تاريخ : یکشنبه 1392/03/19 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

 

وظیفه مدافعین کنترل مهاجمین تیم مخالف می باشد . مدافعین اصولا بسیار تنومند بوده و از اندام بسیار قوی برخوردار هستند . آنها باید بتوانند مهاجمین تیز پا و با هوش را چه از راه هوا (سر زدن و پاس های هوایی) و چه از راه زمین (دریبلینگ و پاس های زمینی) کاملا کنترل نمایند. مدافعین خوب و جایگیری در مواقع زیادی دروازه بان خود را از لحاظ حتمی گل نجات داده اند .

وظیفه مدافعین کناری ، از کار انداختن و خنثی نمودن فوروارد های گوشه زمین (گوش راست و گوش چپ) است که اگر این دو مهاجم گوش (گوش راست و گوش چپ) مهار بشوند موتور حمله تیم مخالف تقریبا کند و سپس از کار می افتد . بازیکن خط دفاعی ، خود را همیشه باید بین توپ و دروازه قرار بدهد .

مدافعین همچنین باید در سر زدن ، از مهارت و تکنیک خاصی برخوردار باشند . زیرا سر زدن 50 درصد از گل مسئولیت مدافع را نسبت به تیم خود تشکیل می دهد .

 

ضربه های آزاد

به هنگام شلیک ضربه های آزاد مدافعین ، مسئولیت خطیری را به عهده دارند و بعد از تشکیل دادن دیوار دفاعی باید با دروازه بان هماهنگی لازم را ایجاد نمایند . به این صورت که نیمی از دروازه به وسیله دیوار دفاعی محافظت می شود و نیم دیگر آن به وسیله دروازه بان کنترل می گردد.

 

خط میانی

مسئولیتی که هافبک ها در زمین دارند ، قلب انسان در بدن دارد . این مهره ارزنده کارهای هماهنگ کننده تیم را در اختیار دارد . قطع نمودن پاس های کوتاه و بلند بازیکنان تیم مخالف ، هماهنگی بین خط دفاع و خط حمله ، تنظیم موتور و سرعت تیم ، توپ پخش کردن به فوروارد ها و مدافعین ، طرح ریزی حمله و آغاز کردن به آن و .... .

تیم های بزرگ به واسطه داشتن هافبک های (خط میانی) کامل و بدون نقص ، موجودیت برتری خود را به تیم های دیگر به اثبات رسانیده اند .

هافبک ف هنگام حمله یک فوروارد به تمام عیار و ریز نقش در هنگام دفاع ، یک مدافع توپ گیر و پر تکنیک است .تاريخ : دوشنبه 1391/07/24 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

دروازه بــــــان

كیفیت های بدنی : اندازه و قدوقواره مناسب ـ چابكی ـ عكس العمل و سرعت انفجاری ـ مهارت های پرشی ـ انعطاف پذیری

كیفیت های تكنیكی مورد نیاز : دستانی مطمئن ـ تكنیك خوب روی خط دروازه و در هوا ـ مهارت در بازی با پا

كیفیت های تاكتیكی مورد نیاز : انتخاب در جایگیری حركات ـ تخمین زننده خوب ـ پخش و توزیع كننده خوب

كیفیت های ذهنی مورد نیاز : شخصیت ـ اعتماد به نفس ـ آرام و خونسرد ـ دارای تمركز

 

مدافعین كـــــناری چپ و راست

كیفیت های بدنی :سرعت در استقامت ( هوازی و غیر هوازی )ـ سرعت انفجاری

كیفیت های تكنیكی مورد نیاز : تكنیك دفاعی ـ تكل كننده ـمهارت در دریافت توپ و كیفیت خوب در ارسال پاس ـ حركت با توپ

كیفیت های تاكتیكی مورد نیاز : استقرار و جایگیری ـ زمان بندی عمل ـ شركت در بازی حمله ای ـ تطبیق پذیر بودن در حمله

كیفیت های ذهنی مورد نیاز :دارای روحیه تهاجمی و در گیری ـ بااراده و مصمم ـ اعتماد به نفس

 

مدافعین مــــــركزی

كیفیت های بدنی : قد ـ توان عضلانی و مهارت های پرشی ـ سرعت ـ تحرك و جنبش

كیفیت های تكنیكی مورد نیاز : قطع كننده و مانع ـ كنترل توپ در یك نبرد تن به تن ـ قدرت سرزدن ـ پاسهای بلند و كوتاه

كیفیت های تاكتیكی مورد نیاز : تخمین زدن ـ جایگیری ـ یارگیری ـ بازی پوشش و حمایت

كیفیت های ذهنی مورد نیاز : به صورت فطری رهبر باشدـ هدایت كننده ـ خونسرد و توانائی در آرام ماندن ـ مشوق

 

هافبك دفــــــاعی

كیفیت های بدنی : استقامت ( هوازی ) ـ قدرت ـ تحرك و جنبش 

كیفیت های تكنیكی مورد نیاز : تكنیك دفاعی ـ پاس دادن ـ دریافت تو پ و كنترل ـ دریبل كردن توپ به كنار جهت توزیع آن به جلو زمین

كیفیت های تاكتیكی مورد نیاز : استقرار و جایگیری ـ تخمین زدن ـ پرش كردن

كیفیت های ذهنی مورد نیاز : كیفیت های فریب دادن ـ فروتن و افتاده ـ روحیه تعاون و همكاری ـ بااراده و مصمم.

 

هافبكهای كـــــناری راست و چپ

كیفیت های بدنی : استقامت ( هوازی و غیر هوازی )ـ سرعت

كیفیت های تكنیكی مورد نیاز : حركت كردن با توپ ـ دریبل كردن ـ سانتر كردن ـ شوت زدن

كیفیت های تاكتیكی مورد نیاز : برگشت برای دفاع كردن ـ شركت در حمله ـ پرس كردن ـ شركت در درگیری ها و پیروزی در آن

كیفیت های ذهنی مورد نیاز : دارای روحیه بخشنده ـ بااراده و مصمم ـ دارای تمركز ـ میل و اراده در پذیرش ریسك

 

مهـــــاجمین

كیفیت های بدنی : توان (در درگیری ها ) ـ سرعت ـ سرزندگی ـ چابكی

كیفیت های تكنیكی مورد نیاز : تمام كنندگی ـ كنترل توپ ـ قدرت سرزنی ـ دریبل كردن و فریب دادن

كیفیت های تاكتیكی مورد نیاز : حركات و تحرك مداوم ـ تغییر مكان دادن ـ دویدن به فضا ـ زمان بندی در عمل

كیفیت های ذهنی مورد نیاز : خودخواه و خود پسند ـ فرصت طلب ـ حیله گر ـ ثابت قدم

 تاريخ : شنبه 1390/10/24 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

 

۱-برای یک دروازبان اولین شرط بلند قدی اوست یک دروازبان ماهر اما کوتاه قد گاهی ناکام خواهد بود.دروازه بان باید مدیر - باهوش و شجاع و با اعتماد به نفس باشد .

۲-مدفاع میانی باید ترجیحا بلند قد و سرزن و البته سرعتی و با هوش باشد . و از توانایی مدیریتی بالایی برخوردار باشد .و در حفظ توپ و انتقال بازی بسیار توانا باشد و از اعتماد به نفس بالا برخوردار باشد . 

۳- دفاع های کناری باید در توپ دزدی و تکل زدن و مقابله با استارت های سریع مهارت داشته باشند.

۴-در اختیار داشتن هافبک دفاعی سرعتی و قدرتی و تکل زن برای موفقیت تیم بسیار ضروری است. این بازیکن باید قادر باشد بازیسازی و طراحی هافبک های حریف را خنثی نماید .

۵- حضور هافبک طراح و تکنسین در میانه میدان الزامی می باشد تا در فاز حمله تیم قادر به استفاده از تمامی فضاهای حریف برای رسیدن به گل باشد .

۶-هافبک های کناری باید توانایی دریبل زدن و استارت های سریع و نفوذ با منطقه جریمه حریف را داشته باشند .و توانایی تولید بالایی را برای مهاجمین داشته باشند .

۷-مهاجم کاذب بایستی توانایی بالایی در دریبل زدن و استارت های سریع برای اضافه شدن به دیگر مهاجمان را داشته باشد. ونیز در بازیسازی و تولید کار آمد باشند .

۸-مهاجمین هدف با نسبت قد بلند و دریبل زن به مهاجمانی که صرفا از ضربه سر استفاده می نمایند ارجحیت دارند. مهاجم هدف باید دارای گامهای بلند و شوت زن و باهوش باشد و توانایی ضربه به دروازه را دارا باشد .

۹-بازیکن ضعیف دو پا به بازیکنان قوی یک پا ارجحیت دارد.چرا که میتوان با تقویت بازیکن دو پا پرداخت و او را در تاکتیک مناسب به کار برد.

۱۰-مطلوب ترین حالت ممکن برای بازیکنان برابر بودن ساق پا با ران و پایین تنه با بالا تنه می باشد.

مهدی باغانیتاريخ : شنبه 1390/02/03 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی


تاکتیک بازی راست پاها در سمت چپ, و بالعکس, به طو گسترده ای شایع شده مؤثر واقع شده است. چرا؟


لیونل مسی نمونه ی کامل یکی از موفق ترین بازیکنان در این زمینه است

فوتبال به عنوان یک بازی آسان دیده می شد. بازیکنان بزرگ (جثه) در میانه زمین و نوک حمله بازی می کردند، بازیکنان سخت کوش مدافعان کناری بودند، بازیکنان باهوش نزدیک مهاجمان بازی می کردند، بازیکنان سخت کوشی که کمی باهوش بودند و بازیکنان باهوشی که کمی سخت بودند به عنوان هافبک کناری بازی می کردند و بازیکنان کوچک اندام و سریع در گوشه ها (پیستون) بازی می کردند. چپ پاها در سمت چپ و راست پاها در سمت راست. و کسی که هیچ یک از مشخصات فوق را نداشت، درون دروازه می ایستاد.

هشت دهه گذشته است و همه چیز پیچیده تر شده است و این تنها به این دلیل نیست که نه همه ی دروازه بانان در این روزها کاملاً از نظر اجتماعی غیر کاربردی هستند. پیستون ها برای مدتی محو شدند و به پستی تشریفاتی تبدیل شدند، به گونه ای که باید در موزه به سراغشان می رفتید، ولی اکنون آن ها بازگشتند و تمایل زیادی برای بازی گرفتن از آن ها در سمت مخالف وجود دارد.

در تمامی دوره ها عده ای بوده اند که این کار را انجام دادند. به عنوان نمونه، تام فینی (Tom Finney)، به عنوان یک گوش چپ راست پا در بهترین خط حمله تمام دوران انگلیس بازی کرد – به همراه استنلی متیوس (Stanley Matthews)، استن مورتنسن (Stan Mortensen)، تامی لاتون (Tommy Lawton) و ویلف مانیون (Wilf Mannion) – ولی این امر تنها به این خاطر بود که ماتیوس پیش از آن در پست اصلی فینی به خوبی بجا افتاده بود و بازی می کرد. بعدها بازیکنانی مانند دنیس تیوآرت (Dennis Tueart)، کریس وادل (Chris Waddle)، مارک اورمارس (Marc Overmars) و رابرت پیرس (Robert Pires)، که در جناح مخالف ترجیحاً به بازی گرفته شدند، هنگامی که در سمت مخالف، به استفاده از پای تخصصی شان روی می آوردند بسیار کارآمدتر نشان می دادند..........
 
 جانتان ویلسون - گاردین
 
لطفا ادامه مطلب را بخوانید .....
 


ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه 1389/10/27 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

 

نقش بازیساز در فوتبال مدرن

طراحی که به دنبال گلزنی نیست، بازیکنی که می تواند در عمق بازی کند و یا گاهاً نقش مهاجم دوم را بپذیرد؛ پست بازیساز را به سختی می توان تعریف کرد.

جاناتان ویلسون، گاردین
 
بازیسازها بار دیگر در جام جهانی ظاهر شدند، بیشتر به این دلیل که سیستم 4-2-3-1 به عنوان رایج ترین ترکیب مطرح شد. اجرای موفقیت آمیز ِ این سیستم بدون حداقل یک بازیکن خلاق در پشت سر مهاجم هدف غیر ممکن است. من تلاش کردم تا حرکات بازیساز را دنبال کنم و افت و خیز وی را به روی کاغذ آورم، ولی هرچه پیش می رفتم ارائه تعریفی دقیق را برای فاکتوری که یک "بازیساز" را تشکیل می دهد، مشکل تر می یافتم. و وقتی که بارنی رونی (Barney Ronay) از من پرسید که اولین بازیساز تاریخ چه کسی بوده است، به سختی می توانستم پاسخی بیابم.
من اکنون در آرژانتین هستم و اینجا این سوال ساده به نظر می رسد. بازیساز اینجا با لفظ engancheبه معنای رباینده تعریف می شود؛ همان شماره 10، بازیکنی که در پشت دو مهاجم در سیستم های 4-3-1-2 یا 3-4-1-2 عمل می کند.( اکثر تیم ها در این منطقه همچنان این دو سیستم را ترجیح می دهند) پستی آنچنان بااهمیت که بوکا جونیورز برای در اختیار داشتن خوان رومن ریکلمه به عنوان شماره 10 خود، حاضر به امضای قراردادی با وی به مبلغ 5 میلیون دلار و مدت 4 سال گردیده است،(این قرارداد شامل نیمی از مالیات وی نیز می شود). با وجود اینکه وی اکنون 32 ساله است و نیز مصدومیت های متعددی که روز به روز در حال افزایش اند.
در مناطق دیگر اما، برای این پست تعاریف متنوع تری وجود دارد. برای مثال در کرواسی، لوکا مودریچ به عنوان بازیساز شناخته شده است. زمانی که او در دیناموزاگرب بازی می کرد، نقش رباینده را در سیستم 3-4-1-2 ِ آنها برعهده داشت. با این حال مودریچ روز شنبه برای تاتنهام به عنوان یکی از دو بازیکن میانی در ترکیب 4-4-2 بازی کرد، به علاوه او سابقه بازی در سمت چپ را هم داشته است. با این تفاسیر، آیا می توان وی را - در شرایطی که او دیگر در سیستم هایی با یک هافبک در یک خط (4-3-1-2 یا 3-4-1-2) بازی نمی کند - همچنان یک بازیساز نامید؟ آیا یک بازیساز می تواند در مناطق دیگری به جز مرکز زمین بازی کند؟ درینصورت و با توجه به توانایی تام هادلستون (Tom Huddlestone) در پخش توپ، آیا نمی توان او را نیز یک بازیساز – هرچند بسیار متفاوت با موردیچ – به حساب آورد؟
 
منبع : سایت فوتیران
 
لطفا ادامه مطلب را بخوانید ........


ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه 1388/12/23 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

 

در خطوط دفاعی سه یا چهار نفره بازیکنانی با خصوصیات شخصیتی - روانی - فنی و بدنی مختلفی قرار میگیرند که بطور خلاصه به مواردی از آنها پرداخته ایم .

 

ليبرو، مدافع پوششي

1-    بک وسط (لي برو) بايد داراي تکنيک و تاکتيک فردي و شرايط بسيار بالاي روحي و قدرت بدني ممتاز باشد.

2-    بک (لي برو) بايستي از خصوصيات بالاي اخلاقي برخوردار باشد.

3-    داراي دانش مديريت و در صورت تشخيص مربي، بعنوان کاپيتان تيم وارد زمين مسابقه شود.

4-    بک (لي برو) به هنگام مسابقه مي بايست از نقاط ضعف تيم باخبر و فوراً به کمک آن منطقه بشتابد.

 

بک سوئيپر:

بک سوئيپر به نام هاي بک پوششي یا بک آخر معروف شده است. خصوصيات بک سوئيپر به قرار زير است:

1-    قد نسبتاً بلند، خونسرد و تقريباً کم تحرک

2-    داراي ديد بسيار عالي و تکنيک بالا

3-    داراي خصوصيات ممتاز انساني

4-    پوشش دهنده هر سه و يا چهار بک جلوي خود.

 

دفاع استاپر:

امروزه در سيستم 2 ـ 5 ـ 3 دو مدافع جلوزن و يارگير را مدافع استاپر مي نامند. با اين تفاوت که دراثر پيشرفت هاي علم بدنسازي و جذب انرژي عضلات بازيکنان،اين بازيکنان حتي ثابت نيستند و حق دارند در حمله نيز شرکت نمايند.ولي وظيفه اصلي آنها دفاع مستقيم درمقابل فورواردها ميباشد.

 تاريخ : چهارشنبه 1388/06/18 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

 

    1- همواره به توپ نگاه کنید.

    2- مدافع همیشه باید بین دروازه و مهاجم حریف باشد.

    3- سعی کنیدحریف را از مسیرخودش منحرف کنید و اورا به کناره های زمین بکشانید.(آخرین عمل: تکل کردن)

    4- اگردرمقابل مهاجم قرارگرفتید چندقدمی به عقب بردارید.

    5- به مهاجم دریبل زن وباهوش، کم نزدیک شوید.

    6- به مهاجم ضعیف نزدیک شوید وتوپ او رابگیرید.

    7- به محض اینکه یارهم تیمی درخواست پاس کرد،پاس بدهیدومعطل نکنید.

    8- فقط درمواقع خطرناک توپ رابه سمت بیرون تکل یا دفع کنید.

    9- اجازه تصمیم گیری به حریف ندهید.

  10- درمواقع حساس توپ را به گوشه هاببرید.

  11- همیشه درمحوطه جریمه مراقب پنالتی باشید.

  12- هیچ گاه چندنفری به یک نفر حمله نکنید.

  13- بعداز دریبل خوردن برگردید.

  14- هیچ گاه از هیچ حریفی نترسید.

  15- اگر دفاع منطقه ای می کنید جای خود واگر یارگیری می کنید یار خودراهیچگاه رها نکنید.

  16- درهنگام ضربات شروع مجدد وکرنر حریف اصل اولیه یارگیری است.

  17- درحالت آفسایدگیری برروی خط آفساید وجلوترازمدافع میانی بایستید.

  18- از سرعت بیش از حد در دفاع پرهیزکنید.

  19- درجلوی دروازه(محوطه یک سوم دفاعی)دریبل نکنید وبه طورکلی کمتر خطرکنید.

  20- وقتی توپ به خارج از بازی می رود تمرکز داشته باشیدوموقعیت خودرامستحکم کنید.

 تاريخ : جمعه 1388/06/13 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

 

دروازه بان در فوتبال يك متخصص است و دروازه‌باني يك كار كاملا تخصصي است، اما نه بدين معنا كه وي جداي از ديگر بازيكنان تيم تلقي شود،‌ بلكه به واقع تاثير او و مسئوليتش دربازي انكار ناپذير است و غير ممكن است تيمي به موفقيت برسد، در حاليكه از دروازه‌بان مطمئني برخوردار نباشد، نقش دروازه‌بان در پيروزيها و علي الخصوص در شكست‌هاي يك تيم هميشه پر رنگ‌تر از ديگر بازيكنان است و خطاهاي آنها بيش از هر بازيكن ديگري در بازيها به چشم مي‌آيد. از اين رو واقعاً دروازه‌بانها سزاوار يك توجه ويژه‌اند.

دروازه‌باني يك پست تخصصي است، پس آنها نيازمند يك مربي متخصص نيز هستند، يك مربي كه مسلط به تكنيك ها و تاكتيك‌هاي دروازه‌باني باشد، به علم تمرين و نيازمنديهاي يك دروازه‌بان واقف باشد و در كنار آگاهي به علوم جديد از تجربه خوبي هم برخوردار باشد و در نهايت از فلسفه روشني در كارش سود ببرد.

فلسفه دروازه‌باني و مربيگري دروازه‌باني :

يك دروازه بان هم براي اينكه پيشرفت كند بايد داراي فلسفه كاري باشد، نوع و شيوه حركات دروازه‌بانها، توپ‌گيري، زاويه بندي، گرفتن پنالتي، قدرت رهبري، ميزان ارتباط، توانايي در خلق موقعيت ضد حمله و … به طور چشمگيري وابسته به نوع تفكر و فلسفه مربيان دروازه‌باني در كشورهاي مختلف دارد. مثلا در ايتاليا دروازه‌بانها چندان چابك نيستند اما در زاويه بندي تبحر دارند، در برزيل دروازه‌بانها فوق‌العاده چابك و قدرتمند مي‌باشند و در انجام شيرجه‌هاي بلند متبحر هستند، در ايران دروازه‌بانها نه زاويه‌بندي مناسب دارند و نه قدرت زيادي براي جستن از زمين، در آلمان دروازه‌بانها غالبا بسيار با روحيه و داراي خصائص رهبري فوق‌العاده‌اي هستند و بسيار هم بي‌باكند.

بحث در اين حيطه و بازكردن آن بسيار جذاب و عميقا راهگشاست و اگر فلسفه مربيان اين كشورها را موشكافي كنيم، قطعا پي به ضعف‌ها برده و مي‌توانيم اميدوار باشيم در آينده، ما هم دروازه‌بان‌هايي همچون والتر زنگا، دينوزوف، پاليوكا، بوفون، پروتزي و … داشته باشيم.

آلن‌ هادكينسون، مربي دروازه‌بانهاي تيم ملي اسكاتلند معتقد است، يك دروازه‌بان خوب در هر 6 مسابقه ممكن است يك اشتباه فاحش داشته باشد، و يك دروازه‌بان خيلي خوب در هر 9 مسابقه، يك دروازه‌بان عالي در هر 12 مسابقه و يك فوق ستاره در هر 15 بازي.

فرانس هوك معتقد است : مهمترين چيز در فوتبال مسابقه است و پيروز شدن در آن، دروازه‌بان‌ها سخت تمرين مي‌كنند كه هميشه خوب باشند، بنابراين آنها بايد همان چيزهايي را تمرين كنند كه در طي يك مسابقه برايشان اتفاق مي‌افتد ( تمرين در زمينهاي كوچك)

بروس گروبلار، دروازه‌بان اسبق ليورپول و تيم ملي زيمباوه مي‌‌گويد : اگر مي‌خواهي دروازه‌بان موفقي باشي، اول يك ژيمناست خوب باش، سپس بسكتبال و هندبال را تمرين كن و اگر فرصت كردي به كريكت و بيسبال هم سري بزن، سپس به تمرينات دروازه‌باني بپرداز.

ژان پل سارتر، فيلسوف شهير فرانسوي هم درباره دروازه‌باني نظراتي دارد و مي‌گويد:

The Tactical role of the goalkeeper within the game is to be in a position, at several points during a game, to save his side, This would involve going beyond his capability in an individual act.

بابي‌هاو اعتقاد دارد، دروازه‌باني مجموعه‌اي از جست و خيزهاي آكروباتيك و آگاهانه نيست، بلكه علم است، علم محاسبه زوايا و انتخاب تمرين زاويه نسبت به توپ.تاريخ : جمعه 1388/06/13 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

 
اولین بار استفاده از یک هافبک دفاعی مطلق  CDM با تغییری در آرایش 4-4-2 رواج یافت.
 به گونه ای که شکل کلاسیک 4-4-2 به 4-1-2-1-2 (یا همان 4-4-2 لوزی) و 4-1-3-2 و...تغییر یافت و یونیت دفاعی جلوی خط دفاعی را به یک بازیکن سپردند.
این بازیکن CDM  یا center defense midfield نام دارد و مهره کلیدی تیم در حالت انتقال از حمله به دفاع و برعکس محسوب میگردد.
امروز با ظهور سیستم 4-1-4-1 که با بهترین کیفیت توسط اسپانیا در جام ملت های اروپا ارائه گشت ، نگاه ها به سمت افزایش توانمندی های بازیکنان حاضر در این پست معطوف گشته است.
پاتریک ویرا ، کلود ماکلله ، مایکل اسین و...نمونه های مناسبی برای این پست در سالهای اخیر هستند که با قدرت بدنی بالا ، دوندگی بی امان ، جنگندگی و البته بازی سازی دقیق شان جلوه ویژه در تبدیل حالت تیم از دفاعی به حمله دارند.
در گذشته ، وظیفه یک هافکب دفاعی تخریب بازی حریف و رساندن آن به نزدیک ترین هافبک خودی بود ، این در حالی است که امروز با سیستم 4-1-4-1 تخریب بازی حریف و تصاحب مالکیت توپ در میانه میدان تنها یکی از وظایف یک CDM  محسوب میشود و امر بازی سازی و طراحی حمله تیم هم در اولین مرحله دریافت توپ در میانه میدان به هافبک های دفاعی مطلق سپرده شده است.
 
فوتبال نوین در حال حاضر به سمت افزایش تخصص های یک بازیکن در پست های مختلف می رود تا به این وسیله بتواند امکان افزایش سرعت توپ وبازی را داشته باشد.
فوتبال دنیا در حالی به استفاده از یک هافبک دفاعی در جلوی خط دفاعی می اندیشد که بیشترتیم های لیگ برتر خودمان با افتخار از بهره گیری از سیستم 4-2-3-1 میگویند و مربیان خود را صاحب سبک و با دانش می نامند !
به راستی ، چند درصد از مربیان لیگ برتر ایران می دانند که 4-2-3-1 را فرانسه در جام جهانی 1998 توسط امه ژاکه به اوج رسانید و پس از آن این سیستم هرگز سیستم پایه اول دنیا نبوده است ؟
 
  

تاريخ : پنجشنبه 1388/06/12 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

 

بازیکنان میانه/هافبک‌ها با رنگ آبی نشان‌داده‌شده‌اند.

در فوتبال بازیکن فردی است که بر پایهٔ قوانین فوتبال٫ فوتبال بازی می‌کند. در یک بازی فوتبال هر تیم ۱۱ بازیکن دارد که یکی از آن‌ها دروازه‌بان است و بقیه یا پدافندگر یا بازیکن میانه و یا مهاجم هستند.

 دروازه‌بان

در بازی فوتبال به کسی که برای نگهداری و محافظت از دروازه می‌کوشد و مانع ورود توپ به داخل آن می‌شود دروازه‌بان می‌گویند. دروازه‌بان تنها بازیکنی است که می‌تواند از دستانش برای گرفتن توپ استفاده کند.(البته فقط در محوطه مشخص شده یا به اصطلاح محوطه 18 قدم)

 مدافع

مدافع بازیکنی است که در پشت هافبک‌ها قرار دارد و اولین هدفش پشتیبانی از دروازه‌بان است. وظیفهٔ اولیه او جلوگیری از حریف است برای گل زدن.

هافبک/بازیکن میانه

هافبک یا بازیکن میانه بازیکنی است که جایگاهش بین پدافندگر(مدافع) و مهاجم است(در شکل با رنگ آبی نشان داده‌شده‌است). وظیفهٔ اصلی آن‌ها بی بهره کردن تیم حریف از توپ است(که معمولا با تکل انجام می‌شود)٫ تا توپ را به تصرف خود درآورند و برای مهاجمان خودی بفرستند.

 فوروارد/مهاجم

فورواردها یا مهاجمان بازیکنانی هستند که در نزدیک ترین ردیف به دروازهٔ حریف بازی می‌کنند که مسئولیت گل زدن را دارند.

 تاريخ : دوشنبه 1388/05/19 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی
  

 

در هر منطقه ای که بازی می کنید تکنیکهای زیادی وجود دارند که باید به خوبی آنها را فرا بگیرید. به عنوان دروازه بان بازی موقعیتی اگر مدافع هستید زمان تکل کردن بعنوان بازیکن خط میانی پاس دادن صحیح و اگر مهاجم هستید چگونگی ضربه زدن صحیح همگی جزء مهارتهایی هستند که بازیکنان باید آنها را فرا بگیرند. در اینجا تعدادی از تکنیکهای کلیدی برای یادگیری وجود دارند.

 

دروازه بان

بهترین دروازه بانها فرز و چالاک هستند و واکنشهای سریعی دارند. به عنوان یک دروازه بان وظیفه اصلی شما جلوگیری از ورود توپ به دروازه است. هنگام نجات دروازه همه قسمتهای بدن می توانند مورد استفاده قرار گیرند. اما قسمت مهم همیشه دستهایتان خواهد بود. هنگام گرفتن یک توپ بلند دستهایتان را با انگشتان باز و شستهای به هم چسبیده  به شکل w در آورید. ساعد شما طوری باید خم شده باشد که قدرت توپ را بگیرد.

متوقف کردن توپ

یک دروازه بان همیشه باید برای گرفتن توپهای بلند پرش کند. اگر نتوانستید شوت بلند را دریافت کنید با مشتهای خودتان توپ را به بیرون بزنید. برای شوتهایی که بالا تر از سینه هستند بدنتان را روبروی توپ قرار دهید دستان خود را به شکل یک فنجان به دور توپ حلقه کنید و توپ را بگیرید و در مورد شوتهایی که غیر قابل دسترس هستند شیرجه بزنید و به کف دست طوری زاویه بدهید تا توپ از کنار تیر عمودی یا افقی به بیرون فرستاده شود. دروازه بانان برای متوقف کردن توپ نیاز به پیش بینی مسیر حرکت توپ و انجام حرکات سریع دارند.

دستورات دروازه بان

یک دروازه بان باید به بازیکنان دفاع دستورات لازم را بدهد. دانستن این که بازیکنان دفاع چه موقع توپ را باید به عقب و به سمت دروازه بان پاس بدهند اهمیت زیادی دارد.

بازی موقعیتی

چون دروازه بان همیشه بین توپ و گل قرار دارد لازم است که همیشه بر روی توپ متمرکز باشد. اگر یک مهاجم به طرف دروازه ضربه می زند تنگ تر کردن زاویه بسیار اهمیت دارد. این بدین معنی است که کم کم به طرف توپ حرکت کرده و قسمت کمتری از دروازه را در مقابل مهاجم قرار دهید.

 

دفاع

بعنوان یک مدافع وظیفه شما متوقف کردن مهاجمان حریف بدست آوردن توپ و شروع یک حمله جدید برای تیم خودتان است. انجام این وظیفه وحدت افراد تیم را می طلبد.

سد راه کردن بوسیله تکل

دو نوع تکل اصلی وجود دارد: تکل سرخوردنی و تکلی که مانع حرکت بازیکن حریف می شود. برای انجام این نوع تکل قبل از اینکه بازیکن حریف بتواند پاس دهد به توپ حمله کنید از تمام وزن خود استفاده کنید و داخل پا را تا جاییکه ممکن است نزدیک توپ ببرید. شما باید پا را در همان موقعیت قرار دهید تا بتوانید توپ را بعد از انجام تکل بدست آورید. (همیشه هنگام تکل کردن به توپ نگاه کنید)

تکل سرخوردنی

یک تکل سرخوردنی موفق به زمان سنجی مناسب نیاز دارد. این تکل بیشتر از آنکه بتواند توپ را دریافت کند آن را از بازیکن حریف دور می کند. هنگامی که بازیکن حریف توپ را در اختیار دارد به طرف او بدوید و روی زمین سر بخورید . هنگامی که یک پا را به طرف توپ می برید پای دیگر خود را خم کنید. سعی کنید تا پریدن خود را زمان بندی کنید سپس هنگامی که در حداکثر ارتفاع هستید به توپ ضربه بزنید.

تمرکز کردن

تمرکز شامل ایستادن نزدیک بازیکنان حریف برای جلوگیری از پاس دادن و شوت یا دریافت توپ بوسیله آنها است . هنگامی که بر روی بازیکن دیگر تمرکز دارید مهم این است که بین بازیکن و دروازه قرار گیرید مهاجم سعی می کند که از دست شما فرار کند پس شما باید بدانید که توپ کجاست و بازیکن قصد رفتن به کدام منطقه را دارد.

سر زدن تدافعی

یک سرزن مدافع باید توپ را تا جاییکه ممکن است دور کند. زمان دویدن و پرش اهمییت زیادی دارد برای زدن ضربه سر محکم تر با ارتفاع بیشتری به هوا بپرید هر چه ارتفاع بیشتر باشد بهتر است. یادتان باشد که برای زدن توپ به سمت بالا از پیشانی استفاده کنید و همیشه از نیمه تحتانی توپ ضربه بزنید.

 

خط میانی

بازیکنان خط میانی اغلب به ژنرالها و فرماندهان زمین مشهور هستند چون بازی آنها بر تمام مناطق زمین تاثیر می گذارد. این بازیکنان ممکن است به بازیکنان حمله  یا مدافعان کمک کنند. بازیکنان خط میانی آزاد هستند تا در مواقع لزوم در همه جای زمین حضور داشته باشند.

کنترل توپ

تسلط بر توپ اهمیت زیادی دارد. به کنترل در آوردن توپ در یک حرکت به بازیکن خط میانی اجازه می دهد که توپ را با دقت بیشتری پاس دهد. برای کنترل توپهای بلند آن را روی سینه آرام کنید.

حبس کردن توپ

یکی از راههای مهم کنترل توپ حبس کردن آن است. این کار شامل متوقف کردن توپ بین کف پا و زمین می شود هنگامی که توپ به طرف شما می آید پای خود را از زمین بلند کنید و اجازه دهید تا توپ در زیر پای شما قرار گیرد. نگاه کردن به توپ و زمان بندی بسیار اهمیت دارد.

پاسهای بلند

هنر یک بازیکن خط میانی دانستن این است که در چه مواقعی باید به یارانش پاس بلند و در چه مواقعی پاس کوتاه بدهد. پاس بلند می تواند یک ضربه برای خودتان و دویدن به طرف توپ در زاویه باشد. برای ارتفاع دادن به توپ پای خود را عقب ببرید وبا روی پا به توپ ضربه بزنید.

پاسهای کوتاه

برای دادن پاس دقیق به بازیکن هم تیمی خود از داخل پا استفاده کنید پای دیگر را در نزدیکی پای ضربه زننده قرار دهید و چشمهایتان روی توپ باشد. توپ را از وسط و با ارتفاع پایین بزنید توپ در جهتی که شما انتظار دارید می رود و باید درست در جلوی هم تیمی شما قرار بگیرد. پای خودتان را از مفصل ران به بیرون بگردانید و از قسمت داخلی پا برای پاس دادن استفاده کنید.

دریبل کردن

یکی از هیجان آورترین صحنه های یک مسابقه فوتبال تماشای عبور بازیکن از بازیکن حریف بوسیله دریبل کردن است. این کار نیاز به مهارت زیادی دارد. وقتی دریبل می کنید مهم این است که کنترل توپ را در اختیار داشته باشید تا در هر زمان بتوانید جهت خود را تغییر دهید. توپ همیشه باید در جلوی پای شما قرار داشته باشد که شما بتوانید با استفاده از داخل و خارج پا ضربات آرامی به توپ بزنید. اگر شما با بازیکن حریف مواجه شدید توپ را به یک جهت حرکت دهید وقتی که حریف به آن طرف آمد از طرف دیگر عبور کنید. از قسمت بیرونی پا برای بردن توپ به طرفین استفاده کنید. با استفاده از قسمت داخلی پا توپ را کمی به جلو حرکت دهید. بوسیله یک ردیف مخروط پلاستیکی دریبل کردن را تمرین کنید. توپ را زیاد از خود دور نکنید. دریبل کردن ماهرانه حریفان را گیج و تکل کردن برای آنها را مشکل می کند.

 

حمله

غیر از سر زدن و شوت کردن توپ یک مهاجم نیاز دارد یاد بگیرد که در زمان درست در موقعیت درست قرار داشته باشد. مهاجم باید پاسها را پیش بینی کند و در زمان درست به آن موقعیت برود تا حریفان را سر در گم کند.

جا گذاشتن حریف

یک بازیکن بزرگ فضایی را برای خود ایجاد می کند که بوسیله بازیکن حریف مراقبت نشود. برای انجام این کار تغییر جهت دادن مهم است یا وقتی مشغول دویدن هستید ناگهان بایستید این کار برای گیج کردن بازیکن حریف مفید است. یک زمان ممکن است که شما از چنگ بازیکن حریف بگریزید توپ باید قبل از اینکه حریف آن را بدست آورد به شما برسد. مهم است بخاطر داشته باشید یک بازیکن در 90 دقیقه به طور متوسط فقط 3دقیقه توپ را در اختیار دارد. پس کارهای زیادی می توان بدون توپ انجام داد. توپ را به یک طرف حرکت دهید و هنگامی که مدافع به همان جهت حرکت کرد توپ را از کنار آن عبور دهید. هنگامی که بازیکن حریف برای تکل کردن حرکت می کند چشمهایتان روی توپ حریف باشد.

سر زدن تهاجمی

در مقابل سرزن مدافع سرزن مهاجم سعی می کند که توپ را به درون گل وارد کند. شما باید برای سر زدن از پایین توپ محکم به آن ضربه بزنید این بدین معنی است که شما باید به بدن خود حالت ارتجاعی دهید تا بلندتر بپرید. سعی کنید که توپ را به نزدیکی خط دروازه بفرستید چون در این حال مهار کردن توپ بوسیله دروازه بانان مشکل تر خواهد بود. مانند سرزدن تدافعی همیشه پیشانی مورد استفاده قرار می گیرد و مهم این است که توپ را با اطمینان بزنید نه اینکه امیدوارانه فقط به هوا بپرید.

شوت زدن

چه بخواهید توپ را به بیرون محوطه جریمه بفرستید یا اینکه بخواهید شلیکی کنید که تور دروازه را پاره کند اگر شوت کردن بلد نباشید نمی توانید گل بزنید. یک شوت خوب ترکیبی از قدرت و دقت است. برای انجام این کار پای دیگر خود را نزدیک پای شوت کننده قرار دهید و از داخل پا استفاده کنید و توپ را از نیمه زیرین آن شوت کنید. برای کمک به حفظ تعادل دستهای خود را باز کنید.

 تاريخ : جمعه 1387/11/25 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

 

اولین بار استفاده از یک هافبک دفاعی مطلق ( CDM) با تغییری در آرایش 4-4-2 رواج یافت.

 به گونه ای که شکل کلاسیک 4-4-2 به 4-1-2-1-2 (یا همان 4-4-2 لوزی) و 4-1-3-2 و...تغییر یافت و یونیت دفاعی جلوی خط دفاعی را به یک بازیکن سپردند.

این بازیکن CDM  یا center defense midfield نام دارد و مهره کلیدی تیم در حالت انتقال از حمله به دفاع و برعکس محسوب میگردد.

امروز با ظهور سیستم 4-1-4-1 که با بهترین کیفیت توسط اسپانیا در جام ملت های اروپا ارائه گشت ، نگاه ها به سمت افزایش توانمندی های بازیکنان حاضر در این پست معطوف گشته است.

پاتریک ویرا ، کلود ماکلله ، مایکل اسین و...نمونه های مناسبی برای این پست در سالهای اخیر هستند که با قدرت بدنی بالا ، دوندگی بی امان ، جنگندگی و البته بازی سازی دقیق شان جلوه ویژه در تبدیل حالت تیم از دفاعی به حمله دارند.

در گذشته ، وظیفه یک هافکب دفاعی تخریب بازی حریف و رساندن آن به نزدیک ترین هافبک خودی بود ، این در حالی است که امروز با سیستم 4-1-4-1 تخریب بازی حریف و تصاحب مالکیت توپ در میانه میدان تنها یکی از وظایف یک CDM  محسوب میشود و امر بازی سازی و طراحی حمله تیم هم در اولین مرحله دریافت توپ در میانه میدان به هافبک های دفاعی مطلق سپرده شده است.

فوتبال نوین در حال حاضر به سمت افزایش تخصص های یک بازیکن در پست های مختلف می رود تا به این وسیله بتواند امکان افزایش سرعت توپ وبازی را داشته باشد.

فوتبال دنیا در حالی به استفاده از یک هافبک دفاعی در جلوی خط دفاعی می اندیشد که بیشترتیم های لیگ برتر خودمان با افتخار از بهره گیری از سیستم 4-2-3-1 میگویند و مربیان خود را صاحب سبک و با دانش می نامند !

به راستی ، چند درصد از مربیان لیگ برتر ایران می دانند که 4-2-3-1 را فرانسه در جام جهانی 1998 توسط امه ژاکه به اوج رسانید و پس از آن این سیستم هرگز سیستم پایه اول دنیا نبوده است ؟تاريخ : شنبه 1387/11/12 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

 

 

بررسی خصوصیات و ویژگیهای مهاجمان بلند قامت و بلند زن در فوتبال ایران کمتر به آن پرداخته شده است.این نوع از مهاجمان همیشه در پست شماره 9 و در نوک خط حمله قرار می گیرندو اصطلاحا به آنها مهاجم هدف هم می گویند. بازی در این پست مستلزم داشتن هوش بالا و تحرک فوق العاده است و در غیر این صورت مهاجم برج تبدیل به یک بازیکن خنثی و بی خطر در خط حمله می شود. بازیکنی که در این پست بازی می کند به طور کلی باید سه ویژگی مهم داشته باشد.

 ۱- جاگیری ودید بالا       ۲- فیزیک بدنی مناسب       ۳- تحرک زیاد

............ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه 1387/09/17 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

رفتار تاکتیکی دفاع فردی 

 

این بار درباره ی یک تاکتیک ورزشی صحبت می کنیم دفاع.

مهارتها اساسا یک مدافع یک حریف گیر است.کسی که باید موقعی که تیم در دفاع است توپ را تصاحب کند. او باید در کلیه مهارتهای درگیری استاد باشد و در پاس دادن ، سر زدن و کنترل توپ نیز خوب باشد. درگیری درگیری ، موضوعی از تاکتیکها و تکنیک است.آگاهی از چه موقع درگیر شدن برای بازیکنی که در جستجوی سلب مالکیت از حریف است بسیار مهم است. مدافع تنها باید زمانی خود را برای درگیری تسلیم کند که به نسبت ، موقعیت امنی داشته باشد و هنگامی ریسک کند که بوسیله مدافع دیگر پوشش داده شده باشد. تنها مدافعین نیستند که باید در تمرین درگیری داشته باشند بلکه تمام بازیکنان باید آنرا تمرین کنند. درگیری از جلو مدافع بازیکنان جلویش را مسدود می کند.با داخل پا درگیر شده و توپ را به وسیله ادامه فشار سخت از پای حریف حمله کننده دور می کند. اکثرا بازیکنی که ابتدا پاسخ می دهد برنده توپ است و راه موفقیت در این حرکت پای درگیر می باشد که توپ را از پای حریف دور می کند.بازیکنی که زود عکس العمل نشان می دهد و پای خود را برای تصاحب توپ بالا می آورد ، اکثرا برنده توپ خواهد بود..........ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه 1386/07/11 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

مهاجم نوک


مهاجم نوک تمام کننده ی اعمال تهاجمی است. او باید گلزنی خوب باشد و استعداد هدف گیری دروازه و شم گلزنی داشته باشد.
یک مهاجم نوک خوب ضرورتا نباید زیاد بدود ، وظیفه ی اصلی او گمراه کردن مدافع جلو حریف و شوت زدن به دروازه است.
اما چند سالی است که این وظیفه ی اصلی تغییر کرده است. امروزه مهاجم نوک تکیه گاهی خوب برای بازیکنان دیگر است . او باید حرکت یک-دو با یار انجام دهد و پاس های کوتاه در محوطه ی جریمه رد و بدل کنند. مهاجم نوک همیشه باید در مرکز دفاع حریف جا بگیرد. او باید در بازی هوائی مهارت داشته باشد تا بتواند توپ را برای یار خود منحرف کند یا با انجام پرش شوت بزند.
مهاجم نوک نمی تواند راحت فعالیت کند، زیرا حریف آزادی او را بسیار محدود می کند. او غالبا گرفتار مدافع جلو یا مدافع آزاد حریف می شود. برای این که مهاجم نوک بتواند مفید باشد، باید حرکت و تقاضای توپ کرده و حریف را فریب دهد تا بتواند مشکل گشای تیم شود.
مهاجم نوک هرگز غفلت نمی کند. اگر هنگام مسابقه کم فروغ است، باید بیشتر برای تیم فعالیت کند و نمایش فردی را کنار بگذارد. زمانی که مهاجم نوک به سمت دروازه ی حریف پیش می رود، بعد از انجام شوتی ناموفق ، هرگز نباید مایوس شود زیرا با لجاجت و پشتکار می تواند آن را جبران کند. مهاجم نوک (مانند دروازه بان ) در کسب نتیجه تاثیر زیادی دارد.
از او نباید انتظار بازی گردانی تیم را داشت. اگر او در مسابقه ای گل بزند، وظیفه خود را انجام داده است.تاريخ : چهارشنبه 1386/07/11 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

مهاجم کنار


مهاجمان کنار چپ و راست باید سرعت و تکنیک را با هم داشته باشند. بازیکنی که سریع می دود ، الزاما یک مهاجم کنار خوب نیست. موقعیت مهاجم کنار این اجازه را به تیم می دهد که محدوده ی بازی را وسعت دهد، اما او نباید خود را به منطقه خویش محدود کند. او باید با مهاجم نوک ارتباط برقرار کند تا دفاع حریف را دچار زحمت کنند و باید زیاد تقاضای توپ کند.
چنان چه مهاجم کنار وظیفه دفاع به عهده نداشته باشد، زمانی که صاحب توپ است می تواند مدافعین را دچار زحمت کند. فعالیت او کمک به جا به جائی تیم کرده ، و نیز می تواند موجب قطع توپ گردد.
وسعت دید مهاجم کنار بسیار کمتر از مهاجم نوک است. اگرچه مهاجم کنار به اندازه بازیکنان دیگر نمی رود، اما باید بسیار سریع و به طور متناوب بدود. فعالیت او در دور زدن حریف (دریبل ، فریبکاری ) با انجام یک سانتر نتیجه می دهد و او باید توپ را برای مهاجم نوک یا یاری که پیشروی کرده است بفرستد.
بسیار دیده می شود که مهاجم کنار با خالی کردن جای خود راه برای پیشروی مدافع کنار یا هافبک باز می کند.
این حرکات تهاجمی زمانی مفید هستند که مهاجم کنار و بازیکنان دیگر به خوبی یکدیگر را درک کنند. عکس العمل مهاجم کنار باید بسیار سریع باشد، و همواره برای شروع حرکتی سریع آماده باشد.تاريخ : چهارشنبه 1386/07/11 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

هافبک تهاجمی


در شیوه 2- 4 – 4 که تنها دو مهاجم و چهار هافبک شرکت دارند ، هافبک تهاجمی نامش مهاجم کنار کاذب است . او موقعیتی آزاد میان مهاجمان و هافبک ها دارد . هافبک تهاجمی نه تنها باید شرایط بدنی خوبی داشته باشد ، بلکه باید بازیکنی تکنیکی نیز باشد .
تقاضای توپ و بازی بدون توپ او را وادار می کند که شرایط بدنی عالی داشته باشد تا بتواند با تمام نیروی خود در حرکات تهاجمی شرکت کند.
هافبک دفاعی غالبا جای هافبک تهاجمی را می گیرد. همین بازیکن متناسب با سبک بازی تیم خود، بیشتر ماموریت دفاعی یا تهاجمی به عهده می گیرد. به طور کلی، یک هافبک تهاجمی دستیار کاپیتان تیم است.هنگام حمله، هافبک تهاجمی در توپ رسانی به او ملحق شده و حرکت یک – دو انجام می دهند، یا از مهاجمین به منظور ایجاد خطر حمایت می کنند.
هافبک تهاجمی با دریبل های خود می تواند دفاع حریف را به هم ریخته و مهاجمین را در کارشان یاری کند. او بدون شک چند گانه ترین هافبک زمین است. او باید با حریف مقابله کند و حرکت تهاجمی او را مانع شود، نیز می تواند با کمک کاپیتان تیم ضد حمله را تدارک ببیند.تاريخ : چهارشنبه 1386/07/11 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

هافبک میانی


بهترین آرزوی جوانان دستیابی به این مقام است، زیرا بازیکنان محبوب آن ها غالبا پیراهن «فوتبال» هائی با شماره 10 دارند. نقش هافبک میانی متناسب با تاکتیک مورد نظر تیم فرق می کند. او باید مدیری برجسته باشد که سبک بازی را انتخاب و تحرک به تیم می دهد. او باید دیدی وسیع بر تمام نقاط زمین داشته باشد. بازی کوتاه او نشان دهنده صرف وقت و بازی بلند او به منظور سرعت دادن به بازی می باشد.
افسوس که فوتبال نوین به بازیگردان کمتر نیاز دارد. این نوع بازیکن هدف مدافعین حریف قرار می گیرد، زیرا مهره ای موثر برای حمله بوده و پیوند دهنده قسمت های مختلف تیم است. ام چه در زمین و چه در رختکن باید نفوذ زیادی در بازیکن داشته باشد.
بازی گردان تیم غالبا سخنگوی مربی در ترتیب و تدارک بازی است. وظیفه دفاعی او متنایب با اختیارات تیم فرق می کند ( البته این وظیفه نسبت به وظایف دیگر او اهمیت زیادی ندارد).
هافبک میانی وظیفه ی سنگینی بر دوش دارد. او باید روشن بینی و هوشیاری قابل ملاحظه ای در تحلیل بازی داشته باشد. او از راه دور، با توجه به شکاف دفاع حریف، بهتر از دیگران قادر به ارزیابی نقاط ضعف و فوت حریف است. تیم متناسب با قدرت دریبل زنی او کمابیش پیشروی خواهد کرد. بازی گردان تیم نباید سر به پایین بازی کند. اگر او زیاد وقت تلف کند، استعداد تهاجمی تیم خوب شکوفا نمی شود. هافبک میانی باید در کلیه مراحل بازی سازی شرکت کند.
حریف غالبا انتظار دارد که او را صاحب توپ ببیند، در این صورت تیم می تواند از هافبک تهاجمی به عنوان بازی گردان استفاده کند. جدا از موضوع بازیسازی ، این بازیکن شماره 10 غالبا زننده ی ضربات آزادی است که خود آن را به وجود آورده یا برای او ایجاد می کنند. او به جز دفاع منطقه ای، نقش دفاعی دیگری ندارد. یارگیری فردی خیلی زود در مورد او به اجرا در می آید و تا حد زیادی تحرک بدنیش را از او می گیرد تا نتواند تیم خود را هدایت کند.تاريخ : یکشنبه 1386/07/08 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

هافبک دفاعی


با وجود این که موقعیت هافبک دفاعی جلوتر از مدافعین است، او یکی از ستون های اصلی دفاع می باشد. شرایط بدنی او باید عالی باشد، زیرا هافبک دفاعی یکی از بازیکنانی است که از همه بیشتر باید بدود.
وظیفه ی او در میانه ی زمین، جلوگیری از حمله ی حریف است و در این امر نباید سعی کند که تکنیک خود را نمایش دهد. نقش هافبک دفاعی متناسب با منطقه ای که بازی می کند لحظه به لحظه فرق می کند. هنگامی که او در دفاع است، مکمل مدافعین بوده یا مسئولیت دفاعی خویش را که از میانه ی زمین آغاز کرده است، ادامه می دهد. هنگامی که در وسط زمین است، یا کمک بازی گردان تیم با هافبک تهاجمی بازی دفاعی خود را رها می کند. هافبک دفاعی که مبارزی فوق العاده است، هرگز نباید غفلت کند. تیمی که دفاعی خوب دارد، ضرورتا باید هافبک دفاعی خوب هم داشته باشد.
تاريخ : یکشنبه 1386/07/08 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

مدافع کنار


نقش مدافعان کنار طی سال های اخیر تغییر کرده است . سابقا بازی آنها بیشتر منفی و حتی مخرب بوده است .
غیبت زیاد مهاجمان کنار جهت انجام حمله ، معمولا فضای گوش ها را خالی می گذارد . در این فضا ، هافبک ها و حتی مدافعان کنار باید توانائی های خود را برای مقابله با حریف شدیدا کنار بیندازند . مدافع کنار باید بازی با توپ و شرکت بیشتر در فوتبال جمعی تیم خود را یاد بگیرد . اما اصل را نباید فراموش کرد : اگر شما مدافع کنار هستید ، وظیفه اصلی شما دفاع است . مسئولیت دفاع در برابر تهاجم حریف در منطقه خودتان ( کنار ) بعهده شما است .
جا گیری و ویژگی های دفاعی شما به هنگام مقابله با حریفی که خوب دریبل می زند یا بسیار سریع است ، اهمیت زیادی دارد . هنگام مقابله با بازیکن دریبل زن ، حتی الامکان خود را به او نزدیک کنید تا مانع فعالیت آزادانه او بشوید . در مقابله با مهاجم سریع فاصله خود را از او بیشتر کنید .
ویژگی های تکنیکی این مهاجم سریع شاید به اندازه ای نباشد که شما را نگران کند . بنابراین ، وظیفه اصلی شما کنترل سرعت و مقابله با او است .
هدف یک مدافع کنار در زمین ایجاد مانع برای عبور مهاجمین است .
مدافع کنار هنگام جا گیری و قطع توپ باید سعی کند که مهاجمین را به سمت بیرون زمین بکشاند . هرگز در نزدیکی دروازه دریبل نزنید . وظیفه مدافع کنار در زمین می تواند پر کردن جای مدافع آزاد ( لیبرو ) در هنگام پیشروی ، یا حمایت از هافبک کنار باشد . در این دو حالت ، او جای خود را ترک کرده و جای مدافع آزاد یا هافبک را می گیرد .
نقش مدافع کنار ناخوشایند است ، زیرا مورد انتقاد تماشاچیان قرار می گیرد . مدافع کنار از دریبل زدن و پیشروی کردن نیز نباید غفلت کند ، اما وظیفه او بیشتر مربوط به امر دفاع از تیم در برابر حمله حریف است . مدافع کنار زمانی باید در حمله شرکت کند که فورا به وسیله مدافع آزاد یا هافبک پوشش داده شود . جاگیری شما همیشه باید متناسب با شرایط بازی باشد . اگر بازی در قسمت دیگر زمین جریان دارد ، دست به کمر نایستید ، بلکه باید در بازی شرکت کرده و تقاضای توپ کنید ، از فضای کنار زمین نیز به منظور افزایش تعداد بازیکنان در حمله استفاده کنید .
تاريخ : یکشنبه 1386/07/08 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

مدافع جلو


این مدافع در جلو مدافع آزاد بازی می کند . وظیفه او مشخص است : مراقبت از مهاجم نوک حریف . مدافع جلو باید مانع حرکت تهاجمی حریف شود . بازی با سر و تکنیک قطع توپ او برای پیشدستی کردن در رویاروئی ها ضروری است .
یک مدافع جلو خوب تا لحظه آخر مهاجم حریف را به ستوه می آورد .او همیشه باید در مسیر توپ قرار بگیرد ، و با آن مقابله کند . هنگامی که مدافع جلو کارش خاتمه می یابد ، تقریبا دیگر مداخله نمی کند ، مگر این که بازیکن تکنیکی خوبی باشد . او به محض این که در برابر مهاجم حریف صاحب توپ شد ، نباید با او به یک رویاروئی مستقیم دست بزند . اگر او می خواهد در توپ رسانی مفید باشد ، باید قانع باشد و توپ را فورا به یکی از یارانش واگذار کند . سپس او باید به جای خود برگردد و به وظیفه دفاعی خود بپردازد .تاريخ : یکشنبه 1386/07/08 | | نویسنده : مـــــهدی بـــــاغانی

مدافع آزاد ( لیبرو )


او محور دفاع ، کار گردان امور دفاعی و مسدود کننده شکافهای دفاع است . مدافع آزاد که باید با تجربه باشد ، در جلو دروازه بان و پشت دفاع قرار می گیرد و وظیفه اش ایجاد تحرک در تیم و سبک بازی است .
مدافع آزاد در کار دفاع خود حریف مستقیم ندارد . او مسئولیت مهاجمی را بعده می گیرد که از مدافع کنار و مدافع جلو عبور کند . جاگیری مدافع آزاد مهم است ، او باید مانند دروازه بان و نیز متناسب با موقعیت بازی عمل کند .
دید مدافع آزاد باید عالی باشد ، زیرا حرکت دفاعی را به حرکت تهاجمی تبدیل می کند . هنگام پیشروی مدافع کنار ، او نباید جلو برود . اگر یکی از آن دو به مقابله با حریف می رود ، دیگری باید در جای خود بماند و از منطقه ای که با پیشروی مدافع خالی مانده است ، مراقبت کند . مدافع آزاد در سانترها و نیز ضربات ایستگاهی ، به دروازه بان در استقرار دفاع کمک می کند .
موقعیت مدافع آزاد حساس است . عمل پیشدستی او بر حریف مهم است ، زیرا می تواند راه مهاجم حریف را که می خواهد فرار کند سد کند ، یا مدافع خود را از خطری قریب الوقوع آگاه کند .
کلمه لیبرو در فوتبال نسبتا جدید است . سابقا، او مدافعی مانند دیگران بوده که بندرت در بازیسازی شرکت می کرد . او آخرین مدافعی بود که مانند دیواری بتنی در جای خود قرار می گرفت . اکنون وظیفه اش عوض شده است . در حال حاضر ، بسیار دیده می شود که از بازیکنی قدیمی به عنوان بازی گردان تیم استفاده می شود ، زیرا نقش لیبرو در مجموع نیاز به تکنیکی خوب دارد . موقعیت عقب تر او نسبت به بازیکنان دیگر کار دفاع و ویژگی های او را در توپرسانی تقویت می کند . لیبروئی مانند فرانتز بکن بائر آلمانی به کلیه بازیکنانی که شماره 5 دارند اعتبار داده است . برای او قطع یا تکل توپ مقدمه ای برای شروع تهاجم بود.
  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ