضربات غیر مستقیم احتیاج به تمرینات بیشتری دارید . شما باید انواع ضربه ها را با بازیکنان تیم خود تمرین کنید . بنابراین در هنگام عملیات متوجه خواهید شد که به کدام نوع تسلط بیشتری دارید . البته اجرای یکی از انواع ضربات بستگی به نوع و روش تمرینات و محل مدافعان دارد . در مورد اجرای ضربه غیر مستقیم می توانید از دو ، سه یا چند تن از بازیکنان استفاده کنید . موفقیت تیم در اجرای ضربات غیر مستقیم بستگی به مقدار زمان صرف شده در تمرین هر یک از تاکتیک ها و روش ها دارد .

 تاريخ : پنجشنبه 1392/04/27 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

در طراحی تاکتیک ها و طرحهای بازی هماهنگ به جنبه های زیر توجه می شود:

* بازیکن صاحب توپ و  توانائیهای او

* حرکات بازیکنان بدون توپ اعم از تیم خودی و یا حریف

* توانائیهای بازیکنی که وظیفه دریافت توپ را دارد

- با تمرین تاکتیک های تیمی و طرحهای هماهنگ در واقع وضعیتهای بسیار مشابه به فوتبال حقیقی و مسابقه ها را مرور می کنیم.در این طرحها باید برای جنبه های هجومی و دفاعی برنامه ریزی کرد و بازیکن مجاز است از هرگونه سطح تماس استفاده کند.

تمرین طرحها و تاکتیک های تیمی 5 بخش را شامل می شود.

1 ـ مربی طرح بازی را ؛ برای بازیکنان تشریح می کند

2 ـ مربی حرکت هر کدام از بازیکنان را عملا نشان می دهد

3 ـ بازیکنان بدون حضور حریف طرح را اجرا می کنند

4 ـ بازیکنان طرح و تاکتیک تیمی را  مقابل تیم رقیب تمرین می کنند

5 ـ مربی اشتباهات احتمالی را اصلاح می کند

اساس تمرین طرحها و تاکتیک های تیمی را این موارد در بر می گیرد.

1 ـ در یک طرح تیمی می توان از یک حرکت دفاعی به عنوان اقدام اولیه بهره جست اما هیچگاه نباید برنامه خود را با هدف دفاعی طراحی کنیم.

2 ـ عمل حریف فرضی را که به حرکت دفاعی تیم منجر می شود به گونه های مختلف می توان در نظر گرفت.

3 ـ عمل پاس دادن تنها حرکتی است که به طور مکرر در تمرینها تکرار می شوند اما چگونگی آن در شروع و پایان طرح متنوع است.

4 ـ حرکات تکنیکی که در قالب یک طرح اجراء می شود معمولا بین 4 تا 10 حرکت است.

5 ـ طرحها را می توان با گروههای 2 تا 5 نفره تمرین کرد اما در هر حال باید با انجام رقابت بین دو تیم کامل انها را به اجرا در آورد.

6 ـ بازیکن را باید در انتخاب سطح تماس با توپ برای یافتن راه حل منطقی در اجرای یک عمل تاکتیکی آزاد گذاشت.

7 ـ مربی باید در پاسخ به  مسایلی که بازیکنان طرح می کنند مهارت های فنی مناسب تعیین کنند.

8 ـ در جریان یک طرح و تاکتیک تیمی یک بازیکن می تواند اعمال و وظایف گوناگونی انجام دهد.

9 ـ هدف نهائی هر طرح دستیابی به گل است.

10 ـ در طراحی بازی به اینکه چه کسی صاحب توپ است حرکتهای سایر بازیکنان و مناسب ترین تکنیک برای ارسال و دریافت توپ باید توجه داشت.

11 ـ وجود رقیب برای حقیقی بودن نحوه اجرای طرحها ضروری است.

12 ـ در اجرای طرحها و تاکتیک ها اعمال تعیین شده باید به گونه ای کاربردی و با حداکثر نشاط صورت گیرد و تغییرات تاکتیکی و حرکات بازیکنان با چالاکی انجام پذیرد.تاريخ : سه شنبه 1392/03/21 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

یادداشت تحلیلی: روند تاکتیکی فوتبال در فصل 2012-2013 چگونه بود؟

آنچه که بایرن مونیخ در این فصل انجام داد این بود که فلسفه بازی بارسا را با نوآوری های فیزیکی ارتقا و توسعه داد.

 جاناتان ویلسون ، از روزنامه نگاران مطرح انگلیسی است که برای نشریات مختلف از جمله فورفورتو ، گاردین ، ایندیپندنت و..مطلب می نویسد.او در یکی از ستون های ستون خود در روزنامه گاردین در مقاله های مختلف روند تکامل تاکتیک های فوتبال در عصر حاضر را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.اخیرا و پس از قهرمانی بایرن در این فصل از لیگ قهرمانان اروپا ، مقاله ای از جاناتان ویلسون منتشر شد که مورد توجه بسیاری از اهالی فوتبال قرار گرفت.ویلسون در این مقاله ، قهرمانی بایرن و سیستم اعمال شده توسط این تیم را نسخه تکامل یافته تیکی تاکای بارسلونا در چند سال گذشته می داند و هچنین به بررسی وظایف جدید مهاجمان نوک در فوتبال امروز دنیا می پردازد.

 

روند تاکتیکی فوتبال در فصل 2012-2013 چگونه بود؟

سزار لوئیس منوتی در کتاب خود این طور می نویسد :" هدف از تمرین در فوتبال، افزایش سرعت و دقت است. " این حقیقتی است که با ذات و ریتم فوتبال پیوند خورده است.هر ایده و طرح جدید که توسعه پیدا کند و اصلاح شود سریع تر می شود و سرانجام به حداکثر سرعت خود خواهد رسید ( به اوج خود خواهد رسید). آن وقت یک طرح جدیدتر به جای طرح قبلی مطرح می شود و جایش را می گیرد. آنچه که بایرن مونیخ در این فصل انجام داد این بود که فلسفه بازی بارسا را با نوآوری های فیزیکی ارتقا و توسعه داد.

تیم بارسلونا اولین تیمی بود که توانست از قوانین اصلاح شده آفساید بهره برداری کند.آنها در هنگام بازی ، زمین را بزرگ می کردند و به هر بازیکن فضای بیشتری دادند ، درگیری های فیزیکی میانه زمین را کاهش دادند و بازیکنان کوچک اندام و تکنیکی که به نظر دیگر بی استفاده شده بودند را به کار گرفتند. تعداد زیاد کارت ها و خطاهای بازیکنانی نظیر ژاوی ، اینیستا و مسی نشان می داد که آنها می توانستند در کنار بازی مالکانه و سرشار از پاس ، پرسینگ خفه کننده ای را به بازیکنان حریف وارد کنند......

لطفا ادامه مطلب را بخوانید ...

 ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه 1392/03/15 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی
یادداشت فنی:کی روش و استقلالی ها / شب ایرانی دوحه با دفاع بتنی  
حضور 6 بازیکن استقلال در ترکیب اصلی شاید در نگاه اول عجیب به نظر می رسید ولی تصمیم هوشمندانه ای بود

یادداشت فنی سعید الهویی | گروه آنالیز فوتبال فردا


  1-      استراتژی هوشمندانه کیروش یادآور دیدار رفت برابر ازبکستان بود. ولی ایرانی که در دوحه دیدیم متفاوت از ایران تاشکند بود. تفاوت در ساختار دفاعی ایران بود. ایران برابر قطر هوشمندانه دفاع کرد. سیستم 1-3-2-4 ایران در دفاع تبدیل به 2-4-4 می شد . دفاع از نیمه زمین آغاز می شد تا فشردگی ساختار دفاعی با عقب کشیدن مهاجمین ، افزایش پیدا کند زیرا هنوز مدافعین میانی سریع و گلری سوئیپر مانند در فوتبال ایران یافت نمی شود تا ساختار دفاعی را از انتهای زمین  بالا بکشیم.  همین تدبیر ساده، قطر را به مشکل انداخت تا رحمان احمدی شب آسانی را پشت سر بگذارد.

2-      حضور 6 بازیکن استقلال در ترکیب اصلی شاید در نگاه اول عجیب به نظر می رسید ولی تصمیم هوشمندانه ای بود زیرا در وهله اول می توانست سطح هماهنگی تیم را افزایش دهد بخصوص در خط دفاع با وجود 3 بازیکن از تیم استقلال . و در وهله دوم ، حضور منتظری و بیگ زاده بعنوان مدافعین کناری موجب افزایش میانگین قدی تیم ایران شده بود.

3-      تاکتیک دفاعی ایران ساده بود : دفاع با 10 بازیکن از نیمه خودی ، پرس فضا برای از بین بردن گزینه های نزدیک پاس و فشار حداکثری روی خلفان ابراهیم. این آخری بر عهده تیموریان بود که بهترین شکل ممکن انجام شد. ستاره قطر امشب خاموش بود.

4-      اولین اشکالی که می توان از کیروش گرفت ، ضد حملات نا موفق ایران است. 4 ساعت پیش از دیدار ایران، استرالیا با استراتژی و سیستمی مشابهه در مقابل ژاپن قرار گرفت و توانست با استفاده از الگوی مشخص در ضد حملات، 3 موقعیت گلزنی به دست آورد. ایران فاقد برنامه مشخص در ضد حملات بود  و البته این موضوع طبیعی بود. جباری بعنوان بازیکن پست 10 ، تنها در ارسال پاس نهایی دارای مهارت بالایی است، حیدری دارای مهارت بازی در کانال کناری و ارسال است و شجاعی هم بازیکنی با مهارت حرکات پا به توپ در فضای اطراف باکس حریف. زمانیکه ایران از در نیمه خود دفاع می کرد و توپ را به دست می آورد ، هیچکدام از این بازیکنان مهارت جسمانی و تکنیکی لازم برای تبدیل شدن به بازیکن هدف در ضد حملات را نداشتند و به همین دلیل ضد حمله ای شکل نمی گرفت . و البته حملات ایران هم مسیر اشتباهی داشت، رسیدن توپ به کانال راست و 8 ارسال نا موفق از  حیدری که به نتیجه ای نرسید.

5-      8 ضربه کرنر و 4 ضربه ایستگاهی غیر مستقیم ایران هیچ نتیجه ای در بر نداشت. در دیدارهای پیش رو ، کیروش می تواند از میانگین بالای قد بازیکنان خود استفاده بهینه ای در ضربات ایستگاهی ببرد. و  فراموش نکنیم  که تمرینات ضربات ایستگاهی نیازمند زمان طولانی  نیست.

6-      لبنان و کره . حریفان بعدی ایران هستند ولی کیروش در ابتدا باید اصلی ترین حریف ایران را شکست دهد: خستگی . بازیکنان ایران به طور میانگین در فصل گذشته 40 بازی رسمی را پشت سر گذاشته اند و حالا به سراشیبی نمودار آمادگی جسمانی خود رسیده اند. تمرینات ویژه جسمانی برای حفظ 2 هفته ای بازیکنان در شرایط استاندارد لازم است. در برابر قطر ، تنها تیموریان بود که پیروز جنگ های تن به تن بود. و این بزرگترین مشکل کی روش و تیم ملی ایران در مسیر برزیل است.تاريخ : شنبه 1392/01/17 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

استفاده از پاسها...

 • استفاده از پاس به عقب به عنوان یک ابزار حمله
 • استفاده از ردوبدل به عنوان ابزار حمله
 • استفاده از تعویض بازی و تعویض منطقه حمله
 • ....

 

استفاده از پاس به عقب به عنوان یک ابزار حمله
اگر پاس به یک بازیکن در وسط مدافعان داده شود ، باعث می شود که مدافعان به سمت آن بازیکن کشیده شوند و این بازیکن با پاس به عقب می تواند قدرت بازی سازی و استفاده از فضاهای خالی را برای تیم ایجاد کند. البته پاس به عقب در چنین مواقعی زمانی اجباری است که بازیکن تحت فشار زیاد قرار گیرد ، در صورتی که یک بازیکن در عمق صاحب توپ شود و فشار بر روی وی وارد نشود ، خود قدرت بازی دارد ، زیرا مهمترین هدف در بازی رسیدن به دروازه حریف است.

استفاده از ردوبدل به عنوان ابزار حمله
در این نوع بازی می توان با استفاده از یک رد و بدل ، فضا سازی نمود. بازیکن مهاجم با حرکت به سمت توپ و دریافت توپ از یار خودی مدافعان را دچار اشتباه می نماید و با استفاده از یک پاس یا حرکت با توپ ، موقعیت بازی را افزایش می دهد....

لطفا ادامه مطلب را بخوانید ... ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه 1391/09/15 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

 

رایج ترین سیستم دفاعی٬ حریف گیری منطقه ای با چهار یا سه مدافع است٬ و نیز بعضی مواقع حریف گیری من ـ تو ـ من یا نفر به نفر و یا حریف گیری به صورت ترکیبی است.

بیشتر تیم ها امروزه با دفاع دولایه یا دو خطی دفاع می کنند(خط دفاع و خط میانی)

خط میانی با چهار یا پنج بازیکن میانی است که دو بازیکن از آنها با مسئولیت دفاعی در جلوی دفاع بازی می کنند و یا با یک بازیکن دفاعی در جلوی خط دفاع به عنوان یک محور که قابلیت توپ گیری بالایی دارد بازی می کنند. این بازیکنان میانی که مسئولیت دفاعی دارند٬ ارتباط بین دفاع و حمله را نیز فراهم می آورند.

مهاجمان (شامل دو بازیکن و یا تنها یک مهاجم) ٬ آنها حریفان را وادار می کنند  تا توپ را در جهت عرضی حرکت دهند و یا به طرف عقب بازی کنند.

بعضی از تیم ها مهاجمانشان را رها می کنند(یک یا دو بازیکن) و آنها را از کلیه وظایف دفاعی معاف می کنند. این جور تیم ها با ۸ یا ۹ بازیکن دفاع می کنند.

تیم های بزرگ غالباً فوتبال پرسینگ را بازی می کنند٬ به ویژه در میانه زمین و جناحین پرسینگ را اجرا می کنند. چنین تیم هایی هنگامی که حریف توپ داشت ٬ به وسیله دو یا سه بازیکن و یا به طور جمعی و با انسجام کامل در خطوط متحرک ٬ آنها را تحت فشار قرار می دهند و پرس می کنند.

پرسینگ نیاز به قابلیت های جسمانی قابل ملاحظه ای دارد و استقامت بالایی را می طلبد.

رایج ترین سیستم حمله ٬ حمله با دو بازیکن هدف و یا یک مهاجم تنها به عنوان بازیکن محور است. مثل: مورینتس ٬ رائول و غیره

حرکتهای رو به جلو ٬ حرکت های قطری با شدت و سرعت بالا (۱۵ تا ۲۰ متر)٬ حرکتهای متقاطع٬ تغییر پستها٬ حرکت های سریع عمقی به طرف قلب دفاع و بازی های ترکیبی به طور مکرر مورد استفاده قرار می گیرد.

معمولاً هافبک مرکزی غالبا دفاعی است وهافبک طراح و خلاق به بازی کردن با گوشها و جناحین بیشتر گرایش دارد. مثل: زیدان٬ فیگو٬ بکام٬ ورون و...

بازیکن خلاق ٬ بازیکنی با مغز و فکر خوب فوتبال ٬ کسی که قادر است سرعت بازی و چگونگی آن را توسعه دهد٬ در تیم ها کم و بیش وجود دارند. این قبیل بازیکنان می توانند تاثیر کلیدی در سرنوشت یک تیم داشته باشند.

بازی حمله ای می تواند در میان پاس های سریع ترکیبی درگیر با سه یا چهار بازیکن و یا پاس های بلند برای مهاجمان برای دستیابی به فضای پشت دفاع متغیر باشد

هافبکهای مرکزی یا میانی با هافبک های چپ و راست می توانند حمایت خوبی را به طرف جلو فراهم سازند٬ در نتیجه این حمایت٬ در حمله چهار مهاجم وجود خواهد داشت٬ و آن هنگامی است که دو هافبک کناری به عنوان دو مهاجم گوش به حمله اضافه می شوند و این در حالی است که تمام بازیکنان تیم در نیمه زمین حریف قرار دارند.

مهارت فردی نیز به عنوان یکی از عناصر کلیدی بازی وجود دارد.این برای درخشش کارهای تکنیکی ارزش بالایی دارد. یک حرکت سریع عمقی به طور فردی با دریبل٬ فریب و شوت به دروازه و یا ایجاد موقعیت های عالی برای همبازی٬ از جمله مهارت های فردی است که ما کم و بیش شاهد آن هستیم.

تهیه و تنظیم: رضا فضائلی
تاريخ : چهارشنبه 1391/06/15 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

 

سیستم های فوتبال :

برخلاف تصور سیستم بازی در فوتبال آن چیزی نیست که ما فکر می کنیم . سیستم فوتبال در واقع به مجموعه آرایش تیمی و روش بازی در تمامی شرایط مسابقه گفته می شود . پس وقتی که می گوییم 2-4-4 منظور همان آرایش تیمی 2 – 4- 4 است و به همین دلیل است که آرایش 1-3-2-4 در تیم ملی اسپانیا در جام جهانی 2010 ،باآرایش 1-3-2-4 تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت های آسیا از نظر شیوه ی بازی بسیار تفاوت داشت . در این جا می خواهیم چند بحث را از ابتدای فوتبال تا کنون مطرح نماییم .

1 – کدام یک از خطوط در بازی فوتبال مهم تر است ؟

2 – کدام شیوه در هر خط بهتر جواب می دهد ؟

3 – آرایش تیمی 3 خطه یا 4 خطه ؟

4- سیستم چرخه ای بهتر است یا ثابت ؟

5-کدام سیستم ها راحت تر تغییر می کنند ؟

1 . با توجه به گذشت زمان آرایش های تیمی فوتبال دچار تغییراتی شده اند . این تغییرات را می توان از 4-2-4 که به2- 4-4 تغییر یافت و در ادامه آرایش 2-5-3 و 1-5-4 و3-3- 4و...نام برد . اگر این آرایش هادرجدولی به شکل زیر مرتب نماییم چند نکته پدید می آید .

خط حمله

خط میانی

خط دفاعی

4

2

4

2

4

4

2

5

3

1

5

4

3

3

4

نکته اول : کاهش مهاجمین

نکته دوم : ثبات نسبی 3 نفره یا 4 نفره در خط دفاع

نکته سوم : افزایش بازیکنان خط میانی

با توجه به تعاریف بالا می توان دریافت که خط میانی از دو خط دیگر مورد توجه بیشتری قرار گرفته .

لطفا ادامه مطلب را بخوانید ...ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 1391/05/07 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

 
 
فوتبال بدون مهاجمان ؟ غیرقابل تصور به نظر می آید ، اما کارلوس آلبرتو پریرا ، کسی که برزیل را در قهرمانی سال 1994 جام جهانی همراهی کرد ، پیشبینی می کند که ساختار 0-6-4 سیستم آینده فوتبال می باشد .


فرناندو تورس یکی از گونه های در حال انقراض ؟!

پنج سال پیش ، در یکی از کنفرانس های مربی گری در ریو دژانیرو ، کارلوس آلبرتو پیشبینی ای را انجام داد که کل اتاق را شگفت زده کرد . در حالی که درباره ی تکامل تاکتیک ها صحبت می شد او این نکته را گوشزد کرد که سیستم آینده 0-6-4 خواهد بود .درست است ، وینگرها سابقا قربانی به نظر رسیده بودند ، فقط برای اینکه اصلاح و ساماندهی شوند و دوباره اختراع شوند . بله ، بازی سازان نیز در حال پیشرفتی دوباره با توجه به همین پروسه بودند . اما مهاجمان نوک چی ؟ آیا فوتبال می تواند وافعا بدون هیچ مهاجم وسطی به عمل آید ؟بدون یک خط حمله برنامه ریزی شده ؟ پاسخ در فینال این فصل چمپیونز لیگ پیدا شد : بله ، می تواند . منچستر یونایتد در باارزش ترین تورنومنت فوتبال باشگاهی با همین سیستم قهرمان شد .

این رادیکالیسم نادر باقی می ماند ، برای مدتی شاید بهترین فرم بازی را نمایندگی کند ، سیستمی بدون فوروارد خیلی سخت است تا یک بازی تاثیرگذار را ارائه دهد . یونایتد در 8 بازی نخست خود در این فصل 6 گل را به ثمر رساند و با ناامیدی در بازی نخست و بدون گلشان مقابل ردینگ از اوشی به عنوان مهاجم مرکزی استفاده کرد ، کسی که با عنوان دومین رکورد دفاعی بد ، کارش را تمام کرد ....
 
لطفا ادامه مطلب را بخوانید ....ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 1391/04/09 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی
 

یک دهه از قرن جدید گذشته و فوتبال از جنبه های گوناگون دچار تغییر و تحولاتی شده است. یکی از جنبه های مهم آن "تاکتیک" نام دارد . 

در متن زیر به این جنبه و تغییرات آن پرداخته شده است. متن قابل اعتنایی است. با توجه به اینکه در این دهه ما شاهد چندین تورنمنت بزرگ بوده ایم مطالب مطروحه زیر قابل باور بنظر میرسد . آغاز این قرن با قهرمانی اروپا شروع شد و پایانش با جام جهانی . با تامل و نقد متن زیر میتوان به مطالب جدید در ساحت تاکتیک های فوتبال رسید .

 

7 - چرخش تیمی به لحاظ نفرات 

اگر چه این موضوع مستقیماٌ به تاکتیکهای داخل زمین مربوط نمی شود، مفهوم "گروه" یا "تیم" اجباراً بر می گردد به تیمهای رده بالای اروپا و در ارتباط گسترده تری به مسئله انتخاب تیم از سوی مدیریا مربی تیم .

در سالهای 81-1980 آستون ویلا برنده لیگ شده است. اولین عنوان آنها پس از 71 سال . آمار قابل توجهشان امتیاز کلی، تعداد گلهای زده یا خورده در ردیف مورد نظر جدول نبود بلکه بر می گشت به تعداد بازیکنانی که مورد استفاده قرار گرفته بودند در طول 42 مسابقه در لیگ آنها تنها از 14 بازیکن سود برده بودند این عدد (14نفر) امروزه در میان تیمهای لیگ برتری فقط در یک مسابقه به بازی گرفته می شوند «برمنه»،  «کوانز»، «دنسی»، «ایوانز»، «جدیس»، «ماک نات»، «موررلی»، «مورتیمر»، «ریمر»، «شاو»، «شاونیز»، «ویلیامز» و «وایت» بشمارید 14 نفر  هفت نفرشان در تمام 42 مسابقه در شروع هر بازی حضور داشتند.

شما فکر میکنید در فصل (09-2008) سر آلکس فرگوسن زمانی که قهرمان شد از چند بازیکن استفاده کرد؟ حدس بزنید –جواب در پائین خواهد آمد در واقع فرگوسن در دو فرصت قابل اعتنا در مورد بازی تیمی انقلابی را بوجود آورد این دو فرصت دو فصلی بود که یونایتد لیگ قهرمانان را فتح کرد. در واقع 99/1998 یونایتد نخستین تیمی بود که چهار مهاجم قابل اعتنا داشت که هر چهار تا در ترکیب اول جای می گرفتند «دوات یورک» و «اندی کول» از بازیکنان بزرگ دوران خود بودند این بدین معنی است که "فرگوسن" می توانست به انتخابهای اولش در گزینش بازیکن استراحت بدهد بدون اینکه کیفیتشان پائین بیاید. حتی در «کاپ FA» در نیمه نهایی در برابر آرسنال در «ویلا پارک» فرگوسن ستارگانش را با اطمینان کامل از لیست خارج کرد.......

لطفا ادامه مطلب را بخوانید ...  ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 1391/03/20 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

 

پیروز جام را “رابط” ها مشخص خواهند کرد. موفقیت آنها یعنی موفقیت حملات سریع و ضد حملات درتورنمنتی که اصلی ترین برنامه تهاجمی مدعیان همین روش است.

 
germany formation

آنالیز : سعید الهویی

سایت گل - بیست و چهار  ساعت مانده به شروع یورو 2012 ، باید منتظر چه  باشیم ؟ سیستم های جدید ؟ تاکتیک های جدید و شاید هم ستارگان جدید؟

 
بررسی شاخصه های فنی یورو در آغاز این مسابقات می تواند تصویر روشنی از بالاترین سطح مسابقات ملی ارائه کند. یورو 24 ساعت دیگر شروع خواهد شد و حالا سئوال این است که در انتظار چه باشیم ؟

باز هم سیستم 1-3-2-4

به گزارش تیکتاکتیک در یورو 2008 تنها 3 تیم از سیستم 1-3-2-4 استفاده می کردند. یعنی 18 درصد تیم های حاضر در سوییس و اتریش. این آمار در جام جهانی 2010 به 40 درصد رسید یعنی 13 تیم. و حالا در یورو 2012 در انتظار 8 تیم خواهیم بود که با سیستم 1-3-2-4 چیدمان خواهند شد. یعنی 50 درصد تیم های جام. لهستان، هلند ، آلمان ، چک ، دانمارک ، اسپانیا ، سوئد و اوکراین.

سه تیم در مرحله نیمه نهایی جام جهانی 2010 از سیستم 1-3-2-4 استفاده می کردند. سیستم فرانسه 98، حالا تبدیل به سیستمی همگیر شده است. سیستمی منعطف که می تواند در تفکر هاگل،  یونان 2004 را بسازد با ساختار دفاعی قدرتمند و یا در ذهن دل بوسکه، اسپانیا 2010 را که قهرمان جهان لقب بگیرد. تنها نقطه اشتراک این تیم ها استفاده از قابلیت انعطاف پذیری سیستم 1-3-2-4 است.  سیستمی که ظاهرا پایان مسیر تکامل سیستم ها است.......

منبع : سایت گل

لطفا ادامه مطلب را بخوانید .ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه 1391/03/17 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی
 

 تاثیر سرعت در حرکات ترکیبی بازیکنان در زمان حمله

بر اساس آخرین تحقیقات بازیهاي بوندس لیگا آلمان بیش از پنجاه درصد از گلهاي فصل گذشته در نتیجه استفاده از بازیهاي ترکیبی (یک و دو – حرکت اورلپ – ترکیب سه بازیکن ) بوده که نشان دهنده آموزش و تکرار این تاکتیک در تمرینات تیمهاي مختلف است ، یکی از موثرترین راههاي نفوذ و در هم شکستن سازماندهی دفاع حریف در حقیقت اعتماد بنفس و تسلط بازیکن در اجرا و استفاده از بازیهاي ترکیبی و میل به پاس روبه جلو و تحرك درفضا جلو توپ است .

 

نیازهاي بازي ترکیبی :

- تکنیک و مهارت لازم براي دریافت و پاس ( کیفیت و انتخاب )

- سرعت بازیکنان در هنگام حرکت با توپ ( دریبل )

- پاس رو به جلو و تحرك بعد از ارسال پاس

- تمرینات بازي ترکیبی باید در زمینهاي کوچک و تحت فشار و شرایط مسابقه انجام شود .

- تاکید بر تعویض بازي از یک جناح به جناح دیگر به منظور ایجاد فضا و برتري عددي .

- حداقل به 10 جلسه تمرین براي تفهیم بازیکنان .

- تاکید بر ارتباط کلامی و غیر کلامی بازیکنان .

 

 تیم ملی اسپانیا در رقابتهاي یورو 2008 ،بارسلونا در قهرمانی چمپیون لیگ ۹۸-۹۹ و برزیل در جام کنفدراسیونها همگی مثالهاي روشن در استفاده از بازي ترکیبی است ، روش بازي همگی تیمهاي ذکر شده و بسیاری از تیمهای دیگر بنا بر استفاده از حفظ توپ و بازي ترکیبی بوده است .

بنا بر این نگرش و تفکری که امروز در فوتبال حاکم است تیم هایی در آینده چهره بهتری در تورنمتها و جامها از خود بجا خواهند گذاشت که سرعت بیشتری در بازی خود داشته باشند .

 تاريخ : شنبه 1391/02/09 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی
 

شروع خوب یک مسابقه ...


در اين شروع بايستي از اشتباهات خطرناك اجتناب كنيم و اشتباهات را به حداقل برسانيم .در نيمه زمين خودي به سادگي و مناسب به يكديگر پاس دهيم و ريسك نكنيم و در نزديكي دروازه توپ را از دست ندهيم .
استفاده از بازيكناني كه قابليت و كيفيت بالاي فني دارند تا بتوانند در اجراي مهارتها بهترين عملكرد را داشته باشند.
زمانيكه توپ را از دست مي دهيم و مي خواهيم پرس كنيم بايستي اين پرس را تيمي و سازماندهي شده انجام دهيم و در صورتيكه از پشت سر حمايت نمي شويم پرس نكنيد.بستگي به نوع مربيگري  به سرعت بازي در تيمهايي كه مربيگري مي كنيم توجه كنيم .
برای تمام ضربات ایستگاهی برنامه داشته باشیم. تا جايي كه امكان دارد در زمين حريف بازي را ادامه دهيد . و براي مدت بيشتري در نيمه آنها قرار گيريد .يكي از ويژگي هاي بازي در نيمه حريف گرفتن ضربات ايستگاهي است .
هميشه در زمان حمله دفاع را فراموش نكنيم .دقت و سرعت و زاويه پاس در موقع حمله يايستي براي شما مهم باشد .
رو به جلو و با دقت زياد بازي كنيد .در اين حالت دو وضعيت وجود دارد يكي اينكه توپ را به پشت مدافعين برسانيم و يا اينكه بين مدافعين پاس عمقي بدهيم كه پاس تو در اهميت بيشتري دارد.
رساندن توپ به بازيكنان حمايت كننده در جلو تر از توپ و تغذيه آنها.وقتي در نيمه زمين حريف بازي مي كنيم ضربات ايستگاهي غير ضروري ندهيم وقتي توپ لو مي رود نااميد شده و خطاي غير ضروري به حريف مي دهيم .
وقتي در جناحين صاحب توپ شديم با حفظ توپ هوشمندانه به دروازه نزديك مي شويم سانتر خوب خیلی مهم هست،و اگر در كانال وسط صاحب توپ شديم حمله مستقيم و انتقال سريع از دفاع به حمله را انجام مي دهيم .تاريخ : جمعه 1391/01/25 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

 

نشریه گاتزتادلوسپرت به قلم یکی از نویسندگان برجسته این روزنامه گزارشی کامل در مورد اسرار تاکتیکی تیم گواردیولا نوشت و قهرمانی کاتالونیایی ها بعد از نیم فصل فرصت خوبی برای مرور گزارش او در مورد آبی اناری پوشان است.

پائولو کوندو گزارش خود را اینگونه شروع کرده است: " چندی پیش وقتی درمورد تعداد گلهای کمی که اینیستا درلالیگا به ثمر رسانده از گواردیولا سوال شد، مربی این تیم در چند جمله کوتاه در پاسخ به این پرسش گفت: " اصلا از این موضوع متعجب نشدم برای اینکه آندرس همیشه گلهای خودش را زده است. من او را از وقتی بچه بوده به یاد دارم و به نظرم هافبکی هنرمند به معنای واقعی است.

اینیستا در دوازده سالگی و در سال 1996 به بارسلونا می آید و کاپیتان تیم اول بارسلونا خیلی زود متوجه کیفیت بازی و تواناییهای وی می شود. با گذشت زمان، برای حضور در تیم اصلی بارسلونا زیر نظر گرفته می شود. گواردیولا با دقت هر چه تمام رشد کردن اینیستا و دیگران را دنبال می کند. وقتی که نیمکت بارسلونا را به گواردیولا سپردند، او خیلی خوب می دانست که چه سیستمی برای بازی تیمش برگزیند و با چه بازیکنانی می تواند به راحتی این سیستم را اجرا کند. .....

لطفا ادامه مطلب را بخوانید ....ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه 1390/12/25 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

یک دهه از قرن جدید گذشته و فوتبال از جنبه های گوناگون دچار تغییر و تحولاتی شده است. یکی از جنبه های مهم آن "تاکتیک" نام دارد .

در متن زیر به این جنبه و تغییرات آن پرداخته شده است. متن قابل اعتنایی است. با توجه به اینکه در این دهه ما شاهد چندین تورنمنت بزرگ بوده ایم مطالب مطروحه زیر قابل باور بنظر میرسد . آغاز این قرن با قهرمانی اروپا شروع شد و پایانش با جام جهانی . با تامل و نقد متن زیر میتوان به مطالب جدید در ساحت تاکتیک های فوتبال رسید .

5  _ بازگشت به دسته های(فضاهای) چهارگانه در سیستم ها 

« "میشائیل بالاک" در هر دسته ای قادر به بازی کردن است »

به لحاظ تئوریک هنوز پستهای بازی را در سه دسته جای می دهند:

                      مدافعین  ،  هافبک ها  و  مهاجمین

گرد آوری و ترجمه : اردشیر پورنعمت

لطفا ادامه مطلب را بخوانید ...   ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه 1390/12/01 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

ضــــــد حـــــمله در فــــــوتبال

امروزه در فوتبال جهان و در تیمهای مختلف باشگاهی و ملی راههای مختلفی برای رسیدن به گل وجود دارد که یکی از این راهها ضد حمله می باشد، که این روش یکی از متداول ترین شیوه هایی است که اکثر مربیان بزرگ برای رسیدن به پیروزی از آن استفاده می کنند.

ذکر این نکته مهم است که ما قبل از هر مسابقه با آنالیز تیم حریف می توانیم به شناخت بهتری از حریف دست پیدا کرده و در صورتی که تیم حریف از تاکتیک ضد حمله استفاده می کند،  با شناخت عناصر کلیدی و استایل تیم حریف در این تاکتیک، می توان با شناخت کاملی با آنها مقابله کرد که دراینجا من راههای مقابله با این روش را به طور مفصل توضیح خواهم داد..

 

 ضد حمله یعنی چه ؟

ضد حمله یک حرکت تیمی هماهنگ است با زمانی غیر قابل پیش بینی،   که ممکن است از هر منطقه و هر زمان از بازی اتفاق بیفتد که در نهایت(با کمترین زمان ممکن) منجر به ایجاد خطر ویا باز شدن دروازه حریف می شود...

در ادامه با درکی کامل از فلسفه ی ضد حمله توسط ما(مربیان) و همچنین با درک و آگاهی بازیکنان تیم از ماهیت کلی ضد حمله می توانیم به راحتی آنتی و یا راههای مقابل با آن را پیداکرده و اجرا کنیم...

که در ابتدا باید نکته های کلیدی ضد حمله را تشریح و سپس راههای مقابل با آن را بیان کرد...

 

۱- شروع ضد حمله

قطع کردن توپ توسط بازیکنان حریف در هر نقطه از یک سوم دفاعی و میانی زمین می تواند شروع یک ضد حمله باشد.......

لطفاد ادامه مطلب را بخوانید ... ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 1390/11/22 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

تغییرات تاکتیکی در فوتبال


یک دهه از قرن جدید گذشته و فوتبال از جنبه های گوناگون دچار تغییر و تحولاتی شده است. یکی از جنبه های مهم آن "تاکتیک" نام دارد .

در متن زیر به این جنبه و تغییرات آن پرداخته شده است. متن قابل اعتنایی است. با توجه به اینکه در این دهه ما شاهد چندین تورنمنت بزرگ بوده ایم مطالب مطروحه زیر قابل باور بنظر میرسد . آغاز این قرن با قهرمانی اروپا شروع شد و پایانش با جام جهانی . با تامل و نقد متن زیر میتوان به مطالب جدید در ساحت تاکتیک های فوتبال رسید .

 

3- فراموش شدن دفاع سه نفره 

در صورت گذاشتن یک نفر اضافی در دفاع و یک نفر اضافی در پیشانی منطقه هافبک نفوذی تیم با سیستم دفاع سه نفره علیه 2-4-4 خوب عمل می کنند .

مایع تاسف است که در سالهای اخیر دفاع سه نفره به یک سبک از مد افتاده تبدیل شده است چون از لحاظ تاکتیکی کمی جالبترو به نسبت دفاع چهار نفره متنوع تر بنظر می رسد. در واقع همه ی کارهای همان سیستم را انجام می دهد منتهی با یک بازیکن بیشتر و هم این که با یک بازیکن اضافی کناره ها را در تسلط خود دارد ........

لطفا ادامه مطلب را بخوانید ....

 منبع : سایت zone
*گرد آوری و ترجمه : اردشیر پورنعمتادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 1390/11/18 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی
بـــازی با تــــک مهاجــــــم
 
image 

كميته آموزش فدراسيون فوتبال در ادامه انتشار مقالات آموزشي فوتبال براي استفاده مربيان و علاقمندان به صورت ترجمه شده به فارسي روي سايت رسمي فدراسيون فوتبال ، مقاله ديگري را  با موضوع بازي با تك مهاجم منتشر مي كند.

به گزارش سايت رسمي فدراسيون فوتبال ، متن اين مقاله آموزشي كه در مورد بازي با تك مهاجم است به شرح زير است :

تعداد تیمهایی که از سیستم تک مهاجم ( 1-5 – 4 ) ، ( 1 -3 – 2- 4 ) ،(1 – 2 – 3 – 4 )استفاده مي كنند رو به ازدیاد است ، فرناندو تورس  در بین مهاجمین درجه اول  فوتبال دنیا  مکان مشخص و کلاس ویژه در تکنیک و حرکت بدون توپ و شوت دارد .به همين دليل براي تشريح بيشتر حركات فرناندو تورس تاکتیک بازی با تک مهاجم را با استفاده از حرکات با توپ و بدون توپ فرناندو تورس مورد بررسی قرارمی دهیم :

زمانیکه چلسی و تیم ملی اسپانیا صاحب توپ شده سوالاتی در ذهن این مهاجم به وجود مي آيد كه آنها به اين شرح هستند :

 • آیا به عقب برگشته  و آمادگی خود را به برای دریافت توپ به همبازی صاحب نشان بدهم ؟
 • با حرکت اریب دفاع میانی را دور بزنم و سعی در دریافت پاس اریب به فضا پشت دو مدافع داشته باشم ؟
 • باسرعتی که من دارم به رعایت زمان مناسب به قلب دفاع حریف ( فضای بین دومدافع میانی ) حمله كنم و آماده دریافت توپ بلند پشت دفاع حریف باشم ؟

پاسخ به اين سوالات با اجراي تمرينات زير داده خواهد شد :

سازماندهی تمرین :

براي اجرا و سازماندهي اين تمرين كارهاي زير بايد انجام پذيرد :

 • محوطه تمرین 4/3 زمین استاندارد ، با قیف ( زرد )  زمین تمرین را  بايد به دو قسمت مساوی تقسیم کرد ( از  خط میانی هم مي توان استفاده كرد )
 • T  ( بازیکن هدف و تغذیه کننده ) باتعدادی توپ دردایره میانی زمین قرار بگيرد.
 • تیم آبی متشکل از یک دروازه بان و دو دفاع میانی ( 6-5 ) است.
 • تیم قرمز دو گوش  7-11  یک تک مهاجم و دو دفاع مرکزی  6-5 و دو دفاع کناری  2-3 دارد.
 • بازی بوسیله T ( بازیکن هدف ) شروع میشود که توپ را به بازیکنان قرمز که در جناحین و  5 و  6 که در جلو قراردارند ارسال می کند .
 • خط میانی با قیف زرد برای تنظیم حرکات تک مهاجم  ( 9 ) در نظر گرفته شده است.

شرح تمرین :

شرح تمرين به شرح زير است :

1.       تک مهاجم 9 باید مابین دومدافع میانی حریف جاگیری كرده و با تحرک و سرعت توجه دو مدافع را به خود جلب كند .

2.       بايد بدانيد تک مهاجم بايد در مورد دو نكته مهم تصمیم گيري كند.اول اينكه آيا بايد به عقب برگشته ( به سمت نیمه خودی ) و آماده دریافت توپ باشد دوم اينكه از خط میانی زرد رنگ دور شده و بصورت اریب به فضا پشت دو مافع میانی حمله کند؟

3.       در زمان حرکت تک مهاجم به عقب بازیکن صاحب توپ باید توپ را به پای تک مهاجم ارسال كند .

4.       حرکت شماره 2-5 تک مهاجم ، حرکات انفجاری سریع به فضای پشت دو مدافع آبی ( 6-5) است .

5.       حرکت شماره 3 رو به عقب برای دریافت توپ روی زمین است.

6.       حرکت شماره 1-4 تک مهاجم بصورت اریب به فضای پشت دو مدافع میانی حمله می کند .

7.       بازیکن هدفT   ، توپ را بصورت نامنظم به بازيكنان 2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 11 ارسال می کند .

نکات مربیگری :

نكات مهم اين مقاله كه براي مربيان مفيد است به شرح زير است :

1-    حرکات تک مهاجم باید دور از خط میانی و باشتاب بالا باشد .

2-    کیفیت پاس و انتخاب پاس به تک مهاجم خيلي مهم است.

3-    مدافعین تیم آبی باید اصول دفاعی فشار ، پوشش و تعادل را رعایت کنند .تاريخ : پنجشنبه 1390/11/13 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

                           

مقدمه:

یک دهه از قرن جدید گذشته وفوتبال از جنبه های گوناگون دچار تغییر و تحولاتی شده است. یکی از جنبه های مهم آن "تاکتیک" نام دارد. در متن زیر به این جنبه و تغییرات آن پرداخته شده است. متن قابل اعتنایی است. با توجه به این که در این دهه ما شاهد چندین تورنمنت بزرگ بوده ایم ، مطالب مطروحه زیر قابل باور بنظر می رسد . آغاز این قرن با قهرمانی اروپا شروع شد و پایانش با جام جهانی . با تامل و نقد متن زیر می توان به مطالب جدید در ساحت تاکتیک های فوتبال رسید .

چگونگی تغییرات تاکتیکی دهه اول قرن بیست و یکم

1- اوج و فرود پاس های هافبک ها

"گابریل مارکوتی در سال 2004 برای روزنامه تایمز در مورد افسانه بارسلونا یعنی "پاپ گواردیولا" مقاله ای را به نگارش در آورد او در این مقاله قصد نداشت که پیشینه خوب "گواردیولا" را گرامی بدارد و یا این که او را بعنوان یک بازیکن خوب و استاندارد مثل "پائولو مالدینی" به نقد و چالش بکشد بلکه مقاله در این مورد بود که در 2004 با نوع فوتبال رایج آن زمان "گواردیولا" حضورش سودی ندارد و بی فایده است.

این بدین معنی نیست که او بعنوان یک بازیکن پذیرفته نشد . یک بازیکن فیزیکی اما معمولی که حوزه فعالیتش این بود که در جلو مدافعینش بماند و پاس هایی را برای نقاط مختلف زمین و برای دیگر بازیکنان مشهور و سرشناس بفرستد........

منبع سایت : zone

*گرد آوری و ترجمه : اردشیر پورنعمت

 ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه 1390/11/10 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

اصول دفاعی

اگر یک تیم از دفاع خوب برخوردار باشد می تواند موفق باشد تیمی که دفاع سازمان یافته ای داشته باشد می تواند  فوتبال را شناور بازی کند .

در حالی که با حریف فاصله دارد ، به حریف نزدیک نمی شود .

هنگام دفاع حریف را تحت فشار قرار می دهد و به یار آن ها نزدیک می شود ، چون در انتظار دریافت توپ می باشد .

اگر در دفاع یک نفر یارگیر و یک نفر پوشش کننده باشد ، حریف از نظر تعداد نفرات کم می آورد .

برنامه دفاع :

1-  شروع دفاع

2- تشکیلات دفاعی

3- محافظت از دروازه

شروع دفاع :

هدف :ایجاد عمق در دفاع ، کوچک کردن فضای بازی  تا حد امکان.

1- هربازیکن بوسیله ی یک مدافع ، تحت پوشش قرار می گیرد و هر مدافع باید بداند مسئولیت چه بازیکنی را برعهده دار است .

2- دفاع باید خود را نسبت به حریف ، نزدیکتر به دروازه قرار دهد و بین دروازه و توپ قرار گیرد .

3- آخرین مدافع ، فضای پشت مدافعین خود را پوشش دهد  با اطمینان به اینکه مهاجمین نتوانند به پشت او بروند و یا توپ را پشت او بیندازند .

4- هر بازیکن باید آنقدر توانایی داشته باشد که بتواند در مقابل جنگ یک در مقابل یک ، توپ را از حریف بگیرد و سریعا حرکت کرده و یا آن را به هم بازی خود پاس دهد .

محافظت از دروازه :

هدف : گل نخوردن

1- دفاع من تو من ( مارکینگ)  بازیکن صاحب توپ و دیگر بازیکن حریف باید تحت فشار قرارگیرند .

2- مدافع باید خود را بین توپ و دروازه قراردهد تا از هجوم  مهاجم به طرف دروازه جلوگیری کند .

3- تاکتیک فردی تصمیم گیری (بازی خوانی )

تکنیک هنگام دفاع کردن :

1- مارکینگ = اصول مارک کردن : اگر توپ  نزدیک  باشد صاحب توپ را تحت فشار قرار داده و اگر فاصله زیاد باشد فضا را پوشش می دهید.

2- پوشش در دفاع(اصول پوشش در دفاع )

3- اصول تکل کردن :آگاهی از زمان مناسب برای تکل زدن در موقعیت یک در مقابل یک از روبرو .

 باید توجه داشته باشیم براساس مقررات جدید تکل کردن از پشت سر مهاجمین  خطا محسوب می شود .

4- پاس دادن : هنگام تصاحب توپ باید زمان مناسب برای حرکت توپ به جلو و با پاس را درنظر گرفت .

5- ضربه سر : هنگام دفاع ضربه سر به توپ نباید به منظور  دفع توپ باشد . باید سعی کرد توپ را به همبازی خود پاس داد .

6- کنترل توپتاريخ : دوشنبه 1390/10/26 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

یادداشت روز: دفاع سه نفره؛ شمشیر دولبه گواردیولا

 گواردیولا مربی جالبی است.نه بخاطر صرف نتایجی که گرفته بلکه بیشتر نوع گرفتن این نتایج جالب است.برطبق اصول و طبق گفته های خودش (که با مناعت طبع عجیبی همراه است)بیشتر موفقیت های این بارسا مدیون سیستم باشگاه است.در اصل بخش عظیمی از این موفقیت هم به سیستم باشگاه برمیگردد.کارخانه بازیکن سازی لاماسیا انقدر متصل و پیوسته عمل میکند که گواردیولا با رفتن ویا هم بتواند امثال ایزاک را بازی دهد نیازی به خرید جدید نداشته باشد.اما جدای تمام کیفیت سیستم بازیکن سازی باشگاه گواردیولا جرات هایی دارد که گاه کمتر کسی باورش را میکند.چیزهایی که شاید کم و کوچک اما تغییر های بزرگ را شامل شده است.از میدان دادن به جوان هایی که امروز ستاره بارسا هستند تا بازی کردن بدون مهاجم کلاسیک و اوردن ماسچرانو به خط دفاع که بگذریم جدیدترین تغییر بارسا بازی با سیستمی است که 3 دفاع بیشتر ندارد.سیستم دفاعی منسوخ شده ای که فوتبال مدرن پس میزدش و پر از منفذ و سوراخ های بزرگ بود با شروع فصل جدید سیستم مورد علاقه گواردیولا شده است.همین سیستم جدید که ابتدا تا حدودی جواب داده بود حال دارد بلای جان بارسا میشود.انقدر که بازی برابر اسپانیول و بتیس هرگز خبری از تیکی تاکای اصیل نبود و اواخر بازی با بتیس هم بارسا به لطف همین تغییر سیستم به 4 دفاع توانست به بازی برگردد.

1- بازی سازی در دفاع
بارسا اصول و پایه اش بر پاس استوار است.این پاس میتواند به دست مسی و ژاوی باشد شاید هم والدس هر جا که یک بارسایی باشد توپ باید روی زمین و با پاس های کوتاه به گردش در بیاید.اما سیستم سه دفاع عملا تعداد پاس در دفاع را کم و کمتر میکند و گردش توپ بسیار کمی تا رسیدن توپ به هافبک ها انجام میشود.تا اینجا اتفاقا خوب هم هست اما روی دیگر قضیه وقتی بد است که هر سه بازیکن دفاعی باشند و سیستم 3دفاع هم مجبور به استفاده از این نوع سبک بازیکنان است.تجمع سه یازیکن کنار هم بدون تنوع پاس سرعت و چرخش سریع توپ از تنوع تاکتیکی بارسا کم میکند و هر لحظه امکان پاس اشتباه را افزایش میدهد.بارسا برابر رئال در بازی رفت امسال با 4 دفاع بازی کرد و با وجود اشتباه والدس و به لطف همان تنوع و هماهنگی بعد از گل هم گزینه دفاع دروازبان و پاس از بین نرفت.چیزی که با سه دفاع شاید از بین نرود اما کم میشود.


2- تجمع در میانه میدان
امروز سیستم بارسا برای هر مربی بازیکن و فوتبال شناسی تعریف شده است.اینکه تعریف شده است معنی خواندن دست پپ نیست معنی هماهنگی و شرح وظایف است.چیزی که کاپلو هم در فینال اروپا با تمام انالیزورهای انگلیسی درکش کرده بودند و گفتند هرچه بارسا دارد از همین هارمونی بزرگ است نه از سیستم عجیب و غریب.تازه اگر بشود از بارسا یاد گرفت در نحوه دفاع است نه حمله.حالا شما این سیستم موزون و هارمونیک را با سیستمی جدید با قابلیت های جدید عوض کنید.اولین اثرش همین شرح وضایف جدید است.ژاوی سسک اینیستا و مسی همه در نوع خود بینظیرند اما کنار هم و نزدیک به هم شاید کمرنگ شوند.فضاها در شلوغی میانه میدان کم میشود و تجمع زیاد.این همان دلیلی است که فابرگاس را ستاره امروز بارسا کرده است همانطور که گواردیولا گفته بود سیستم جدید با او فقط تکمیل میشود اما مسی ژاوی و اینیستا کمتر  به همانگی قبلی نزدیک میشوند.چیزی که شاید در همین چند بازی با سیستم جدید هم کم اتفاق افتاده اما همین کم ها هم فاصله ها را با مورینیو ورئال زیاد کرده است.تساوی برابر والنسیا اسپانیول و همین تساوی تا اخرین لحضات برابر بتیس اختلاف با مورینیو را رقم زده و در تمامش بارسا با 3 مدافع شروع کرده است

3- دوری از سبک لاماسیا
سبک کاری لاماسیا مبتنی بر یک اصول و مبانی خاص است.بازیکنان در کنار هم و اشنا با همین سیستم رشد میکنند.این هماهنگی انقدر هست که جوانانی مثل ایزاک تیاگو و پدرو زود و به راحتی درون سیستم تیم بزرگ سالان باشگاه غرق میشوند و انگار نه انگار که بارسا یکی از بزرگترین تیم های جهان است.سرعت نظم و رشد جوانان در تیم اصلی بارسا  کم نظیر است.اما همین جوان ها امروز بارسا با را در این سیستم  درک نکرده اند.نمونه بارزش با مصدومیت ژاوی در اواخر فصل گذشته تیاگو راحت جایش راپر کرد و پیشرفتش روزانه بود و ایزاک امسال از همان بازی اول خوب بود.اما در این چند بازی ایزاک و تیاگو هرگز با سیستم جدید هماهنگ نشان نداده اند و نقششان هم محوری نبوده است.

تمام اینها یک طرف اما طرف دیگر قضیه مرد کوچک نفسی است که اگر چه تمام موفقیت ها را مرهون باشگاه و بازیکانش میداند اما ثابت کرده استاد راه رفتن روی لبه تیغ است بدون اینکه زخمی شود.اصلا بزرگترین دلیل استفاده از این سیستم بالا رفتن تنوع تاکتیکی بارسا و ایجاد فضای جدید با چالشهای جدید برای بازیکنانی بود که کنار هم تمام افتخارات فوتبال را به دست اورده اند در حالی که بیشتران هنوز جوانند.شاید سیستم جدید باید میبود تا از این تکرار پیشگیری کند.چه جواب بدهد و چه نه فکر کردن به این سیستم برای بارسا فقط و فقط از گواردیولا بر می آمد.حال باید دید این شمشیر دشمن میکشد یا خود را.تاريخ : پنجشنبه 1390/08/19 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

اهمیت سرعت در فوتبال امروز

بر طبق آخرین تحقیقات بازیهاي بوندس لیگا آلمان بیش از پنجاه درصد از گلهاي فصل گذشته در نتیجه استفاده از بازیهاي ترکیبی (یک و دو حرکت اورلپ ترکیب سه بازیکن ) بوده که نشان دهنده آموزش و تکرار این تاکتیک در تمرینات تیمهاي مختلف است ، یکی از موثرترین راههاي نفوذ و در هم شکستن سازماندهی دفاع حریف در حقیقت اعتماد بنفس و تسلط بازیکن در اجرا و استفاده از بازیهاي ترکیبی و میل به پاس روبه جلو و تحرك درفضا جلو توپ است .

نیازهاي بازي ترکیبی :

- تکنیک و مهارت لازم براي دریافت و پاس ( کیفیت و انتخاب )

- سرعت بازیکنان در هنگام حرکت با توپ ( دریبل )

- پاس رو به جلو و تحرك بعد از ارسال پاس

- تمرینات بازي ترکیبی باید در زمینهاي کوچک و تحت فشار و شرایط مسابقه انجام شود .

- تاکید بر تعویض بازي از یک جناح به جناح دیگر به منظور ایجاد فضا و برتري عددي .

- حداقل به 10 جلسه تمرین براي تفهیم بازیکنان .

- تاکید بر ارتباط کلامی و غیر کلامی بازیکنان .

 

 تیم ملی اسپانیا در رقابتهاي یورو 2008

 ــ بارسلونا در قهرمانی چمپیون لیگ ۹۸-۹۹

 ــ برزیل در جام کنفدراسیونها

همگی مثالهاي روشن در استفاده از بازي ترکیبی است ، روش بازي همگی تیمهاي ذکر شده بنا بر استفاده از حفظ توپ و بازي ترکیبی بوده است .

بنا بر این نگرش و تفکری که امروز در فوتبال حاکم است تیمایی در آینده چهره بهتری در تورنمتها و جامها از خود بجا خواهند گذاشت که سرعت بیشتری در بازی خود داشته باشند .

 تاريخ : پنجشنبه 1390/07/28 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

 

مدافعان كناری

مدافعان كناری بازیكنانی هستند كه در جناحین زمین بازی می كنند ومهم ترین وظیفه آنها پیشگیری از ارسال توپ بر روی دروازه خودی توسط بازیكنان حریف است. در مواقع حمله نیز در زمین حریف وارد می شوند و بر روی دروازه تیم مقابل توپ ارسال می كنند، گرچه این وظیفه جانبی آنها است.

در سیستم سنتی و قدیمی ۲ ۳ ۵ عدد ۲ بیانگر همین ۲ مدافع كناری بود تا از ۳ دفاع وسط متفاوت باشند اما در فوتبال امروزی مدافعان كناری نقش كلیدی تری نسبت به گذشته دارند. حضور و گلزنی تورام در نیمه نهایی جام جهانی ۱۹۹۸ و گلزنی بلتی در فینال لیگ قهرمانان اروپا یادآور همین اهمیت و نقش سرنوشت ساز آنها است.در فوتبال امروز مدافعان كناری قدرت بدنی بالا، مهارت تكل زنی خوب، سانترهای دقیق و قدرت حمل توپ قابل قبول دارند. از مشهورترین مدافعان كناری می توان به روبرتو كارلوس، پائولو مالدینی، اشلی كول، كافو، ویلی سانیول و زامبروتا اشاره كرد.

● پیستون ها یا مدافعان بال

پیستون ها مختص سیستم ۲ -۵- ۳ هستند كه به دلیل نبود مدافعان و هافبك های كناری تخصصی این دو نقش در یك نقش خلاصه می شود؛ یعنی.........

لطفا ادامه مطلب را بخوانید .....ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه 1390/07/17 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

 

در فوتبال، دفاع بازیكنی است كه جلوی دروازه بان بازی می كند و وظیفه اصلی اش جلوگیری از گل زدن تیم حریف است.

به نوعی می توان دید كه اكنون نسبت به گذشته تعداد گل های رد و بدل شده در یك بازی كمتر شده است و بسیاری آن را به تغییرات سیستم دفاعی نسبت داده و این وضعیت را به عنوان نقطه ضعف سیستم ۲ ۴ ۴ فعلی دانسته اند اما به نظر می رسد كه كم شدن تعداد گل های بازی از هیجان بازی می كاهد اما بلافاصله باید اضافه كنم كه پیچیده تر شدن سیستم های بازی فوتبال با تغییر در نظام دفاعی تیم ها اتفاق افتاده است؛ یعنی وقتی از تغییر روش های بازی صحبت می كنیم چیدمان خط دفاعی اهمیت زیادی دارد. اولین بازی رسمی فوتبال با سیستم ۱ ۱ ۸ برگزار می شد.

در حالی كه امروزه تعداد بازیكنان دفاع افزایش می یابد و باید سیستمی برای هماهنگی آنها به وجود آورد. امروزه هوش و جایگیری درست بازیكنان مدافع بیش از گذشته اهمیت دارد، كافی است یك دفاع اشتباه كند تا برای همیشه جایگاه خود را از دست بدهد، در حالی كه برای مهاجمان چنین وضعیتی وجود ندارد.بنابراین امروزه هدف مهم دیگری به هدف پیشین فوتبال كه «گل زدن» بود، اضافه شده و آن هم «گل نخوردن» است و مدافعان مهم ترین عوامل برای تأمین این هدف هستند. امروز دیگر می توان علاوه بر تاكتیك های زیبای هجومی تیم ها از تاكتیك های دفاعی آنها لذت برد و به هنر دفاعی مربیان بزرگ آفرین گفت.

لطفا ادامه مطلب را بخوانید ...ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه 1390/06/03 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی
آيا 2-5-3 مي تواند گزينه اي تاكتيكي براي وياس بواس باشد؟
 


 

مرد پرتغالي انتخاب هايش را ارزيابي ميكند.
 
چلسي علاقه به بازي با تركيب 3-3-4 دارد و سرمربي جديد اين تيم نيز 3-3-4 را ترجيح مي دهد.اين دو مسئله غير قابل انكار است ولي پس از فروش آرين روبن , دامين داف و خروج جو كول باشگاه نتوانسته است به طور واقعي جاي اين وينگـرها را پر كند.نقشي كه از مهمترين ابزار 3-3-4 و هر نوع سيستم مدرني است.وياس بواس اين مسئله را به خوبي مي داند و به همين دليل باشگاه اقداماتي براي آوردن خوان ماتا از والنسيا و كوين دو بروين ( Kevin De Bruyne ) از گنك بلژيك انجام داده است ولي در حال حاضر فلورنت مالودا تنها بازيكني است كه در تركيب كنوني يك وينگر واقعي است.در چنين شرايطي نمي توان در مقابل وسوسه تجزيه و تحليل تركيب احتمالي چلسي و شايد استفاده ي گهگاه از سيستم 2-5-3 , سيستمي كه در فوتبال امروزي نادر است , جلوگيري كرد.
جاناتان ويلسون تولد 2-5-3 را به كارلوس بيلاردو كسي كه آرژانتين را قهرمان جهان كرد نسبت مي دهد.پس از مسابقات اروپايي سال 1984 جايي كه نقش وينگرهاي قديمي رد شد و وظايف تهاجمي ويژه اي به مدافعين كناري سپرده شد , بيلاردو تصميم گرفت مدافعين كناري اش را جلوتر برده و از آنها به عنوان هافبك استفاده كند در حالي كه با اضافه كردن يه مدافع مركزي به خط دفاع پوشش كافي انجام شود.اين تحول تاكتيكي با قهرماني آرژانتين در سال 1986 به اوج خود رسيد.حتي بعد از آن دوره آثار اين نوع بازي در تيم هاي قهرمانِ تورنمنت هاي بعدي مانند آلمان غربي جام جهاني 1990 و برزيل جام جهاني 1994 و همچنين آلمان در جام ملت هاي اروپا 1996 نيز ديده شد.در سال هاي بعد اين سيستم به آرامي از سطح اول فوتبال محو گشت و به نظر مي رسيد چنين تاكتيكي به پايان كار خورد رسيده است اما ناپولي در سال 2008 و اودينزه در فصل 2011-2010 و البته ليورپول در شب بازي با چلسي در استمفوردبريج ثابت كردند اين سيستم هنوز مي تواند موفق باشد.


منبع: سایت فوتیران

لطفا ادامه مطلب را بخوانید .....

 


ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه 1390/04/15 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

دگرگونی بازیکن شماره‌ ۱۰ در فوتبال پسامدرنبازیکن شماره‌ی ۱۰ به عنوان نماد فوتبال خلاق و زیبا، در گذر زمان دستخوش تحولات زیادی شده است. نمی‌توان این تحولات را از دگرگونی‌ در سیستم‌ها و تاکتیک‌های فوتبال پسامدرن جدا دانست. این تحولات در چه راستایی صورت گرفته‌اند؟

بازیکنان خلاق شماره‌ی ۱۰، در قالب کلاسیک خود، محصول دوره‌‌ای خاص در تاریخ فوتبال هستند. این بازیکنان عمدتا از اواسط دهه‌ی ۶۰ میلادی پدید آمدند. در میان نسل اول آنان، با چهره‌های ماندگاری چون پله، دی‌استفانو، ریورا، اوورات، کرویف و نتزر روبرو هستیم. نسل دوم از اواسط دهه‌ی ۷۰ تا اواسط دهه‌ی ۸۰ ستارگانی چون زیکو، مارادونا و پلاتینی را به جهان فوتبال عرضه کرده است.

برخی از کارشناسان معتقدند که از اوایل دهه‌ی ۹۰ میلادی، بر اثر پیدایش سیستم‌ها و تاکتیک‌های تازه، بازیکن شماره‌ی ۱۰ به مفهم کلاسیک آن، تدریجا رو به زوال نهاده است و روبرتو باجو واپسین نماینده‌ی بازیکنان شماره‌ی ۱۰ به مفهوم کلاسیک آن به شمار می‌رود. به موازات عروج و افول باجو، تدریجا سنخ تازه‌ای از بازیکنان شماره‌ی ۱۰ پدیدار می‌شوند که از منظر روش بازی و دامنه‌ی وظایف و اختیاراتی که در زمین برعهده می‌گیرند، گسستی اساسی از بازیکن شماره‌ی ۱۰ کلاسیک به شمار می‌روند. پرآوازه‌ترین نماینده‌ی این سنخ بازیکنان تازه، لوتار ماتئوس است که گر چه در آغاز در تیم ملی آلمان عمدتا در نقش مدافع یا هافبک دفاعی ظاهر می‌شد، ولی در سال‌های بعد بویژه در تیم باشگاهی خود اینترمیلان با پوشیدن پیراهن شماره‌ی ۱۰، تعبیری تازه از این شماره به دست داد.

لطفا ادامه مطلب را بخوانید ......


ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه 1390/04/12 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

این فصل، فصلی بود که فوتبال باشگاهی از برتری خود دفـاع کرد، و تاکتیک یار نُهم فریبنده "The false nine" از حاشیه به متن اصلی تاکتیک ها تبدیل شد.


لیونل مسی لباس شماره ی 10 را برتن می کند اما رهبری تاکتیک مرسوم False 9 (نُه دروغین) را بر عهده دارد. عکس از: دیوید راموس (David Ramos)، آسوشیتیدپرس

هـرچقـدر که نزدیک باشید، مسلماً بازگشت به عقـب برای مشـاهده ی کُل وقایع سخت تر خـواهد بود. پس از اینکه اینترمیلان با بازی های محتاطانه و هوشمندانه اش توانست قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا را کسب کند، و پس از جـام جهـانی خالی از ماجرا، این احتمال به وجود آمد که فوتبال ممکن است وارد یک عصر احتیاط وارانه شـود.
لطفا ادامه مطلب را بخوانید ...ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه 1390/03/16 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

گلهایی که توسط هرسـه مهاجم بارسلونا زده شـد، تیم پپ گـواردیولـا را در ورزشگاه ومبلی به پیروزی رسـاند.

سـرالکس فرگوسن ترکیب کنونیش را برای این بازی بزرگ معـرفی کرد - این به معنی حضـور خـاویر هـرناندز در رأس حمله و وین رونی پُشت سر او بود. همچنین مـایکل کریک و رایان گیگز نیز خط میانی یونایتد را تشـکیل داده بودند. بزرگترین موضوع تعجب انگیز، حـاضر نشـدن دیمیـتار بربـاتوف، حـتی بر روی نیمکت ذخیره ها بود!

در طرف دیگر، گـواردیولـا برای دفاع چپ تیم ـش اریک آبیـدال را در اختیار داشت اما برای دفاع میـانی، کـارلوس پویول حـاضر نبود، درنتیجه خـاویر مـاسچرانو بعد از تمامی گمانه زنی ها، در مرکز دفاع قرار گرفت.


ترکیب اولیه ی دو تیم

شکل کلی بازی با فینـال 2009 تفـاوت چندانی نـداشت. یـونایتد از چند دقیقه ی ابتـدای بازی لـذت برد اما در ادامه ی بازی تیم ضعیف تر میدان بودند.
لطفا ادامه مطلب را بخوانید ....


ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه 1390/02/12 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

آیا تاکتیک های دالگلیش در سال 2011 برای لیورپول مثمر ثمر خواهد بود؟


کنی دالگلیش در لیورپول و بلکبرن با استفاده از سیستم 2-4-4 روزهای خوبی را سپری کرده است. اما آیا این روش اکنون منسوخ نشده است؟کنی دالگلیش که در سال 1991 لیورپول را ترک کرده بود پس از اخراج روی هاجسون هدایت لیورپول را به عهده گرفت. عکس از: پل الیس (Paul Ellis)، آسوشیتیدپرس، Getty Images

لیورپول
در بازی مقابل اورتون، 20 می 1989، فینال جام حذفی........

سایت فوتیران

لطفا ادامه مطلب را بخوانید ....ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 1390/02/03 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی


تاکتیک بازی راست پاها در سمت چپ, و بالعکس, به طو گسترده ای شایع شده مؤثر واقع شده است. چرا؟


لیونل مسی نمونه ی کامل یکی از موفق ترین بازیکنان در این زمینه است

فوتبال به عنوان یک بازی آسان دیده می شد. بازیکنان بزرگ (جثه) در میانه زمین و نوک حمله بازی می کردند، بازیکنان سخت کوش مدافعان کناری بودند، بازیکنان باهوش نزدیک مهاجمان بازی می کردند، بازیکنان سخت کوشی که کمی باهوش بودند و بازیکنان باهوشی که کمی سخت بودند به عنوان هافبک کناری بازی می کردند و بازیکنان کوچک اندام و سریع در گوشه ها (پیستون) بازی می کردند. چپ پاها در سمت چپ و راست پاها در سمت راست. و کسی که هیچ یک از مشخصات فوق را نداشت، درون دروازه می ایستاد.

هشت دهه گذشته است و همه چیز پیچیده تر شده است و این تنها به این دلیل نیست که نه همه ی دروازه بانان در این روزها کاملاً از نظر اجتماعی غیر کاربردی هستند. پیستون ها برای مدتی محو شدند و به پستی تشریفاتی تبدیل شدند، به گونه ای که باید در موزه به سراغشان می رفتید، ولی اکنون آن ها بازگشتند و تمایل زیادی برای بازی گرفتن از آن ها در سمت مخالف وجود دارد.

در تمامی دوره ها عده ای بوده اند که این کار را انجام دادند. به عنوان نمونه، تام فینی (Tom Finney)، به عنوان یک گوش چپ راست پا در بهترین خط حمله تمام دوران انگلیس بازی کرد – به همراه استنلی متیوس (Stanley Matthews)، استن مورتنسن (Stan Mortensen)، تامی لاتون (Tommy Lawton) و ویلف مانیون (Wilf Mannion) – ولی این امر تنها به این خاطر بود که ماتیوس پیش از آن در پست اصلی فینی به خوبی بجا افتاده بود و بازی می کرد. بعدها بازیکنانی مانند دنیس تیوآرت (Dennis Tueart)، کریس وادل (Chris Waddle)، مارک اورمارس (Marc Overmars) و رابرت پیرس (Robert Pires)، که در جناح مخالف ترجیحاً به بازی گرفته شدند، هنگامی که در سمت مخالف، به استفاده از پای تخصصی شان روی می آوردند بسیار کارآمدتر نشان می دادند..........
 
 جانتان ویلسون - گاردین
 
لطفا ادامه مطلب را بخوانید .....
 


ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه 1390/01/25 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

 

لیگ قهرمانان اروپا ، منچستریونایتد 2-1 چلسی


دو گُل از خـاویر هـرناندز و جــی سـونگ پـارک یـونایتد را به مرحـله ی نیمه نهـایی لیگ قهرمـانان اروپـا هـدایت کـرد.

سـرالکس فرگوسن در طی این بازی، نسبت به دیدار رفت دو تغییر در ترکیب ـش اعمـال سـاخت. نـانی جـایگزین آنتـونیا والنسـیا شـد - گـرچه او در جنـاح چـپ بازی کرد و جـی سونگ پـارک در جناح راست. رافـائل نیز برای این دیدار نتوانسته بود به آمـادگی ـش برسـد و جـان اوشـی جـای وی را در دفـاع راست گرفت.

در طرف دیگر، آنجـلوتی سرمربی چلسی فـلورنت مـالودا، نیکولـاس آنلکـا، الکس را به جـای یـوری ژیرکوف، دیدیر دروگبـا و ژوزه بـوسینگوا انتخـاب کرده بود.

درپـایان بازی، چـلسی با وجـود 10 بازیکن مغلوب شد و آنـان تنها یک دقیقه در نیمه ی دوم، قبل از پاسخ سریع جی سونگ پـارک، شبیه به چـلسی بودند که می توانستند برای منچستریونـایتد دردسـرساز شـوند. در نیمه ی اول بازی برابر ـتری را شـاهد بودیم، بـا این وجـود که شـاهد یک رقـابت تـاکتیکی خـوب هم بودیم.

آنجـلوتی آرایش تیمش را تغییر می دهد

آنجـلوتی تصمیم گرفت تا بازی را با آرایش درخت کریسمس ـی آغـاز کند - بـه یاد ساختاری که در فصل 2007/2008 تیم میلـان ـش توانست از صد منچستریونایتد بگذرد. وی در فصل گذشته در ورزشگاه اُلترافورد از ترکیب 4-3-3 استفاده کرد و سـاختار دفـاعی آن دیدار، شـبیه به این بازی بود - اما تفـاوت مشـهود این دو بازی، مسـئولیت های فرانک لمپـارد و نیکولـاس آنلکا در ترکیب تیم بود. - مسئولیت آنان این بود تا بترتیب به مایکل کریک و رایان گیگز فشـار بیاورند، تا آندو فرصت برای کنترل بازی به مانند دیدار رفت، را پیدا نکنند.


آن استراتژی در دقـایق ابتدایی، تا جایی که چلسی صاحب توپ نبود، به خـوبی جـواب داد. این سیستم جدید حتی باعث شد تا مُشکل آنان در مالکیت توپ که در دیدار رفت با آن دست و پنجه نرم می کردند نیز، حـل شود - فـاصله ی بین خطوط هـافبک و حمله - که در نتیجه فرانک لمپارد و آنلکا این فاصله را به یکدیگر زنجیر زده بودند. .....

لطفا ادامه مطلب را بخوانید ....


ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه 1389/12/18 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی
 


جام جهانی به جای ارائه ایده های خلاقانه، صرفاً به انعکاسی از جریان های گذشته فوتبال تبدیل شده بود. فوتبال بین المللی اکنون در تاریکی قرار گرفته است.


اسپانیا پس از موفقیت در جام جهانی، دلایل زیادی برای جشن گرفتن داشت اما این تورنمنت یک بازی فوق العاده کم داشت. عکس از جاسپر جینن (Jasper Juinen) از Getty Images

در ماه آگوست، من مقاله ای برای ضمیمه ی پیش فصل روزنامه گاردین نوشتم، در آن مقاله عنوان شده بود که به نظر می رسد پس از جام جهانی و موفقیت اینتر در لیگ قهرمانان، شاهد موجی از بازگشت به سوی فوتبال واکنشی (مبتنی بر ضد حمله) باشیم. از آن زمان تا کنون آنچه دیده شد، شاید هجومی ترین دوره در تاریخ لیگ برتر انگلیس بود؛ واقعیتی که دو نکته را نشان می دهد: اول، هیچ گاه سخن کسی را قبول نکنید که می خواهد آینده فوتبال را پیش بینی کند. و دوم، جام جهانی دیگر طلیعه دار فوتبال جهان محسوب نمی شود.........
 
لطفا ادامه مطلب را بخوانید ...
منبع : فوتیران


ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه 1389/12/04 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی
 

بارسلونا برای برطرف کردن نقاط ضعفش چه کرده است؟


در هفته ای که گذشت، بارسلونا دومین شکست فصلش را تجربه کرد. شاگردان آرسن ونگر موفق شدند در لندن، ژاوی و تیمش را با نتیجه دو بر یک شکست دهند و بدین ترتیب خود را برای سفر به جهنم "کمپ نو" آماده کنند.

بدون شک بارسلونا، بهترین تیم حال حاضر فوتبال دنیا است. کیفیت بازی، بازیسازی ها ژاوی و قدرت هجومی خارق العاده لیونل مسی این تیم را شکست ناپذیر کرده است. اما اشتباهاتی که از تیم بارسلونا سر می زند، به مراتب بزرگ تر از حد و اندازه های این تیم است. تیمی که به عقیده بسیاری از فوتبال دوستان می تواند لقب بهترین تیم تاریخ فوتبال را یدک بکشد، نباید چنین اشتباهات بزرگ و عجیبی را مرتکب شود.........

لطفا ادامه مطلب را بخوانید ....
 


ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 1389/11/19 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی
 

چرا بیشتر تیم هـا اینگونه گلزنی نمی کنند؟


قـانون جــدید آفسـایدگیری بـاعث شده تـا مـدافعین و مغـزهـای فوتبـال نـاکام بمـانند، امـا مهـاجمانی که باید از این موضوع بهرمند شـوند هنـوز به قدر کـافی مهـارت پیدا نکرده اند.

اول از همه باید پیشینه ی این قـانون را بررسی کنیم، مخصـوصـاً تغییرات کنونی که در رابطه با این موضوع اعمـال شده اند.
کـه صرف تـاریخچه ی این قـانون شده است به نمـونه هایی از تـاکتیک به کـار رفته در این رابطه اشـاره کرده، ضمن اینکه کیت هگت (Keith Hackett) رئیس مجمع داوران لیگ برتر انگلسـتان نیز در مورد نمـای اجمـالی قـانون جدید آفسـایدگیری با تمـام خصوصیـات و جزیئـات آن نظراتش را ارائه کرده.

در این مقـاله مـا سعی داریم تـا بـا نتـایج خـاص این تغییرات مواجه شویم. در حـال حـاضر، این قـانون به این شکل است که؛ یک بازیکن در شرایط آفسـاید حرکت می کند و پـاسی در همـان جهت حرکتش ارسـال می شود، در این وضعیت بازیکن تـا زمـانی که پـایش به توپ نخورده باشد، می تواند در وضعیت آفسـاید بـا توپ حرکت کند.
امـا اگر دراین مـیان، بازیکنی که در آفسـاید نبوده، صـاحب چنین توپی شود و بـا پـاسش، بازیکنی که از خط عرضی زمین، عقب تر از اوست را صـاحب توپ سـازد، سـوت داور مـانع از ادامه ی دیدار نمی شود.

این توضیح نسبتاً طولـانی را خـواندیم تـا بهتر با این موضوع سـاده آشنـا شویم. حـال گلزنی می تواند انتخـابی برای این تـاکتیک باشد.

گل کریستیـانو رونـالدو در اوایل فصل مقـابل ریسینگ سـانتـاندر نمـونه ی واضحی از این تـاکتیک بود.
 

اگرچـه، بازی کردن بـا خط بُلند دفـاعی تنهـا عـامل دریـافت چنین گلهـایی نیست. گُل دوم هـلند برابر جمهوری چـک در رقـابت هـای یورو 2004 نیز شبـاهت خیلی نزدیکی به گُل رئـال مـادرید دارد.در اینجـا روود ون نیسـتلروی (سبز) زننده ی گُل، و آرین روبن (آبی) سـازنده ی گُل است. زمـانی که ادگـار دیویدز (قرمز) پـاس اول را می دهـد، ون نیستلروی کـاملـاً در آفسـاید است. امـا چونکه روبن خودش را جـلوتر از نیستلروی رسـاند، مجـاز بود که برای تمـام کردن، توپ را برای ون نیستلروی ارسـال کند.

لطفا ادامه مطلب را بخوانید ...


ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 1389/09/30 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

 

 در مسابقات فوتبال هر تیمی بسته به تفکرات تهاجمی خود اصولی را برای بازی تهاجمی خود هنگام تصاحب توپ در نظر دارد که عمدتا با رعایت شاخصه های این اصول سعی در رسیدن به گل و برتری دارد .

در زیر خلاصه ای از این اصول تهاجمی را مرور میکنیم .

 

 

اصول بازی تهاجمی

 

شروع یا آغاز حمله : هر بازیکن تیم برای دریافت توپ وظیفه دارد در طول و عرض زمین خود را نشان دهد در واقع استفاده از طول و عرض زمین مهم است .

انتقال توپ از دفاع به حمله : زمانیکه که یک تیم صاحب توپ می شود . وظیفه و نقش بازیکنان نیز تغییر
 می کند. زیرا تیم حالت دفاع را از دست داده و به حالت حمله در می آید .

در این حالت باید سریع توپ را به سوی دروازه حریف ببرد که این تاکتیک احتیاج به سازمان دهی دارد. سپس باید با کمترین ضربه توپ را به جلو فرستاد پس احتیاج به پاس بلند و دقیق و حمایت و استفاده از توپ ارسال شده دارد . چنانچه مراحل فوق امکان نداشت باید در زمان دریافت توپ ، حفظ توپ نماید .

مناطق مناسب حمله : استفاده از تمام طول و عرض زمین برای فقط توپ که باید به صورت مربع (سه حمایت ) و استفاده از پاس های نفوذی برای غافلگیری حریف ، به صورت فوق بازی کرد .

پاس عمق :

پس ازتصاحب توپ باید به سرعت حمله کرد .سرعت می تواند با توپ باشد و یا یک پاس بلند تا مهاجم یا بازیکن مناسب را صاحب توپ نماید . پاس را بین دو مدافع یا پشت مدافع بدهد . در این جا دویدن به موقع و حرکت بدون توپ لازم است .

اهمیت اول یک ضربه زدن (ضربه اول) اگر ضربه اول خوب نواخته شود تاثیر روانی آن چنین است که بقیه کارها نیز خوب اجرا خواهد شد .

توجـه :

تفکر استراتژی تیمی فوتبال انگلیس این می باشد که می گوید ( در یک سوم میانی پاس عرضی ندهید ) در صورتی که در فوتبال آلمان و فرانسه و آمریکای جنوبی از جمله برزیل و آرژانتین این یک سوم میانی منطقه تمرکز و تعادل می باشد که از این منطقه از پاس های عرضی بیشتری بهره مند می گردند . تا دفاع حریف را باز نموده و بتوانند با پاس قطری یا عمقی بدون سازماندهی پوشش تیم حریف زودتر به گل برسند .

 تاريخ : شنبه 1389/09/20 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

در مسابقاتی که روش تدافعی را برای تیم خود انتخاب میکنید .باید نکات زیر را رعایت نمایید .

حفظ توپ برای پیروزی :

 نکته مهم و کلیدی برای هر پیروزی کنترل بازی است  یعنی تاکتیک تیمی را به حریف تحمیل کردن و کسب مجدد توپ . طبق آمار از 41153 پاس که در52 مسابقه داده شده 791 پاس در بین راه قطع شده و 20113 مورد حفظ توپ شده است به معنی دیگر 20113 عدد از این پاس ها به مقصد نرسیده است .

 50% از توپ ها در یک سوم حمله از دست رفته ، یعنی 36 % در میانه زمین و 14 %  در خط دفاع به هدف نرسیده اند .

1-   توپ را تاحد امکان نزدیک دروازه حریف تصاحب کنید .

2-  از تاکتیک های پرس استفاده کنید به محض تصاحب توپ با دویدن با توپ یا پاس دادن (ضد حمله )  سریعا حمله کنید .اگر تیم به دنبال استفاده از شروع های مجدد است ، باید فوتبال را حمله ای بازی کند و در غیر اینصورت باید به تیم کمک کرد که تیم چگونه و چه زمان بهترین تصمیم را بگیرد . تمرین کردن بدون در نظر گرفتن تصمیم گیری فاقد ارزش است .

 تاريخ : پنجشنبه 1389/09/04 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

 

▪ تاکتیک تیمی

نحوه چیدمان بازیکنان در زمین و حرکت آنها را تاکتیک تیمی نامند. اینکه در ترکیب یک تیم از چند مدافع و چند هافبک و چند مهاجم استفاده شود را تاکتیک تعیین می کند. در اولین تورنمنت های جهانی اکثر تیم ها از دفاع های ۳ نفره پوششی استفاده می کردند. در دهه های ۴۰ و ۵۰ سیستم بازی ۳-۵-۲ بیشترین مورد استفاده را در نحوه چیدن مهره ها در زمین داشت اما امروز در هیچ یک از تیم های ملی ما دیگر شاهد دفاع ۳ نفره نیستیم و این سیستم منسوخ گردیده است. امروز پر طرفدارترین سیستم های ارنج ۴-۴-۲  * ۴-۴-۱-۱ * ۴-۲-۳-۱*  ۴-۵-۱ * ۴-۳-۲-۱ و ۴-۱-۴-۱ است.

از تیم های اروپایی، منچستریونایتد، میلان و رئال مادرید ۴-۴-۲ بازی می کنند و چلسی و یوونتوس نیز ۴-۲-۳-۱ را برگزیده اند. بارسلونا هم اخیراً از سیستم ۴-۳-۳ استفاده می کند.

الف) دفاع

در تمامی سیستم های فوق دفاع خطی ۴ نفره وظیفه دفاع از دروازه را بر عهده دارد و هافبک های دفاعی در این امر به آنها یاری می رسانند. امروزه حضور هافبک های دفاعی در تمامی ترکیب ها مشهود است.درست است که بازی این بازیکنان چندان تماشاگر پسند نیست اما آنان با تخریب بازی هافبک های تیم حریف، موجب بازیسازی در میانه میدان برای تیم خود می شوند. در میان سایر پست ها، همیشه هافبک های دفاعی در فصل نقل و انتقالات قیمت بالایی را به خود اختصاص داده اند و این گواهی بر ارزش حضور این بازیکنان در زمین است. امروزه گرانقیمت ترین هافبک های دفاعی جهان، ماکلله و اسی ین با دستمزد ۱۲۰ هزار پوند در هفته می باشند.

ب) هافبک

در سیستم های امروزی، داشتن ۲ گوش کناری سرعتی و دریبل زن بسیار حائز اهمیت است. گواه این مدعا هم قیمت بالایی است که تیم های باشگاهی حاضرند برای بازیکنانی مانند آرین روبن، جو کول، کریستیانو رونالدو و دیوید بکهام بپردازند. بازیکنان کناری خلاق هنگامی که بازی در وسط زمین گره خورده باشد، به کمک تیم آمده و با بردن بازی به کناره ها و سانتر از طرفین، نظم دفاع مقابل را به هم می ریزند و موقعیت های گلزنی فراهم می کنند.همچنین هنگامی که تیمی در دقایق پایانی بازی (۷۵ الی ۹۰) نتیجه را در دست داشته باشد، بهترین راه برای گذراندن زمان بردن بازی به کناره ها و دریبل زدن و گرفتن اوت و کرنر های مکرر است که این امر به کمک بازیکنان خلاقی همچون روبن و رونالدینیو امکان پذیر خواهدبود. همچنین بازیکنانی که بتوانند در بازی های بسته، با خلاقیت خود گره بازی را بازکنند و با ایجاد تنوع در خط هافبک به ساختار حمله تیمی نظم ببخشند، از ارزش بالایی برخوردارند.

ج) خط حمله

جز سیستم ۴-۴-۲ که بر حضور ۲ مهاجم اصرار دارد، اکثر سیستم های امروزی وظیفه حمله را به یک تک مهاجم سپرده اند و با پوشش مناسب و حضور تیمی در محوطه جریمه حریف، به دنبال گلزنی هستند.پست CF یا همان مهاجم کاذب در سیستم های فوق وظیفه ارسال پاس به کناره ها و پاس های عمقی را بر عهده دارد و موتور متحرک تیم است.مهاجم کاذب توسط هافبک های دفاعی که وظیفه توپ دزدی و تخریب بازی حریف را بر عهده دارد، تغذیه می شوند.بر خلاف سال های آخر دهه ۶۰ که اکثر تیم ها با ضربات سر به گل می رسیدند، امروزه به خاطر حضور مدافعان بلند قد در مرکز خط های دفاعی، دیگر نمی توان به این روش به عنوان مسیر قطعی برای رسیدن به گل اطمینان کرد.امروزه ۲ نکته مهم در بازی تمامی تیم های طراز اول جهان مشهود است:

۱) تیم های بزرگ سیستم تیم را بر مبنای مهره های کلیدی خود می چینند و این سیستم به خودی خود ارزشمند نیست.

۲) تیم های بزرگ با تغییر ناگهانی سیستم های خود موجب سردرگمی خط هافبک و دفاع تیم مقابل می شوند.

برای مثال در بازی آلمان و آرژانتین در جام جهانی ،۲۰۰۶ تیم آرژانتین در طول ۹۰ دقیقه ۹ بار تغییر سیستم داد. آنها که با ۴-۲-۳-۱ بازی را شروع کرده بودند، با توجه به خطوط دفاعی فشرده آلمان در دقیقه ۲۰ بازی به ۴-۱-۴-۱ روی آوردند و باز در دقایق پایانی نیمه اول به ۴-۴-۲ تغییر سیستم دادند. حتی در دقایق پس از گل آلمان، آرژانتین رو به بازی با سیستم کاملاً تهاجمی ۳-۴-۱-۲ آورد. اساتید تغییر سیستم در فوتبال کنونی جهان، کارلوس «آلبرتو پریه را» مربی تیم ملی برزیل و «فابیو کاپلو» مربی تیم رئال مادرید هستند.

 تاريخ : شنبه 1389/08/08 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

استفاده از پاسها...

 • استفاده از پاس به عقب به عنوان یک ابزار حمله
 • استفاده از ردوبدل به عنوان ابزار حمله
 • استفاده از تعویض بازی و تعویض منطقه حمله
 • ....

 

استفاده از پاس به عقب به عنوان یک ابزار حمله
اگر پاس به یک بازیکن در وسط مدافعان داده شود ، باعث می شود که مدافعان به سمت آن بازیکن کشیده شوند و این بازیکن با پاس به عقب می تواند قدرت بازی سازی و استفاده از فضاهای خالی را برای تیم ایجاد کند. البته پاس به عقب در چنین مواقعی زمانی اجباری است که بازیکن تحت فشار زیاد قرار گیرد ، در صورتی که یک بازیکن در عمق صاحب توپ شود و فشار بر روی وی وارد نشود ، خود قدرت بازی دارد ، زیرا مهمترین هدف در بازی رسیدن به دروازه حریف است.

استفاده از ردوبدل به عنوان ابزار حمله
در این نوع بازی می توان با استفاده از یک رد و بدل ، فضا سازی نمود. بازیکن مهاجم با حرکت به سمت توپ و دریافت توپ از یار خودی مدافعان را دچار اشتباه می نماید و با استفاده از یک پاس یا حرکت با توپ ، موقعیت بازی را افزایش می دهد. در تجزیه و تحلیل بازیها ، ما باید دقت داشته باشیم که بازیکن چه کاری می خواهد انجام دهد.

استفاده از تعویض بازی و تعویض منطقه حمله

پاس در منطقه بالها می تواند مدافعان را به ست کناره ها بکشاند ، به صورتی که مهاجمان در بال مخالف از آزادی عمل خوبی برخوردار می شوند و به راحتی می توانند موقعیت بازی ایجاد نمایند. اغلب تلاش برای تعویض بازی در ضمن پاس به عقب در کناره ها انجام می شود. در زیر با یک حرکت ترکیبی ، تعویض عرض بازی نشان داده شده است..

..... لطفا ادامه مطلب را بخوانید ....ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 1389/07/30 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

تاکتیک به یک عبارت یعنی ایجاد مشکل و چالش برای حریف بایک برنامه خاص.

- یک تیم خوب تیمی است که بتواند در بازی مشکلی را برای حریف از لحاظ تاکتیکی به وجود آورد

- چالش دیگر اینست که یک مربی بتواند مشکل به وجود آمده توسط حریف را درک نموده و آنرا حل نماید مربی می تواند در موارد ذیل تاکتیک و یا برنامه داشته باشد

ضربات شروع مجدد

اصولاً اگر مربی در یک هفته بر روی یک موضوع تمرکز نموده و تمرین نماید حتی اگر سیر انجام تمرینات کیفیت کافی را نداشته باشد بازیکنان هنگام مواجهه با آن موضوع تمرینی در روز بازی کیفیت خوبی را به نمایش میگذارند. تمرین بر روی تاکتیکهای ضربات ایستگاهی اغلب مورد غفلت مربیان ایرانی قرار میگیرد. برخی از مربیان خیلی زود از انجام این تمرینات خسته شده و آنرا بی فایده میدانند برخی دیگر از مربیان تمریناتی یکنواخت را (بدون برنامه ) به اسم تمرینات ضربات ایستگاهی در کار خود می گنجانند که تمامی اینها باعث عدم نتیجه گیری مناسب از تاکتیکهای ضربات ایستگاهی خواهد شد. به عقیده من مربی بایستی برروی تک تک موارد ضربات شروع مجدد اوت -کرنر-ضربات ایستگاهی برنامه ای مشخص داشته باشد.

تعویض و یا تغییر جا
گاهی اوقات مربی بایک یا چند تعویض تاکتیک جدیدی را برای خود به وجود می*آورد به طور مثال هنگامیکه مربی مهاجم سرعتی خود را از بازی بیرون آورده ومهاجمی سرزن با قدی بلند را وارد زمین می کند تاکتیک خود را از بازی زمینی به بازی هوایی و سانترهای با ارتفاع از جناحین تبدیل می*کند که این خود مشکلی جدید را برای مربی تیم خریف به وجود می*آورد.


کنترل سرعت بازی
مربی می تواند با تاکتیک خود سرعت بازی را کم و یا زیاد کند . به طور مثال کنترل سرعت بازی از طریق حفظ توپ بالا هنگامیکه مربی از بازیکنان خود می خواهد توپ را با پاسهای زیاد حفظ کنند در حقیقت سرعت بازی را کاهش داده است.


ضد حمله
انجام تاکتیک ضد حمله احتیاج به تمرینات زیادی دارد تا بازیکنان به راستی مفهوم ضد حمله را درک نمایند. به عبارتی دیگر انجام تاکتیک , ضرحمله برنامه ریزی قبلی خاص خود را می*طلبد. 


پرسینگ
تمامی مربیان هم عقیده اند که تاکتیک پرس راب رای تمامی مقاطع بازی نمی توان استفاده کرد. اما این تاکتیک نیز احتیاج به تمرین و ممارست قبلی دارد یعنی مربی نمی*تواند بدون کارکرد بر این تاکتیک دستور اجرای آنرا در زمین صادر نماید.


استفاده از آفساید
برخی مربیان معتقدند که آفسایدگیری تاکتیکی غیر قابل اجرا و زیانبار است در حالیکه اینطور نیست بدیهی است که شما نمی توانید در طول یک بازی و در تمامی لحظات این تاکتیک را بکار برید. اما در برخی مواقع علی الخصوص هنگامیکه شما نتیجه را واگذار کرده اید این تاکتیک می تواند نتیجه بخش باشد.

در خاتمه میتوان مواردی دیگر را نیز به مطالب بالا اضافه نمود. اما در مجموع تفکر و تمرین برروی این موارد به طور حتم کارساز خواهد بود.

 تاريخ : سه شنبه 1389/07/06 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

 

اصول دفاع پرسینگ

 

*** سه عنصر مهم براي بازي پرسينگ :

1- تيم بايد منسجم باشد . ( حفظ فاصله‌هاي معقول )  

2- تمام بازيكنان بايستي در پرسينگ شركت داشته باشند . هيچ بازيكني نبايد خود را مخفي كند .

3- امكان فراهم ساختن فشار بالا در طول 90 دقيقه وجود ندارد اما هرگز عدم فشار هم وجود ندارد . بايد بين فشار بالا م متوسط يك تعادل ايجاد شود .

 

** فقط در موارد زير پرسينگ وجود ندارد :

- موقعي‌كه توپ خارج از بازي است . ( بهترين موقع براي استراحت ) 

- موقعي كه بازيكن آسيب ديده در زمين مداوا ميگردد .

** سيستم 2-4-4 به عنوان يك آرايش ايده‌آل براي پرسينگ است .

 اين سيستم توسعه مؤثري از پرسينگ موفقيت آميز را دارد . اين در صورتي است كه سازماندهي درست و مناسب باشد . اهميت بيشتر اين است كه هيچ بازيكني كار ويژه‌اي ندارد مثل مارك كردن يك بازيكن .

** بدون بررسي قانون آفسايد تاكتيك پرسينگ امكان پذير نيست ، اما تله آفسايد تنها يكي از مفاهيم اين تاكتيك در سيستم پرسينگ است .

 

*** جنبه‌هاي تاكتيكي پرسينگ :

1- بازيكن مهاجم با ميانه زمين بايد كسي را كه توپ دارد زير نظر داشته باشد و جلوي حركات حمله‌اي آنها را ببندد

2- رفتار بازيكنان مياني و مدافعين با اين رفتار حمايت بشود ( سازگار باشد )

3- بازيكنان خط دفاعي بايستي از چرخش مهاجمان به طرف دروازه جلوگيري كنند .

وقتي پرس انجام ميشود نهايت ، گرفتن توپ از حريف است . وقتي توپ را گرفتند سريع بايد به جلو آمده به خارج از خط دفاع ، تا حريف در آفسايد بيفتد و حمله‌اي جديد را آغاز كنند .

 

تهيه و ترجمه : استاد اردشير پورنعمت (مدرس بين‌المللي فيفا)

 تاريخ : شنبه 1389/05/09 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

 

·          چگونگي ساخت حمله كننده ها :

 

اگر بازيكنان در ميان خود تنها بخواهند پاس رد و بدل كنند ، قادر به پيشروي نخواهند بود و هر پاسي كه به فضاي ديگر ارسال ميكردد بوسيله مدافعين قطع ميشود . بنابراين اگر چهار بازيكن در عرض خط مياني باشند حداقل دو نفر بايد در حمله شركت كنند . براي ايجاد عمق و عرض در حمله و پيوستن در حمله و تمام كردن به جلو حمله كنند . اگر همبازيان در زمان صحيح به فضاي مناسب حركت نكنند ادامه پاسها غير ممكن ميگردد و مالكيت توپ احتمالاً از بين مي‌رود . بازيكناني كه مي‌توانند حركت بدون توپ را با هدف بوجود آوردن فضا براي ساير بازيكنان ايجاد كنند بسيار با ارزش هستند . بازيكني كه حركت بدون توپ را انجام ميدهد در واقع جهت بازي را تعيين مي‌كند . فوتبال مدرن و برتر نيازمند اين است كه همه  بازيكنان در تيم بوسيله حركت به فضاي خالي خودشان را براي امكان انتخاب پاس قابل استفاده نمايند .

اگر شما سه يا چهار بازيكن با اين تفاصيل را داشته باشيد ، بازيكن صاحب توپ بهترين انتخاب‌ها  را خواهد داشت .

·          هدف از جاگيري بدون توپ بهم ريختن مدافعين و بهره گيري از فضاهاي باز يا دورشدن از حريف است . براي ايجاد عمق حداقل به سه بازيكن نياز داريم .براي مثال اگر در يك بازي بازيكن در خط طولي سمت راست توپ دارد ، بازيكن‌هاي مهاجم بايد به حمايت او آمده و ايجاد مثلث نمايند .(دارنده توپ بايد حداقل دو شانس پاس داشته باشد .)

·          استفاده كردن از فضاهاي گوش :

دستيابي و دور زدن و رسيدن به پشت دفاع يكي از مؤثرترين شكل‌هاي بازي حمله ايست. تيمي كه در انجام اين كار توانا باشد ميتواند كه شانس گل ايجاد نمايد اما امروز بازي گوش الزاماً توسعه پيدا كرده و بيش از گوشهاي سنتي به آن توجه مي‌گردد .( به علت تراكم در وسط زمين ) امروزه گوشها بايد در جستجوي توپ باشند حتي تلاش كنند آن را از حريفان بوسيله جنگيدن ويا قطع كردن بگيرند . اين بازيكنان امروزه بايد همه كاره باشند . غالباً اورلپ (over lap ) راه خوبي براي دور زدن و رسيدن به فضاي پشت دفاع و دستيابي به وضعيت گلزني است . (يكي از بازيهاي مهم در بازي با گوش است .) هنگامي كه يك حمله بطور موفقيت آميز دفاع را در گوش‌ها مغلوب مي‌كند يك پاس به عقب در عرض دروازه بوجود مي‌آورد كه دفع آن توسط مدافعين خيلي سخت است و مهاجمين براي ايجاد بهترين موقعيت قاطعانه واكنش نشان ميدهند .

·          تعويض بازي :

براي گلزدن بايستي حمله سازماندهي شده باشد و كار تيمي در حمله هم با سازمان انجام شود . مقصود اين نيست كه همه حمله كنند بلكه وظايف بايد مشخص و معين باشد .

تعويض بازي (تعويض جهت بازي در حمله ) بخش مهمي از اين سازماندهي است . براي توانايي در اجراي اين امر بازيكنان بايد ديد مناسبي داشته باشند .يا قابليت ديدن آنچه را كه در زمين اتفاق مي‌افتد را دارا است .

غالباً تيم با توده‌اي از مدافعين در نزديكي توپ مواجه است ، جايي كه پاس نفوذي به داخل فضاي پاس غير ممكن است اما با كشيده شدن دفاع به يك سمت ، ممكن است قادر به گلزني در آسيب پذيرترين نقطه يعني در سمت دور حمله باشد . (بازي را به يك سمت بكشيد و به سرعت تعويض بازي كنيد )ضمناً تعويض بازي بايد با سرعت انجام گيرد .

تهیه وترجمه  : استاد اردشير پورنعمتتاريخ : سه شنبه 1389/03/18 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی
 

 2-4-4، اختیار کلاسیک یا اجبار مدرن؟

 


 
فصل 10-2009 فوتبال اروپا را می توان تاریخ بازگشت سیستم 2-4-4 به باشگاه های بزرگ نامید. این سبک از بازی، کلاسیک ترین و قدیمی ترین سیستم آرایش بازیکنان فوتبال است. آیا بازگشت 2-4-4 قدمی به عقب است؟ آیا این تغییر روش به اجبار صورت گرفته است و رنگ و بویی مدرن به آن داده اند؟

وقتی در سال 2001 باشگاه منچستریونایتد دست به خرید "رود فان نیستلروی" زد و او را جانشین زوج های خط تهاجمی موفق خود یعنی دوایت یورک – اندی کول و سولشیائر – شرینگهام کرد، عصر نوینی در فوتبال اروپا آغاز شد. عبور از 2-4-4 و رسیدن به سیستم نوین.

سرآلکس فرگوسن و دستیار پرتغالی اش کارلوس کرش (که هم اکنون سرمربی تیم ملی پرتغال است) سیستم جدیدی از دل روش های 2-4-4 و 3-3-4 استخراج کردند که به تیم اجازه می داد تا با دو بال و یک مهاجم مرکزی ضد حملات سریع و مهلکی ترتیب دهد. نام سیستم جدید 1-3-2-4 بود که بزودی با اقبال فراوانی در بین تیم های مختلف روبرو شد. بویژه آنکه این سبک بازی مورد توجه تیم های دفاعی قرارگرفت و بازی تهاجمی را نیز به خوبی پوشش می داد. برای مربیانی مانند ژوزه مورینیو استفاده از این سیستم نعمتی بود تا با دفاع محکم در حالتی که دو هافبک میانی به مدافعان بپیوندند، 6نفره در برابر حملات حریف مقاومت کنند و به محض بدست آوردن توپ سیستم به طرز ترسناکی به شکل 4-2-4 در بیاید که متخصصان اجرای این پروسه بارسلونا، اینتر،منچستریونایتد و لیورپول بودند.

اما استفاده از سیستم مترقی 1-3-2-4 نیاز به بازیکنان ویژه ای دارد. یک مهاجم مرکزی گلزن مادرزاد، دو بال چپ و راست که قابلیت جابجایی دایمی با یکدیگر داشته باشند و هافبک های جنگنده و فیزیکی که علاوه بر درگیری، پاسورهای قهاری باشند تا در هنگام ضد حمله در کمترین زمان ممکن توپ را به حمله وران بویژه مهاجم مرکزی قدرتمند که وظیفه گلزنی و تخریب دفاع حریف را همزمان ایفا می کند، برسانند. بر همین اساس وقتی تیمی بازیکنان مورد نظر را از دست بدهد لاجرم باید تغییر سیستم دهد، اتفاقی که در این فصل باشگاه های اروپا شاهد آن هستیم. اینتر با از دست دادن مهاجم مرکزی همه کاره خود یعنی زلاتان ابراهیموویچ و خرید زوج میلیتو – اتوئو به سوی نوعی از 2-4-4 رفته است و منچستر یونایتد با از دست دادن تبس و رونالدو که اولی بعنوان مهاجم تخریبچی و دومی بال کناری همه کاره و گاه مهاجم مرکزی در سیستم 1-3-2-4 بکار می رفتند، حال با انتخاب زوج رونی – برباتوف یا مایکل اوون که آلترناتیو یکی از این دو است به یاد 2-4-4 طلایی سال 99 افتاده است. حتی رقیب همشهری آنها یعنی منچسترسیتی در بیشتر بازی های خانگی این فصل لیگ برتر جزیره با زوج حمله ای ظاهر می شود که استاندارد آن آدبایور- تبس است و تغییرات احتمالی در آن فقط بخاطر مصدومیت و محرومیت های احتمالی این دو بازیکن است.

چلسی آنچلوتی نیز همزمان وقتی از آنلکا و دروگبا استفاده می کند الگویی از 2-4-4 به نمایش می گذارد. اما اینکه تغییر روش گفته شده تا چه حد جوابگوی نیاز آنان خواهد بود باید به انتظار دیدارهای آینده نشست و دید چه خواهد شد. نکته آخر اینکه درصورت عدم پاسخگویی سیستم 2-4-4 با توجه به بازیکنان موجود می توان مدل 1-3-2-4 را بازسازی کرد ولی نه به قدرت گذشته.

امیرمنصور رنجبرنیا


تاريخ : سه شنبه 1389/03/04 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی
 

 

زمانی که تیم توپ از دست میدهد دفاع تیمی مبتنی بر تاکتیکهای مختلف انفرادی و گروهی و یا تیمی آغاز میشود تاکتیکهای تدافعی بسته به شرایط تیم خودی ، تيم حريف، شرايط محيطي و غيره ممكن است تغيير يابد .

تله آفسايد يكي از تاكتيكها وروشهايي است كه در بعضي موارد كاربرد بسياري براي دفع حملات وخطرات حريف به روي دروازه دارد . 

 

تله آفساید روش بسیار موثری برای خط دفاعی هر تیم است . که هم برای تصاحب توپ و هم قرار دادن حریف در تله آفساید به کار میرود . در بکار گیری تله آفساید بازیکنان دفاعی بصورت بسیارهماهنگ به سمت وسط زمین مسابقه حرکت میکنند . تیمهای بسیاری از تله آفساید در حال حاضر و حتی سالیان گذشته استفاده میکردند همچون تیم ملی دانمارک در سال ۱۹۸۰ به مربیگری مورتین السن که از این راهکار حریفان را در فاز حمله بسیار اذیت میکردند .

 ذرز

 

اصول تله آفساید :

 

تله آفساید میتواند در سه موقعیت استفاده شود .

۱- هنگام قرار گرفتن در معرض حمله حریف

۲- پس از دور شدن توپ از دروازه تیم خودی

۳- قبل از ضربات ایستگاهی و آزاد تیم حریف

 

مهدی باغانی

 تاريخ : پنجشنبه 1389/02/30 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

 

اصول حمله در فوتبال

 

براي اين كار شما به بازيكناني نياز داريد كه فضاهاي خالي ايجاد كنند و از آن بهره برداري كنند .

1-  بازي كردن در عرض :

در اين روش با نيت خارج كردن حريف و باز كردن آنها براي ايجاد شكاف در دفاع از مهمترين مسائل است . رد طول آماده كردن مناطق ، تيم بايستي مالكيت توپ را حفظ كند. مثلاً يك تيم 15 تا 20 پاس ميدهد تا منطقه‌اي را براي حمله آماده كنند .

2- حفظ توپ :

اصول زيادي در حمله وجود دارد كه به بازي حمله موفق مربوط مي‌گردد اما مهمترين آنها مالكيت توپ براي تعيين هر كاري است .كار تيمي خوب بهترين راه براي حفظ مالكيت توپ و فشار آوردن به حريف بطور دائم براي سازماندهي مجدد دفاعي است . مانند ايجاد فضاي مهاجمان در حمله و آماده شدن براي دريافت .

بهترين تمرين براي اين مسأله تمرين 7*7 در يك سوم مياني زمين است . چون بيشترين زمان حركت توپ در اين منطقه است .

به محض مالكيت توپ تيم بايد از پاسهاي مطمئن استفاده كند چون يك پاس بد نه تنها معني‌اش از دست دادن توپ است بلكه ميتواند نتيجه‌اش يك ضد حمله خطرناك باشد.براي بوجود آوردن فضا شما نياز به تحرك داريد . حفظ توپ سخت است و آسان نيست و احتمالاً بوسيله آهسته بازي كردن و جاگيري غير معمول بازيكنان بدون توپ مالكيت از بين ميرود .

بازي 6*6 و 7*7 براي حفظ مالكيت توپ در فضاي محدود بسيار فضاي مهمي است و مي‌بايست در تمرينات داشته باشيم .

3- توسعه حمله در يك سوم دفاعي :

هدف ، دستيابي به پشت دفاع حريف است . ( منطقه نهايي حمله براي شوت و تك به تك و ... )

4- حركت آزادانه بوسيله حركت به عمق و عرض :

يكي از مشكلات اساسي فوتبال چگونگي ساخت حمله كننده‌هاست . اكثر مواقع حركت حمله با شكست مواجه ميگردد چون روي يك خط حمله ميكنند ،كه اين مسأله بخوبي توسط دفاع كنترل مي‌شود .يكي از مشكلات حمله كننده ها زود حركت كردن بازيكنها ميباشد مانند لحظه استفاده از توپهاي سانتر شده از كنار .

اين اولين قسمت اصول حمله بود . انجام اين اصول در جريان بازي خود مستلزم تمرينات زياد و پشتكار فوق‌العاده ميباشد .

منتظر نحوه حمله و نحوه استفاده از مناطق گل باشيد .

 

تهيه و ترجمه : استاد اردشير پورنعمت (مدرس بين‌المللي فيفا )تاريخ : دوشنبه 1389/02/13 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

 

 

·  مهارتها :

اساساً يك مدافع ، يك حريف گير است . كسي است كه وقتي تيمش در دفاع است بايد دفاع كند . پس بايد در كليه مهارتهاي درگيري استاد باشد و در پاس دادن ، سر زدن و كنترل توپ بايد خوب باشد .

 

·  درگيري ( تكل) :

1-  تاكتيكها و تكنيكها ( درگيري ، كِي درگير شويم و ...)

2- آگاهي از چه موقع درگير شدن براي بازيكني كه در جستجوي سلب مالكيت از حريف است بسيار مهم است .

3- مدافع تنها بايد زماني خود را براي درگيري تسليم كند كه به نسبت ،موقعيت امن و سلامتي داشته باشد و هنگامي ريسك كند كه بوسيله مدافع ديگر پوشش داده شده باشد .

4- تنها مدافعين نيستند كه تمرين درگيري بايد بكنند بلكه همه بازيكنان بايد آن را انجام دهند .

 

·  درگيري از جلو :

مدافع بازيكن جلويي را مي بندد و براي درگير شدن با داخل پا بطرف توپ نزديك مي شود و بوسيله ادامه فشار سخت توپ را يا دور ميكند يا از حريف مي گيرد .

اكثراً بازيكني كه ابتدا پاسخ ميدهد برنده توپ است و راه موفقيت در اين حركت پاي درگير است . بازيكني كه عكس العملش سريع است اكثراً برنده توپ است .

 

·  درگيري بوسيله پرش :

اگر مدافع خيلي فعال و پوياست با پرش به جلو و ضربه زدن به جلو توپ را دورمي‌كند . بعضي مواقع مدافع با تعقيب توپ ميتواند توپ را تصاحب كرده و در حمله شركت كند .

 

·  درگيري بوسيله سُر رفتن :

بسيار مشكل و خطرناك است چون اگر بازيكن نتواند توپ را بگيرد ، شكست مي خورد اما در موقعيتي كه يك بازيكن سريع در حال گذشتن از حريف است درگيري بوسيله سُررفتن غالباً تنها پاسخ براي دريافت توپ است .

 

·  سَر زدن :

مهارتهاي سر زدن از مهارتهاي پايه اي دفاع است . در فوتبال مدرن زمان و فضا نيست پس بايد سريع دفع شود . بازيكناني كه ميتوانند با سر پاسهاي دقيق بدهند و يا ميتوانند در موقعيتهاي خطرناك توپ را از جلوي دروازه خود دور كنند براي تيم خود خيلي مهم هستند . براي مدافعين دور كردن توپ بسيار مهم است ( به حريف اجازه زدن توپ را ندهند.) بنابراين مدافعين بايست توپ را با ضربه سربالاتر از حريف به نقاط دورتربفرستند . در مقايسه با حريف بايد درست قبل از اوج پرش دور شود . بطوريكه تا آنجاييكه ممكن است توپ را به گوشه هاي زمين دور كند و اين مسأله بدلايل زير ميباشد:

1- اجتناب از شوت يكضرب مهاجمي كه توپ را در نزديكي يا داخل محوطه جريمه جمع ميكند .

2- اگر مهاجم در گوشه ها صاحب توپ شود تنها اجازه سانتر پيدا ميكند .

3- امكان آغاز يك ضد حمله بوسيله بازيكنان همبازي وجود دارد .

اگر سانتر از چپ بود بهتر است تا توپ را به سمت راست دفع كنيد تا شانس تيم حريف را كمتر نماييم .

اگر توپ با سرعت و دقيق  سانتر شود مدافع بايد با پرش و شيرجه توپ را دفع كند . مهمتر از همه انجام اينكار به اطمينان و شجاعت براي يك ضربه سر شيرجه اي مورد نياز است .

 

·  پاس دادن :

مدافعين پس از تصاحب توپ بايد دقيقاً بدانند كه چه موقع بايد به وضعيت حمله بروند يا توپ را به همبازي خود در جلو پاس دهند .

ولي بايستي از ارسال پاسهاي مشكل در جلو دروازه يا دادن پاسهاي عرضي از خط طولي به مركز خودداري كند .

در پاس دادن هدف ضربه زدن دقيق به توپ و ارسال آن به همبازي است . فوتبال مدرن از تمام بازيكنان ظرفيت تكنيكي بالايي را مطالبه مي كند و پاس دادن دقيق و به موقع پيش نيازي براي يك فوتبال موفق است .

 

·  كنترل كردن :

امروزه فوتبال سريع شده و پاس يكضرب حتي براي يك مدافع ضروري است . اما بر طبق موقعيت بازي اينكار شدني نيست ( گاهي اوقات ) چون كه ممكن است همبازي در موقعيت دريافت فوري نباشد بنابراين كنترل توپ با نقاط مختلف بدن ضروري است كه يك مدافع بايد بداند و براي هر بازيكن تسلط روي توپ بدون در نظر گرفتن پُست بازي حياتي است .

مدافع در زمان كنترل مي تواند از زمان و فضا سود ببرد و به منظور زاويه شوت يا پاس توپ را به يك طرف مي برد .

بلافاصله پس از كنترل توپ بايد بدن را بين توپ و حريف بگذاريم . قبل از دريبل يا شوت يا پاس به همبازي اين حالت بايد حفظ شود . سرعت توپهاي هوايي بازي بايد در اوج گرفته شود .( سر – سينه- ران و ... ) هر يك از مهارتهايي را كه مدافع بكار مي برد به توانايي و وضعيت حريف بستگي دارد .

ترجمه : استاد اردشير پورنعمت (مدرس بين المللی فيفا)تاريخ : سه شنبه 1389/02/07 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

 

 

بازگشت به فوتبال تهاجمي

تفاوت در روشهای تاکتیکی در جام جهانی ۹۰ و۹۴

 

 

در جام جهاني ۱۹۹۴ جشن و شادي بخاطر بازيهاي تهاجمي بود. زيرا نمايش هاي مأيوس کننده اي که در ايتاليا ۱۹۹۰ ديده شد، در اين مسابقات هرگز ديده نشد. يکي از دلايل اصلي اين تحول، قانون جديد فيفا در مورد تکل از پشت بود. اين قانون به مهاجمان اجازه داد تا با آزادي و اطمينان بيشتر بازي کنند. زيرا مدافعين خشن بدين شکل مجازات مي شوند.

در روشهاي تاکتيکي بجاي آرايش ۳-۵-۲ که بيشتر در ايتاليا ۹۰ ديده شد،
 سیستم ۴-۴-۲ وروشهای تهاجمی تاکتیکی برگزيده شد. اين سيستم توسط برزيل تکميل شد و آنان توانستند براي چهارمين بار جام جهاني را تصاحب نمايند. جام جهاني ۱۹۹۴بدين خاطر مهم بود که تا حدي پايان کاردفاع سوئيپر و  هافبک بازيساز بود. وظيفه جديد در يک تيم به يک گلر بازيساز با پا، مدافعين کنار نفوذي و مهاجمي که با استفاده از خصوصيات و شخصيت فردي قادر است تا در هر لحظه نتيجه بازي را تغيير دهد، سپرده شد.

جام جهاني ۱۹۹۴ يکي از بزرگترين نمايشها بود. گلهاي بيشتري به ثمر رسيد که مهمترين دليل براي اين امر، تغيير قانون توسط فيفا، حمايت بيشتر از بازيکنان مهاجم و جرايم بيشتر براي مدافعين خشن بود.

و از موارد خيلي مهم در فوتبال عبارت است از اينکه هر بازيکن براي تيم کار کند و توجه خود را متمرکز کند. که در این جام بسیار به چشم میخورد .

 تاريخ : چهارشنبه 1389/02/01 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

 

تاکتیک ؟

در نگاه اول فوتبال ورزش ساده ای بنظر می رسد که ۲۲ بازیکن به دنبال یک توپ می دوند تا آن را مال خود کنند و از آن وسیله ای بسازند برای رسیدن به دروازه ی حریف. اما در دل سادگی فوتبال پیچیدگی هایی به چشم میخورد به اسم تاکتیک که مرز یک فوتبال مدرن و هدفمند و یک فوتبال دیمی و بی هدف را تعیین می کند. قطعا این پرسش به وجود می آید که تاتیک چیست؟ تاکتیک یعنی داشتن یک استراتژی خاص برای رسیدن به یک هدف معین و از پیش تعیین شده. معولا چیدمان یک تیم بر اساس تاکتیک و استراتژی آن تیم و بازیکنانی که آن تیم در اختیار دارد انتخاب می شود. در این مقاله ما نگاهی خواهیم داشت به شیوه های ساده ی حمله کردن و رسیدن به دروازه ی حریف و همچنین نگاهی خواهیم داشت به اصول ساده ی دفاعی همانند پوشش و یارگیری.

حمله :
هدف از حمله کردن و هجوم بردن به سمت دروازه ی حریف چیزی نیست به غیر از رسیدن به گل اما برای رسیدن به این هدف باید یک استراتژی از پیش تعیین شده داشت. در زیر نگاهی خواهیم داشت به چند روش ساده اما در عین حال موثر برای رسیدن به دروازه ی حریف و خلق موقعیت گل.


1-مالکیت توپ (Possession Football) : در اختیار داشتن توپ و تسلط کامل به آن یکی از راه های موثر و مفید برای رسیدن به دروازه ی حریف است. این شیوه ی بازی کردن پاس های کوتاه و سریعی را بین بازیکنان طلب می کند که با تکیه بر آن می شود نظم تیمی حریف را بر هم زد و بازیکنان حریف را مجبور کرد تا برای بسدت آوردن توپ تلاش بیشتری انجام دهند. جا به جایی بازیکنان حریف و بر هم خوردن نظم تیمی آنها برای تصاحب توپ این موقعیت را به تیم مقابل خواهد داد تا با استفاده از روزنه های ایجاد شده به قلب دفاع حریف بزنند و با استفاده از پاس های تودر و سریع برای خود ایجاد موقعیت گل کنند.

2-توپ های بلند و بازی مستقیم (Direct Football) : این شیوه از حمله کردن را می شود در فوتبال انگلیس به وضوح مشاهده کرد. استفاده از این شیوه برای رسیدن به دروازه ی حریف جنبه های مثبت و منفی خاص خودش را دارد. برای مثال تاکید بیش از حد برای استفاده از بازی مستقیم می تواند خط هافبک یک تیم را از جریان بازی خارج کند و قدرت بازیسازی را از هافبک های آن تیم بگیرد. برای استفاده از این تاکتیک بخصوص , یک تیم احتیاج به مهاجمانی دارد با قدرت انفجاری بالا و فیزیک مناسب تا بتوانند بازی مستقیم را در دستور کار قرار بدهند. بازی مستقیم می تواند یکی از بهترین راه ها برای ضربه زدن به تیم هایی باشد که فضای باز و مناسبی پشت سر مدافعین آنها قرار دارد. همچنین تیم هایی که مدافعین کندی دارند می توانند ضربات جبران ناپذیری از این شیوه ی حمله کردن دریافت کنند.در تصویر زیر به خوبی می شود دید که مدافع چگونه با ارسال یک توپ بلند هم تیمی خود را در یک سوم دفاعی حریف صاحب توپ می کند.3-بازی در عرض و حمله از جناحین (Wide Play) : حمله از جناحین همیشه یکی از بهترین راه ها در فوتبال برای ایجاد موقعیت گلزنی و رسیدن به آن بوده است. بازی در عرض این اجازه را به یک تیم می دهد تا از زوایای مختلف به دروازه ی حریف حمله ور شود. این نوع بازی کردن می تواند بازیکنان کناری حریف را دچار دردسر بزرگی کند و مدافعین وسط حریف را وادار به اشتباه در عمر پوشش و جایگیری کند. استفاده از جناحین و بازی در عرض راه های مختلفی را برای رسیدن به دروازه ی حریف پیشنهاد می کند. سانتر کردن توپ از جناحین برای استفاده ی مهاجمان مرکزی یکی از این راه ها می باشد. زدن به داخل و وارد شدن به محوطه ی جریمه ی حریف یکی از خطرناک ترین روش هایی است که می شود با استفاده از آن نظم دفاعی حریف را بر هم زد و ایجاد موقعیت کرد. آمدن بازیکن صاحب توپ به محوطه ی جریمه ی حریف و ارسال پاس به بیرون می تواند بهترین موقعیت برای بازیکنان فرصت طلب و شوت زنی باشد که پشت مدافعین حریف منتظر توپ گیری بوده اند تا دروازه ی حریف را با یک خطر جدی مواجه کنند.در عین حال اگر این تاکتیک به درستی اجرا نشود و منجر به لو رفتن توپ و از دست دادن آن شود می تواند تبعات سنگینی را به همراه داشته باشد که بارزترین آن ضد حملاتی خواهد بود که حریف در دستور کار قرار خواهد داد. در زیر می توان نمونه ای از حمله از جناحین را مشاهده کرد.4-ضد حمله (Counter Attack) : امروزه استفاده از اشتباهات حریف و روی آوردن به ضد حمله یکی از راه های اصلی تیم ها در سراسر جهان برای رسیدن به گل است. معمولا این نوع تیم ها به تیم های ضد حمله ای شهره هستند. لازمه ی اصلی این نوع حمله کردن داشتن بازیکنانی با قدرت انفجاری بالا و پا به توپ خوب در نیمه ی میانی حریف است. هدف از این نوع حمله کردن گرفتن سریع توپ از تیم مقابل و رساندن آن در حداقل زمان ممکن به مهاجم یا مهاجمانی است که در زمین حریف منتظر دریافت توپ هستند. تیم هایی که با این شیوه بازی می کنند معمولا خط دفاعی مستحکمی دارند و توانایی این را دارند که در کمترین زمان ممکن از دفاع به حمله تغییر شکل دهند و پروسه ی انتقال را به بهترین نحو ممکن انجام می دهند. در تصویر زیر می توان نمونه ای از یک ضد حمله و رساندن سریع توپ در حداقل زمان به مهاجمان را مشاهده کرد.
5-ضربات آزاد و شروع مجدد ها (Set Plays) : در فوتبال مدرن و امروزی ضربات آزاد نقش پر رنگی را ایفا می کنند و بازیکنانی که توانایی نواختن اینگونه ضربات را دارند همواره مورد توجه خاصی قرار گرفته اند. نقش ضربات آزاد زمانی پر رنگ تر از همیشه می شود که بازی گره خورده است و یا تیم مقابل به بازی با چند لایه ی دفاعی روی آورده است. شروع مجدد ها و ضربات آزاد در هر بازی می تواند هر دروازه بانی را در خروج و تایمینگ و هر مدافعی را در پوشش و یارگیری دچار اشتباه کند. امروزه نزدیک به ۴۰ درصد از گل ها از روی شروع مجدد ها و ضربات آزاد بدست می آید. ضربات آزاد و استفاده ی بهینه از این روش می تواند اصلحه ی پنهان هر تیمی باشد. در زیر می توان نمونه ای از نواختن یک ضربه ی کرنر و نوع استقرار بازیکنان دو تیم را مشاهده کرد. دفاع :
اصول اولیه ی دفاع کردن را می شود در ۲ بخش پوشش و یارگیری جست و جو کرد. معمولا تاکتیک های دفاعی به دو بخش فردی و تیمی تقسیم می شوند. دفاع منطقه ای و دفاع نفر به نفر از همین ۲ اصل گرفته شده است که در زیر به آن اشاره خواهیم کرد :

1- دفاع منطقه ای (Zonal Defense) : دفاع منطقه ای همانطور که می شود از نام آن حدس زد مربوط به دفاع کردن از یک منطقه ی خاص است و نه یک بازیکن خاص. در دفاع منطقه ای هر کدام از مدافعین و هافبک ها مسنول حفاظت از یک منطقه ی خاص در زمین هستند و زمانی که مهاجم حریف وارد منطقه و محدوده ی آن مدافع می شود این وظیفه ی همان مدافع است تا با مهاجم حریف یارگیری کند و زمانی که آن مهاجم منطقه ای مدافع را ترک می کند این وظیفه ای دیگر بازیکنان است تا از آن مهاجم حفاظت کنند. اجرای دفاع منطقه ای احتیاج به بازیکنانی دارد با قدرت مسنولیت پذیری بالا. در زیر دفاع کردن به روش منطقه ای را می شود مشاهده کرد. در زیر می توان دید که مهاجمان آبی پوش وارد منطقه ی مدافعین سرخ پوش شده اند و این وظیفه ی ۲ مدافع سرخ پوش است تا از مهاجمان آبی پوش مراقبت کنند نه دیگر بازیکنان. در فوتبال امروزی خیلی از باشگاه های بزرگ نظیر لیورپول از دفاع منطقه ای استفاده می کنند.2-دفاع نفر به نفر (Man-to-Man Marking) : دفاع نفر به نفر یا به اصطلاح من تو من در ظاهر ساده تر از دفاع منطقه ای بنظر می آید. در این شیوه از دفاع کردن مدافع با مهاجم حریف برخورد مستقیم و فیزیکی خواهد داشت و سایه به سایه ی مهاجم حرکت خواهد کرد. در واقع دفاع من تو من به دفاعی می گویند که یک مدافع از پیش تعیین شده مامور مراقبت از یک بازیکن بخصوص خواهد شد و در طول بازی شانه به شانه ی آن بازیکن حرکت خواهد کرد. این شیوه از دفاع کردن مدافعینی را طلب می کند با نظم و انظباط بسیار و قدرت جنگندگی بالا.در زیر می توان به وضوح مشاهده کرد که چگونه مدافعین قرمز به مهاجمان آبی چسبیده اند و فشردگی خاصی بین آنها دیده می شود.فوتبال با تمام سادگی خود پیچیدگی هایی در دل خود دارد که می توان در مورد هر کدام از آنها ساعت ها صحبت کرد و به بحث و تبادل نظر پرداخت. در واقع باید گفت پشت همه ی آن گل زدن ها , پیروز شدن ها و شکست خوردن ها اهداف و استراتژی هایی قرار دارد که اجرای هر کدام از آنها می تواند تعیین کننده باشد و یک تیم را برنده و دیگری را بازنده از میدان مسابقه خارج کند.

 

 برگرفته از سایت www.talkfootball.co که در ادامه مطلب به زبان انگلیسی مطلب فوق را نمایش داده ایم .

 ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه 1389/01/11 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

 

 

الف ـ دفاع یارگیری (Man Marking) :

 ورزش فوتبال در سبکهای بازی خود وامدار ورزش هایی چون بسکتبال ، واترپلو و هاکی است. یکی از جاهایی که الگویی از ورزش بسکتبال وارد فوتبال شده است مبحث دفاع است. دفاع یارگیری یعنی مهار حریف در زمین بازی برای اولین بار توسط ایتالیائی ها و با الهام از بسکتبال وارد فوتبال شد. سپس توشط آلمانها به یارگیری 9 در مقابل 9 با یک یار آزاد (لیبرو) ارتقاء یافت. فوتبال آلمان تا پایان مسابقات یورو 2000 از این سبک دفاعی تبعیت می کرد. هنوز هم بعضی از مربیان آلمانی از سبک را پیروی می کنند. در حال حاضر در ایران مصطفی ئنیزلی نیز از همین سبک دنباله روی می نماید.

 

ب ـ دفاع منطقه ای (Zonal Defense):

 هنگامی که دفاع یارگیری که در دهه 60 و 70 میلادی توسط آامانها پیروزمندانه پی گیری می شد ، دیگر تیمهای جهان کم کم رو به سبک دفاع منطقه ای اوردند. در این سبک بازیکنان بجای تعقیب بازیکن حریف ، هر کدام مامور دفاع از منطقه ای از زمین بودند. به این ترتیب در استفاده از انرژی خود بسیار صرفه جویی کرده و آن را برای زمان تهاجم ذخیره می نمودند.

 

ج ـ یارگیری منطقه ای (Zonal Marking):

 مربیانی که از شیوه منطقه ای استفاده می نمودند همواره با یک سئوال بی جواب از جانب بازیکنان مواجه بودند. آیا اولویت با بازیکن خالی است یا فضایی که باید آنرا حفظ نمود. این سئوال منجر به سردرگمی مدافعان می شد. از این رو سبک جدیدی برای پاسخ به این نیاز بوجود آمد که در آن هر بازیکن موظف است از یاری که در فضای تحت پوشش اوست را یارگیری نماید. این عمل در واقع تلفیق یارگیری و پوشش فضا است.

 

د ـ دفاع فعال یا پرس (Pressing):

 در تمامی انواع قبلی دفاع دفاع حالت غیرفعال (Passive) داشت. این نوع سبکهای دفاعی که به دفاع Contain نیز شهرت دارد ، بر مبنای جلوگیری از گل خوردن بنیانگذاری شده است. اما دفاع پرس و توپگرا بر مبنای دفاع فعال (Active) صورت میگیرد. در این نوع دفاع ایده اصلی بجای حفظ دروازه مجبور کردن حریف به از دست دادن توپ و بازپسگیری سریع آن است. در دفاع پرس دارای حالتهای پرس یار ، پرس فضا و پرس توپ است هدف محدود کردن زمان و مکان برای یکی از سه گزینه فضا ، توپ و یار حریف است بگونه ای که مجبور به اشتباه شده و توپ به تیم خودی بازپس داده شود.

 

ه ـ دفاع توپ گرا (Ball Oriented Defense):

 افزایش توان بدنی بازیکنان فوتبال و ورود فشردگی بیش از حد تیمی به دفاع پرس حالت دیگری از دفاع پدید آمد که پیش روی آن اریگو ساچی ایتالیایی بود. این مربی با ترکیب پرس فضا با فشردگی تیمی (Compactness) حالت دفاع یک در مقابل 11 را بوجود آورد. در این روش بازیکن صاحب توپ با بلوک دفاعی 11 نفره حریف مواجه شده که فضا را به شدت محدود کرده و با حرکت توپ به فضاهای مختلف وضعیت خود را بر آن مبنا تغییر می دهند. این روش مدرن ترین سبک دفاعی است که در حال حاضر توسط بسیاری از تیمهای بزرگ دنیا اجراء می شود.تاريخ : یکشنبه 1388/10/27 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی
 

در فوتبال تاکتیک به سه نوع تقسیم میشود تاکتیکهای فردی . تیمی و ایستگاهی که در این راستا تاکتیکهای فردی بازیکنان از مهمترین عوامل موفقیت یک تیم محسوب میشود . 

 

تاکتیکهای فردی

تاکتیکهای فردی به برنامه هایی اطلاق می شود که بازیکن به تنهایی در جهت رسیدن به هدف و بطور مشخص و سازماندهی شده از این برنامه ها استفاده می نماید. بر اساس اطلاعات فیفا تاکتیکهای فردی در ده دستور جای می گیرند:

 1. هر بازیکنی که صاحب توپ می شود ، یک حمله جدید آغاز می شود.
 2. هر بازیکنی که توپ را از دست می دهد باید دفاع کند ( حتی اگر توپ در منطقه حریف باشد. ).
 3. بازیکن نباید اجازه دهد که توپ از کنار وی عبور نماید ، در صورتی که می تواند آن را تصاحب کند.
 4. به خاطر حمایت از بازیکن هم دسته باید پاس مورد حمایت قرار گیرد.
 5. برای دریافت ، بازیکن باید به استقبال توپ برود تا مدافع حریف فرصت قطع کردن توپ را پیدا نکند.
 6. بازیکن با استفاده از فراست و زیرکی به موقع از دریبلینگ استفاده نموده و برای خود فضا ایجاد می کند و به فضای ایجاد شده می رود.
 7. بازیکن نباید اجازه بدهد توپ به زمین بخورد.
 8. بازیکن با قرار دادن بدن بین توپ و حریف ، توپ را پوشش بدهد.
 9. برای برقرای ارتباط باید رو به توپ بازی کرد.
 10. شروع های مجدد یک حمله جدید است که با حمایت باید صورت گیرد.

بازیکنان فوتبال باید بتوانند از تکنیکها که مهارت اجرای حرکات هستند در خدمت تاکتیک استفاده نمایند. تاکتیکی دارای احتمال موفقیت بیشتر است که با استفاده از تکنیک اجرا شده باشد.

با انجام تمارین مداوم و صحیح نیز می توان تکنیک اجرای حرکات را بهبود بخشید.

 تاريخ : چهارشنبه 1388/10/16 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

 

تاکتیکهای تیمی خود به دو دسته خیلی مهم تقسیم می شوند.

 • تاکتیکهای هجومی
 • تاکتیکهای دفاعی

تاکتیکهای هجومی برنامه هایی هستند که تیم بطور هماهنگ و سازماندهی شده از آنها در جهت بازی سازی ، مالکیت و رساندن توپ به محوطه جریمه حریف استفاده می نماید تا به تیم حریف ضربه بزند و صاحب گل شود.

به لحاظ فنی اصول حمله شامل موارد زیر است :

 1. عرض
 2. نفوذ
 3. خلاقیت
 4. تحرک در حمله ( بازی بدون توپ ) 
 5. حمایت

در ایجاد تاکتیکهای هجومی داشتن مهارت در تکنیکهایی مانند کنترل ، پاس ، دریبلینگ و شوت و ... کاملا ضروری و لازم به نظر می رسد.

در حال حاضر تاکتیکهای هجومی یکی از مهمترین تاکتیکهایی هستند که در فوتبال تراز اول دنیا نگاهی خاص به آنها می شود و تبیین و سازماندهی این گونه برنامه ها برای موفقیت تیمها الزامی است.

 

تاکتیکهای دفاعی برنامه هایی هستند که بصورت گروهی از لحظه از دست رفتن توپ ، توسط تیم به معرض اجرا در می آید. بدون شک مهمترین اصل در فوتبال اصل دفاع است. بسیار مشاهده شده است که تیمهایی که خوب دفاع می کرده اند ، با حضور یک خط حمله متوسط توانسته اند تا مراحل بسیار بالا پیش روند.

بر اساس نظر کارشناسان اصول دفاع به قرار زیر است:

 1. تاخیر 
 2. پوشش ( حمایت ) 
 3. تعادل
 4. تمرکز
 5. کنترل

 

رعایت کلیه اصول دفاعی به همراه انجام تمرینات مستمر و برنامه های دفاعی می تواند وزنه ای سنگین برای هر تیمی باشد. دفاع به ماهیت خاصی که در فوتبال دارد مهم ترین اصل بازی است و توجه به آن برای همگان لازم است.

بازیکنان باید اصول دفاعی را بیاموزند و توسط مربیان تمامی نقیصه های بازیکنان رفع گردد. اجرای دفاع خوب می تواند در ایجاد حملات خوب نیز موثر باشد. زیرا حمله چیزی جز به دست آوردن توپ نیست که با دفاع امکان پذیر است .

 تاريخ : سه شنبه 1388/08/12 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

 

تاکتیکهای فردی به برنامه هایی اطلاق می شود که بازیکن به تنهایی در جهت رسیدن به هدف و بطور مشخص و سازماندهی شده از این برنامه ها استفاده می نماید. بر اساس اطلاعات فیفا تاکتیکهای فردی در ده دستور جای می گیرند:

1.       هر بازیکنی که صاحب توپ می شود ، یک حمله جدید آغاز می شود.

2.       هر بازیکنی که توپ را از دست می دهد باید دفاع کند ( حتی اگر توپ در منطقه حریف باشد. ).

3.       بازیکن نباید اجازه دهد که توپ از کنار وی عبور نماید ، در صورتی که می تواند آن را تصاحب کند.

4.       به خاطر حمایت از بازیکن هم دسته باید پاس مورد حمایت قرار گیرد.

5.       برای دریافت ، بازیکن باید به استقبال توپ برود تا مدافع حریف فرصت قطع کردن توپ را پیدا نکند.

6.       بازیکن با استفاده از فراست و زیرکی به موقع از دریبلینگ استفاده نموده و برای خود فضا ایجاد می کند و به فضای ایجاد شده می رود.

7.       بازیکن نباید اجازه بدهد توپ به زمین بخورد.

8.       بازیکن با قرار دادن بدن بین توپ و حریف ، توپ را پوشش بدهد.

9.       برای برقرای ارتباط باید رو به توپ بازی کرد.

10.   شروع های مجدد یک حمله جدید است که با حمایت باید صورت گیرد.

بازیکنان فوتبال باید بتوانند از تکنیکها که مهارت اجرای حرکات هستند در خدمت تاکتیک استفاده نمایند. تاکتیکی دارای احتمال موفقیت بیشتر است که با استفاده از تکنیک اجرا شده باشد.

با انجام تمارین مداوم و صحیح نیز می توان تکنیک اجرای حرکات را بهبود بخشید.

 تاريخ : شنبه 1388/05/24 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

    

      .  رایج ترین سیستم دفاعی٬ حریف گیری منطقه ای با چهار یا سه مدافع است٬ و نیز بعضی مواقع حریف گیری من ـ تو ـ من یا نفر به نفر و یا حریف گیری به صورت ترکیبی است.

 • بیشتر تیم ها امروزه با دفاع دولایه یا دو خطی دفاع می کنند(خط دفاع و خط میانی)
 •  
 • خط میانی با چهار یا پنج بازیکن میانی است که دو بازیکن از آنها با مسئولیت دفاعی در جلوی دفاع بازی می کنند و یا با یک بازیکن دفاعی در جلوی خط دفاع به عنوان یک محور که قابلیت توپ گیری بالایی دارد بازی می کنند. این بازیکنان میانی که مسئولیت دفاعی دارند٬ ارتباط بین دفاع و حمله را نیز فراهم می آورند.
 •  
 • مهاجمان (شامل دو بازیکن و یا تنها یک مهاجم) ٬ آنها حریفان را وادار می کنند  تا توپ را در جهت عرضی حرکت دهند و یا به طرف عقب بازی کنند.
 •  
 • بعضی از تیم ها مهاجمانشان را رها می کنند(یک یا دو بازیکن) و آنها را از کلیه وظایف دفاعی معاف می کنند. این جور تیم ها با ۸ یا ۹ بازیکن دفاع می کنند.
 •  
 • تیم های بزرگ غالباً فوتبال پرسینگ را بازی می کنند٬ به ویژه در میانه زمین و جناحین پرسینگ را اجرا می کنند. چنین تیم هایی هنگامی که حریف توپ داشت ٬ به وسیله دو یا سه بازیکن و یا به طور جمعی و با انسجام کامل در خطوط متحرک ٬ آنها را تحت فشار قرار می دهند و پرس می کنند.
 •  
 • پرسینگ نیاز به قابلیت های جسمانی قابل ملاحظه ای دارد و استقامت بالایی را می طلبد.
 •  
 • رایج ترین سیستم حمله ٬ حمله با دو بازیکن هدف و یا یک مهاجم تنها به عنوان بازیکن محور است. مثل: مورینتس ٬ رائول و غیره
 •  
 • حرکت های رو به جلو ٬ حرکت های قطری با شدت و سرعت بالا (۱۵ تا ۲۰ متر)٬ حرکت های متقاطع٬ تغییر پست ها٬ حرکت های سریع عمقی به طرف قلب دفاع و بازی های ترکیبی به طور مکرر مورد استفاده قرار می گیرد.
 •  
 • معمولا٬ هافبک مرکزی غالبا دفاعی است وهافبک طراح و خلاق به بازی کردن با گوشها و جناحین بیشتر گرایش دارد. مثل: زیدان٬ فیگو٬ بکام٬ ورون و...
 •  
 • بازیکن خلاق ٬ بازیکنی با مغز و فکر خوب فوتبال ٬ کسی که قادر است سرعت بازی و چگونگی آن را توسعه دهد٬ در تیم ها کم و بیش وجود دارند. این قبیل بازیکنان می توانند تاثیر کلیدی در سرنوشت یک تیم داشته باشند.
 •  
 • بازی حمله ای می تواند در میان پاس های سریع ترکیبی درگیر با سه یا چهار بازیکن و یا پاس های بلند برای مهاجمان برای دستیابی به فضای پشت دفاع متغیر باشد
 • .
 • هافبک های مرکزی یا میانی با هافبک های چپ و راست می توانند حمایت خوبی را به طرف جلو فراهم سازند٬ در نتیجه این حمایت٬ در حمله چهار مهاجم وجود خواهد داشت٬ و آن هنگامی است که دو هافبک کناری به عنوان دو مهاجم گوش به حمله اضافه می شوند و این در حالی است که تمام بازیکنان تیم در نیمه زمین حریف قرار دارند.
 •  
 • مهارت فردی نیز به عنوان یکی از عناصر کلیدی بازی وجود دارد.این برای درخشش کارهای تکنیکی ارزش بالایی دارد. یک حرکت سریع عمقی به طور فردی با دریبل٬ فریب و شوت به دروازه و یا ایجاد موقعیت های عالی برای همبازی٬ از جمله مهارت های فردی است که ما کم و بیش شاهد آن هستیم.


تاريخ : سه شنبه 1388/04/30 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

                                                                                                                                                  

پرس درفوتبال:

قبل از اينکه يک مربي تصميم به بازي پرس بگيرد ، مي ­بايست سوالا تي در اين زمينه از خود بپرسد . براي مثال:

1-چرا بايد به عنوان يک مربي بازي پرس را براي تيم خود انتخاب کنيم ؟

2-تيم ،به چه فاکتورهائي براي بازي پرس نياز دارد؟

3-چگونه مي توانيم در طول لحظات اصلي ، بازي پرس را انجام دهيم؟

1-انتخاب بازي پرس بستگي دارد به :

الف:فاکتورهاي اصلي

ب : فاکتورهای فرعی

..........ادامه در ادامه مطلب .

 ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 1387/11/05 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

 

 

مهارتها

اساسا یک مدافع یک حریف گیر است.کسی که باید موقعی که تیم در دفاع است توپ را تصاحب کند.

او باید در کلیه مهارتهای درگیری استاد باشد و در پاس دادن ، سر زدن و کنترل توپ نیز خوب باشد.

درگیری

درگیری ، موضوعی از تاکتیکها و تکنیک است.آگاهی از چه موقع درگیر شدن برای بازیکنی که در جستجوی سلب مالکیت از حریف است بسیار مهم است.

 

...............ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 1387/10/07 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

تاکتیک در فوتبال

 

تاکتیک به معنای کار گروهی است ، اما در حال حاضر در دنیای فوتبال بویژه فوتبال سطح اول دنیا تا برنامه ای در معرض تمرین و هماهنگی بالای تیمی قرار نگرفته باشد و از آن در جهت اعتلای اهداف واقعی در فوتبال استفاده نشده باشد ، نام تاکتیک نمی دهند.

به عقیده تمامی کارشناسان ، تاکتیک با هوش بازیکنان رابطه مستقیم دارد و بازیکنان دارای ضریب هوشی پایین ، اصول تاکتیکی را به خوبی فرا نمی گیرند.  مسئله دیگر که با تاکتیک رابطه مستقیم دارد ، تمرین تیمی است. هیچ تیم فوتبالی و هیچ بازیکنی را نمی توان یافت که بدون تمرینات طولانی و مداوم اصول تاکتیکی را فراگرفته باشد.

با یک نگاه ساده به بازیها می توان فهمید که نیاز به آشنایی با تاکتیکها و استفاده صحیح از این اصول با فوتبال آمیخته است و این آمیختگی چنان است که بدون آن پیروزی و ارائه فوتبال زیبا شدنی نیست.

به لحاظ فنی تاکتیکها به دسته کلی تقسیم می شوند :

 • تاکتیکهای فردی
 • تاکتیکهای تیمی
 • تاکتیکهای ایستگاهی


تاريخ : پنجشنبه 1387/10/05 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

استراتژی

 استراتژی یعنی سیستم کنترل شده ای از یک طرح عملی و تصمیمات متعدد که متغیرهای همپوش در چهارچوب بازی را در هم ادغام می کند.

استراتژی : به طرز برخورد تیم با بازی استراتژی گویند که در اصل یک برنامه متوسط یا دراز مدت است. استراتژی باید بتواند براساس پیچیدگی آن مانند کیفیت تیم مقابل ؛ سبک بازی آنان ؛ نقاط قوت و ضعف آنان ؛ بازی در خانه یا زمین حریف و یا شرایط جوی متفاوت باشد. استراتژی استعدادیابی ؛ پرورش استعدادها ؛ تقویت تیم و اضافه کردن بازیکن جدید ؛ جلوگیری از سقوط و یا قهرمانی در یک تورنمنت یا لیگ امری لازم الاجرا است.تاريخ : پنجشنبه 1387/10/05 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

در فوتبال همواره یک تیم در شرایط مختلفی از سه لحظه زیر قرار میگیرد که بسته به شرایط مسابقه و تاکتیکهای اتخاذ شده با آن لحظه با توجه به داده های از پیش طراحی شده برخورد مناسب دارد که در زیر مروری اجمالی بر این سه لحظه اساسی داریم .

۱. زمان یا فاز حمله (زمان مالکیت توپ توسط تیم خودی)

2. زمان یا فاز دفاع (زمان مالکیت توپ توسط تیم حریف)

3. زمان یا فاز تغییر وضعیت (لحظه پس از از دست دادن توپ یا تصاحب آن)

 

تئوری تغییر وضعیت در فوتبال بر مبنای ایده لوئیس ونگال هلندی وارد فوتبال شد. ورود این تئوری چگونگی نگرش به بازی را در میان مربیان تغییر داد و حتی بر روی انتخاب بازیکنان نیز تاثیر بنیادی نهاد. در فوتبال مدرن امروزهر کیفیت هر بازی بر مبنای کیفیت این زمان از بازی تبیین می شود. تیمها و مربیان سعی می کنند از نفراتی استفاده کنند که عکس العملهایی سریع در تغییر حالت بازی دارند و می توانند در حداقل زمان با تغییر حالت در بازی خود به تیم در زمان بازپس گیری توپ (دفاع) و یا استفاده از آن (حمله) به تیمشان راه حلهایی سریع ارائه نمایند. بر این مبنا بازیکنانی مانند سالی حمیدزیچ و یا آندو تیموریان دارای اهمیت زیادی در فوتبال مدرن می شوند.

 ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه 1387/10/04 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی


ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه 1387/09/24 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

تاكتيك در فوتبال

 

علم مدیریت واستفاده ازبازیکنان درطول بازی بمنظوررسیدن به هدف را تاکتیک می گویند.

تاکتیک یک رویداد مقطعی در چارچوب بازی است که به عنوان یک واحد عملی با ارزش و لازم درک می شود. تاکتیک طیفی از یک بازیکن است که تمام تیم را در بر می گیرد. تاکتیک هم جنبه تداغعی دارد و هم تهاجمی . شما می توانید با مشاهده سبک بازی تیم حریف تاکتیکهای خود را برای کنترل بازی سازگاری دهید. ما می توانیم تاکتیک ها را در قالب فوتبال به دو دسته تقسیم کنیم :

۱- تاکتیک های کلی و خاص (فردي – تيمي – ايستگاهي )

۲- سه لحظه اساسی در فوتبال  (زمان حمله –  زمان دفاع – زمان انتقال )ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه 1387/09/24 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

نقش تعیین کننده ضربات ایستگاهی در فوتبال مدرن

 

اگر شما یک بازیکن سرزن و بلند قد در تیم خود داشته باشید در حین تصاحب ضربه کرنر می توانید شادی کنید؛ دقیقا همان کاری که تیم چلسی با وجود جان تري انجام می دهد و یا اگر بازیکنی با قابلیتهای دیوید بکهام در تیم شما حضور داشته باشد باید در طول ۹۰ دقیقه همواره آرزو کنید که داور بازی ضربه ایستگاهی به سودتان اعلام کند. این روزها در فوتبال مدرن تفاوت میان تیمها در جریان بازی تنها با ضربات ایستگاهی نمایان می شود . در ادبیات فوتبال ضربات ایستگاهی را به اصطلاح موقعیت توپ مرده  می شناسند.

 

اما همین توپهای مرده حکم مرگ و زندگی را برای مربیان دارد. در فوتبال مدرن حفظ توپ ؛ حمله کردن به حریف و یا دفاع کردن از دروازه خودی دیگر مفهومی ندارد ؛ چون با یک ضربه ایستگاهی می توان نتیجه بازی را تعیین کرد. هر هفته نیمی از کلهای لیگ برتر انگلیس از ضربات ایستگاهی به دست می آید. با آن که در جریان تمرینات ؛ مربیان بارها در مورد بازیسازی از خط دفاعی و یا بهره از تکنیک بازیکنان صحبت می کنند اما گل زدن در جریان بازی بسیار مشکل شده است. در فوتبال مدرن اغلب تیمها در برابر تیمه های تهاجمی آرایش کاملا دفاعی به خود می گیرند و در هر صحنه دو یا چند بازیکن در مقابل توپ قرار می گیرندبه همین دلیل گل زدن به چنین تیم هایی بسیار دشوار است. بسیاری از مربیان در فوتبال امروز تیم خود را برای استفاده از ضربات شروع مجدد در زمین آرایش می دهند .تاريخ : یکشنبه 1386/07/15 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

دسته سوم تاکتیکها در فوتبال

 جمله ضربات ایستگاهی هستند که تاثیر خاصی بر جریان بازی دارند. ایگاهی خاص برخوردارند. .......

 تاکتیکهای ایستگاهی در فوتبال

ضربات ایستگاهی یا شروع مجددها به واسطه فراوانی و وفور آنها در تمامی مسابقات فوتبال ، در امور تاکتیکی از جضرباتی مانند ضربات دروازه ها ، ضربات آزاد مستقیم ، ضربات آزاد غیرمستقیم ، پرتابهای دست ، ضربات کرنر و ......ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 1386/07/13 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی
تاکتیکهای فوتبال

 

بازی دائمی با همبازی برای گذشتن از حریف از طریق :

* حرکت ترکیبی سریع ( بازی یک ضرب )

 و.....ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 1386/07/13 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی
      تاکتیکهای فوتبال

 

علم مدیریت و استفاده از بازیکنان در طول بازی به منظور رسیدن به هدف را تاکتیک می گویند.

 ادامه مطلب

 • دانلود فیلم
 • قالب وبلاگ